För djurens talan

Utåtriktat arbete

Djurrättsrörelsen saknar de ekonomiska resurserna som de stora djurindustrierna har för att synas. Istället får vi hitta andra sätt för att på ett effektivt sätt nå ut till så många människor som möjligt för att skapa en opinion och få människor att välja en djurvänligare livsstil.

Flygbladsutdelningar

Väldigt många människor vi möter säger att de ändrat sin livsstil efter att de fått ett flygblad. Även om vi saknar ekonomiska resurser så har vi supporters och aktivister som är villiga att dela ut flygblad och därmed nå tusentals nya människor. Det kan handla om att dela ut hand till hand eller kanske lägga flygblad i brevlådor. Det gör skillnad för djuren.

Föreläsningar

Volontärer från Djurrättsalliansen håller kostnadsfria föreläsningar om djurrätt på bland annat skolor, mässor, festivaler och företag.
Kanske är du intresserad av att vi ska komma till din skola eller anordnar du ett event där vi kan prata? Ta kontakt med oss på [email protected]

Infobord

Ett bra sätt att nå ut är att synas och vara tillgängliga för allmänheten. Därför anordnar vi infobord där vi har information och protestlistor. Det är ett bra sätt för folk att ta kontakt och föra en dialog om djurens situation.

Media

Vårt arbete för djuren, våra undersökningar och avslöjanden har resulterat i stor mediauppmärksamhet under årens lopp. Vi anser att det är viktigt att visa upp hur verkligheten för djuren faktiskt ser ut, bakom stängda dörrar, höga staket och djurindustriernas propaganda och förskönande reklam. Allmänheten har rätt att få se hur djurindustrierna fungerar och hur djur lever och dör för att bli olika produkter, för att därefter ha möjlighet att göra ett val att stödja det eller inte. Vi deltar även i samhällsdebatten och för djurens talan genom intervjuer och debattartiklar.

Manifestationer och demonstrationer

Djurrättsalliansens uppgift är att få ut budskapet om hur djuren behandlas till så många som möjligt. Till skillnad från våra motståndare bestående av industrier och företag med enorma ekonomiska resurser så måste vi i stor utsträckning förlita oss på att synas och få publicitet genom våra handlingar.

Läs mer

Våra segrar

Djurrättsalliansen bildades 2005 och har sedan dess intagit frontlinjen i kampen för djurens rättigheter. Vi ser det som vår skyldighet att försvara de som inte kan föra sin egen talan och vi har uppnått många segrar och höjdpunkter.

Läs mer