Underhållning

Djurparker

Djurparker lockar besökare med nyfödda ungar och löften om att de bevarar utrotningshotade djur. Det talas tyst om alla de djur som årligen avlivas eller dör på djurparkerna, däribland både utrotningshotade och många gånger helt friska djur. Mellan 2017-2020 avlivades eller dog omkring 4 000 djur på tio av Sveriges största djurparker.

På djurparker runt om i Sverige hålls tusentals djur inspärrade hela sina liv. Bakom kulisserna döljer sig en obehaglig sanning, nämligen den att djur som hålls i djurparker nekas det mesta som gör deras liv meningsfulla. De flesta delarna av deras vardag styrs och manipuleras. De har praktiskt taget inget val i vad eller när de äter, vilka de möter eller vem de delar utrymme med. De är inspärrade i burar och inhägnader som inte på något sätt kan mäta sig med eller efterlikna djunglerna, savannerna och skogarna som är deras naturliga hem. En ursäkt för djurparkernas existens sägs ofta vara att det är ett sätt att skydda och bevara hotade arter. Men det finns mycket bättre lösningar på detta, nämligen att skydda djuren i deras naturliga miljö.

Många djur dödas

I djurparker tas många djur från sina familjer och skickas till andra djurparker eller dödas när deras gruppstorlek överstiger det utrymme som tilldelats dem. Det är inte ovanligt att djurungar som föds dödas när de växt upp då de inte längre lockar till sig tillräckligt många besökare. Djurparkerna säljer, lånar och byter djur rutinmässigt för att bedriva avel eller få nya djurarter som höjer besöksantalet. Det kan medföra problem för redan etablerade sociala grupper som splittras. På svenska djurparker avlivas regelbundet friska djur och även utrotningshotade djur har dödats för att göra plats för andra djur. Under våren 2020 presenterade Djurrättsalliansen en granskning av svenska djurparker som visar att hundratals djur årligen dör eller dödas, däribland utrotningshotade och många gånger helt friska djur. Under åren 2017-2019 dog 2 565 djur på tio av Sveriges större djurparker. Djurrättsalliansens granskning av samma djurparker visade att 1 118 djur dog under 2020.

Stereotypa beteenden vanligt förekommande

I djurparker byggs miljöer upp som många gånger ska efterlikna den naturliga miljön för djuren, men det är långt ifrån tillräckligt. Djur som är avsedda att ströva eller flyga över stora områden tvingas existera i begränsade utrymmen. Rovdjur är inrymda i närheten av djur som i det fria vore bytesdjur, vilket medför en stress för båda arterna. Djur som kommer i kontakt med människor har inget sätt att undkomma daglig kontakt med dem. Bristen på tillräckligt utrymme och stimulans leder till stereotypa beteenden hos många djur som sällan eller aldrig observeras i naturen. Dessa beteenden saknar funktion och upprepar sig. Det kan till exempel vara att djuren svänger fram och tillbaka hela dagarna, fåglar som plockar sina egna fjädrar, djur som ständigt slickar eller biter sig själva eller djur som går i cirklar.
Djur som lejon, tigrar eller elefanter som normalt vandrar stora avstånd under en kort tidsperiod på jakt efter mat spenderar sina dagar uttråkade och många gånger ensamma eller med en handfull av individer av sin egen art. Vilda djur i djurparker lider ofta fysiskt och mentalt eftersom deras komplexa sociala, beteendemässiga och fysiska behov väldigt sällan kan tillgodoses i onaturliga miljöer som människor skapat åt dem. Många av de djur som finns i svenska djurparker är inte heller anpassade till vårt klimat och även det medför många gånger problem.

Vad lär vi barnen?

Det sägs att djurparker har en viktig roll att fylla genom att lära barn att respektera djur och natur. Denna pedagogiska roll för djurparkerna måste utmanas då vi lever i en tid då vi inte behöver se fängslade djur för att lära oss att respektera naturen. Djurparker ger barn en felaktig bild av hur djuren lever och visar inte upp dem i dess rätta miljö. De lär barn att det är acceptabelt att ta djur från det vilda och ibland splittra familjegrupper, frakta dem långa sträckor, många gånger mellan olika djurparker för att sedan låsa in dem i en främmande miljö med begränsade ytor. Det förstärker uppfattningen om att djur endast finns till för människor och att inte respektera andra individer och deras liv.

Lejonet Leo på Ölands djurpark. Han avlivades under hösten 2020.

Bevarande till vilket pris som helst?

Djurparker försvarar många gånger sin existens med att de bevarar djur. Men sanningen är att väldigt få arter som finns på djurparkerna är hotade. Det händer även kontinuerligt att friska utrotningshotade djur avlivats på svenska djurparker, så att tillhöra en utrotningshotad art är ingen garanti för överlevnad. Väldigt få av de arter som är hotade och hålls i fångenskap, som elefanter, gorillor och tigrar kommer någonsin att släppas tillbaks till sina naturliga miljöer för att stärka de vilda populationerna. Bevarandeprojekt är ett komplement till djurparkerna som är ett bra försäljningsargument för att locka besökare. Effektivt bevarande utförs genom att arbeta i djurs naturliga miljö för att skydda individer och ändra synsätt och hela ekosystem. Djurparker räddar inte arter från utrotning. Istället avleder de allvarlig uppmärksamhet från viktiga bevarandearbeten i naturen. Hur viktigt är det att bevara en art om det kommer till priset av lidande och död hos de individer som utgör den arten? En art kan inte tänka eller känna och lider inte av dess försvinnande. De som lider är de individer som ingår i den arten och som sådan motiverar förekomsten av en art aldrig individens fångenskap.

Bortom djurparkerna

I dagens samhälle behöver vi inte hålla vilda djur inspärrade för att lära oss mer om dem. Med hjälp av dokumentärfilmer, webbplatser med kameror i naturen, böcker och genom att studera djurens i deras naturliga miljö kan vi lära oss mycket om dem. Dessutom kommer det allt mer ny teknik, till exempel Virtual Reality, där djuren på ett naturtroget sätt kan observeras med hjälp av filmer.
Utbildning, forskning och artbevarande är skäl som ofta framhålls som argument för djurparker. Det är en efterhandskonstruktion för att legitimera djurparkernas existens. I grund och botten handlar det om att tjäna pengar på att hålla vilda djur inlåsta.

Mer information:
Djurrättsalliansens granskning av tio av Sveriges största djurparker
Freedom for animals

Cirkus

Cirkusar är ofta associerade till glädje och skratt men dessvärre är det djuren som får betala priset. Att djur används för att underhålla oss på cirkusar är inte bara skadligt för de berörda djuren utan det sänder också ut ett budskap till allmänheten och särskilt till barn att det är rätt att manipulera djur för vårt nöjes skull.

Läs mer

Delfinarier

Alla delfiner som idag finns i fångenskap härstammar från det vilda. Delfinarieindustrin skulle inte fungera utan viltfångade delfiner. I Sverige finns det endast ett delfinarium, Kolmårdens delfinarium, där över 60 delfiner dött sedan de öppnade.

Läs mer