Inlägg i Djurförsök

Djurförsök

Debatt: Ni hade ett val – och dödade hundarna

Här kan du läsa vår debattartikel i Aftonbladet; för hundarna – mot djurförsök.

Läs mer
Djurförsök

The dogs at Gothenburg University have been killed

The six labradors Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus, and Zuri, who have been used in animal testing at the University of Gothenburg, have now been killed. Despite the protests against the experiment around the world and thousands of people’s commitment to saving the dogs’ lives, the University of Gothenburg has now done what we have been fighting against. Our focus now is to stop this experiment from ever happening again.

Läs mer
Djurförsök

Hundarna på Göteborgs universitet har dödats

De sex labradorerna Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus och Zuri, som utnyttjats i djurförsök på Göteborgs universitet, har nu dödats. Trots protester mot försöket världen över och tusentals människors engagemang för hundarnas liv har nu Göteborgs universitet gjort det vi tillsammans kämpat mot. Nu är vårt fokus att stoppa det här försöket från att någonsin ske igen.

Läs mer
Djurförsök

Debatt: Göteborgs universitet – låt hundarna leva!

”All förändring tar alltid sin början någonstans och Göteborgs universitet har nu valet att ta ett steg mot en mer etisk framtid. Låt hundarna leva – ingen kommer att klandra er för det beslutet.” Det skriver vi i tidningen Metro tillsammans med Louise Boije af Gennäs, Rickard Söderberg, Mian Lodalen och Lars-Åke Wilhelmsson. Läs vår debattartikel här.

Läs mer
Djurförsök

Vi fortsätter söka svar – idag besökte vi EBM där hundarna hålls

Idag åkte representanter från Djurrättsalliansen till EBM, den byggnad där hundarna hålls, på Göteborgs universitet för att återigen försöka få universitetet att tänka om och få svar på om hundarna fortfarande lever.

Läs mer
Djurförsök

”En vädjan till Göteborgs universitet”

”Tandimplantatstudier på hund, främst beagle, har pågått under 50 år och bidrager inte längre till vetenskapliga framsteg med anledning av de kliniska resultat som redan finns på människa, målgruppen för denna forskning.” Så skriver professor Lars Folke i ett öppet brev till Göteborgs universitet.

Läs mer
Djurförsök

Länsstyrelsen har utfört en kontroll på Göteborgs universitet 

Vi har via mail fått information om att länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en kontroll på Göteborgs universitet rörande det djurförsök där hundar utnyttjas. De skriver att ärendet ännu inte är avslutat så specifikt vad kontrollen har inneburit kommer länsstyrelsen inte uttala sig om än då handläggning fortfarande pågår.

Läs mer
Djurförsök

Polisanmälan rörande hundarna på Göteborgs universitet läggs ner

Djurrättsalliansen har nu fått beskedet att den polisanmälan som gjorts rörande hundförsöket på Göteborgs universitet läggs ner, det vill säga förundersökning inleds inte. Motiveringen är att ”uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.”

Läs mer
Djurförsök

Finansiär av hundförsöket på Göteborgs universitet 

Djurrättsalliansen har starka skäl att tro att det företag som ligger bakom en stor del av finansieringen av djurförsöket på hundar vid Göteborgs universitet är Dentsply Sirona. Företaget har tidigare finansierat liknande försök på hundar vid Göteborgs universitet utförda av samma forskare. Göteborgs universitet uppger själva att de inte lämnar ut uppgifter om finansiär med hänvisning till att detta är en sekretessbelagd uppgift.

Läs mer
Djurförsök

Länsstyrelsen bekräftar att det pågår en utredning gällande hundarna på GU

Länsstyrelsen i Västra Götaland bekräftar att det pågår en utredning hos dem gällande hundarna på Göteborgs universitet och att den är under handläggning. Länsstyrelsen uppger att de nu tittar på de anmälningar som har kommit in till myndigheten samt journalerna från universitet och utifrån det ska de göra en bedömning om de ska åka ut och göra en kontroll eller vilka åtgärder de eventuellt ska vidta. Länsstyrelsen vill inte kommentera när vi frågar om och i så fall när en kontroll planeras att göras, med tanke på att hundarna snart ska dödas.

Läs mer