För djurens talan

Manifestationer och demonstrationer

Djurrättsalliansens uppgift är att få ut budskapet om hur djuren behandlas till så många som möjligt. Till skillnad från våra motståndare bestående av industrier och företag med enorma ekonomiska resurser så måste vi i stor utsträckning förlita oss på att synas och få publicitet genom våra handlingar. Det är ibland nödvändigt att skaka om folk lite för att skapa en diskussion och få folk att agera. Därför försöker vi genomföra spektakulära och färgstarka aktioner för att få uppmärksamhet och förhoppningsvis mediapublicitet. Allt för att sprida budskapet om att djuren har rätt till sina egna liv. Ibland når vi tusentals, ja, till och med hundratusentals människor med hjälp av dem.

Djurfabriken

Runt om i Sverige anordnar vi manifestationer för att uppmärksamma djurens verklighet i den svenska livsmedelsindustrin. Vi visar bilder från vår kampanj Djurfabriken vilket lockar många att stanna upp och reflektera över djurens situation.

Spektakulära köttförpackningar

För att uppmärksamma djurens situation inom djurindustrin genomför vi ibland spektakulära aktioner där aktivister lägger sig i enorma köttförpackningar, iklädda endast kroppsstrumpor, och låter sig bli inplastade.

Blundar du för djuplågeri?

För att väcka uppmärksamhet ställer vi frågan: ”Blundar du för djurplågeri?” samtidigt som en person med ögonbindel uppmärksammar något djurförtryck vilket väcker blandade reaktioner.

Djurfabriken & Earthlings experience

Syftet med The Earthlings/Djurfabriken Experience är att medvetandegöra allmänheten om det lidande som djuren utsätts för i livsmedelsindustrin. Aktivister visar upp filmen Earthlings och Djurfabriken på skärmar och sprider information.

Fontänminkar

Enligt paragraf fyra ska djur hållas och skötas på ett sätt som ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Minkar är vilda djur som springer och simmar mycket av sin vakna tid. På pälsdjursfarmer sitter de inspärrade i ståltrådsburar utan tillstymmelse till varken utrymme eller vattendrag. Därför har den berömda rondellhunden fått en släkting, fontänminken, som Djurrättsalliansen satt upp i fontäner i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Gävle, Lund, Örebro och Piteå.
Frågan vi ställer oss är när ska resten av Sveriges minkar få känna vatten istället för ståltråd mot tassarna?

Päls är mord, inte mode

Djurrättsalliansen har vid flertalet gånger protesterat mot Stockholm Fashion week och alla de företag som förespråkar och visar upp äkta päls. Oavsett om vi har kedjat fast oss, legat rödmålade utanför entrén eller visat upp döda flådda minkar är budskapet tydligt: Päls är mord, inte mode!

Med djurdräkter som vapen

Oavsett om det är Kolmårdens delfinarium, ett djurförsökslaboratorium eller äggindustrin vi protesterar mot kan det hända att våra djurdräkter kommer fram. Det är ett enkelt sätt att väcka uppmärksamhet från allmänheten och synas.

Döda djur

Ibland använder vi oss av djur som dött inom djurindustrierna. Vi betalar aldrig för dem och vi ser alltid till att begrava dem efter aktionerna. De väcker mycket reaktioner hos förbipasserande och är många gånger startpunkten för en dialog om hur djurens behandlas i dagens samhälle.

Stora demonstrationer

Djurrättsalliansen anordnar även större demonstrationer för att uppmärksamma djurens situation. Bland annat har vi anordnat en demonstration mot pälsindustrin i Sölvesborg, där flest av Sveriges minkfarmer ligger. Över 500 personer deltog och under den gående demonstrationen passerade vi flera minkfarmer.

Utåtriktat arbete

Djurrättsrörelsen saknar de ekonomiska resurserna som de stora djurindustrierna har för att synas. Istället får vi hitta andra sätt för att på ett effektivt sätt nå ut till så många människor som möjligt för att skapa en opinion och få människor att välja en djurvänligare livsstil.

Läs mer

Våra segrar

Djurrättsalliansen bildades 2005 och har sedan dess intagit frontlinjen i kampen för djurens rättigheter. Vi ser det som vår skyldighet att försvara de som inte kan föra sin egen talan och vi har uppnått många segrar och höjdpunkter.

Läs mer