Visar djurens verklighet

Dokumenterar och avslöjar

Djurrättsalliansen arbetar med att dokumentera svenska djurindustrier för att kunna visa upp och avslöja djurens verklighet. Detta då vi anser att det är nödvändigt och viktigt att djurens livsöden berättas och för att ge allmänheten en inblick i deras situation.Vi dokumenterar bland annat grisfabriker, minkfarmer, hönserier, mjölkgårdar, kycklingfabriker och fiskodlingar. Vi har arbetat undercover på slakterier samt satt upp dolda kameror för att få ut bilder och film på hur det går till när djur dödas på löpande band i svensk livsmedelsindustri. 


Svenskt KRAV-slakteri avslöjat 

I början av 2021 avslöjade Djurrättsalliansen vad som skedde innanför dörrarna på ett av Sveriges KRAV-slakterier. Med hjälp av dolda kameror dokumenterade vi vad djuren utsattes för när personalen trodde att ingen såg på och kunde visa hur djuren sparkades, slogs och dödades för att bli till mat. Ett par dagar efter att filmmaterialet offentliggjordes kom beskedet att slakteriet stängde.

 

Ett liv som gris – grisarnas verklighet i grisindustrin

Ett av våra första större avslöjanden var 2009 då vi visade förhållandena på över 100 grisfabriker i Sverige. För första gången i Sverige kunde allmänheten få en omfattande inblick i den svenska grisindustrin. Läs och se mer på sidan Ett liv som gris. Avslöjandet fick namnet ”Grisskandalen” och efter det har Djurrättsalliansen fortsatt att granska och dokumentera hur grisar i Sverige lever sina liv. Här under ser du vårt filmmaterial från 2019. 

 

Djurplågeri på landets minkfarmer

Under ett och ett halvt års tid arbetade Djurrättsalliansen med att kartlägga den svenska pälsindustrin genom att läsa inspektionsprotokoll, miljödomar och forskningsrapporter. Vi besökte en stor del av Sveriges minkfarmer, där djurens levnadssituation dokumenterades. 2010 fick vår dokumentation stor medial uppmärksamhet och vi kunde visa upp en bild av Sveriges minkfarmer som aldrig tidigare beskådats. Läs mer på Sveket mot minkarna. 2019 kunde vi även visa hur det går till när minkarna gasas ihjäl och flås, se filmmaterialet här under. 

 

”Frigående” hönor plågas ihjäl på Sveriges största hönseri

CA Cedergren är Sveriges överlägset största äggproducent. Företaget har tillstånd att hålla närmare två miljoner hönor och de hålls i djurstallar med så kallade frigående system. På det enorma industrikomplexet utanför Mönsterås i Småland finns flera djurstallar som varje rymmer upp till 91 000 hönor. Varje dag skickas 1,2 miljoner ägg från företaget, som sedan säljs på bland annat ICA och Coop under varumärket Lantägg. I slutet av juni 2020 blev två personer från Djurrättsalliansen vittnen till hur personal plågade ihjäl hönor. De fruktansvärda scenerna filmades och visar bland annat hur en arbetare sätter en höna i en dörröppning och slår igen dörren med full kraft. När den öppnas igen flaxar hönan omkring på marken och är fortfarande vid liv när hon kastas i en container. Andra hönor slås upprepade gånger med påkar. Avslöjandet fick ett enormt genomslag. Här under ser du filmmaterialet från Sverige största hönseri.

 

Sveriges största ”värphönsuppfödare” avslöjad

Det finns några företag som föder upp och säljer värphönor till hönserierna. Djurrättsalliansens har granskat och dokumenterat djurens verklighet hos det företag i Sverige som föder upp en stor del av alla värphönor till svenska hönserier, oavsett uppfödningssystem som frigående, burar eller KRAV-produktion. Här under kan du se vår dokumentation från det företagets djurstallar. Här kan du läsa mer om vårt avslöjande. 

 

Ingelsta kalkon

Sveriges största kalkonuppfödare är Ingelsta kalkon. Företaget säger sig sätta ”etik och djuromsorg i främsta rummet” vilket Djurrättsalliansen kunde visa var en ren lögn då vi 2013 släppte dokumentation som visade kalkonernas verklighet. Vårt avslöjande väckte stor mediauppmärksamhet och vår dokumentation visade på trängsel, smuts, skadade, sjuka och döda fåglar, långt från den idyll som Ingelsta kalkon försöker förmedla.

 

Ett av Sveriges största hönserier

Inför påsken 2016 släppte Djurrättsalliansen ny dokumentation från ett av Sveriges största hönserier. Materialet visar vardagen för hönorna inom den industrialiserade äggindustrin. Hönor instängda i burar så trånga att de inte kan sträcka ut sina vingar, döda hönor som blivit liggandes i burarna och hönor som fått sina fjädrar bortplockade. Dokumentationen visar bland annat två hönor med ben- och vingskador som personalen hade tagit ut ur burarna de suttit i, förmodligen på grund av deras skador, och som sedan lämnats på golvet i ett av stallarna utan möjlighet att röra sig. De hade lämnats där över natten, trots sina uppenbara skador, för att långsamt plågas till döds.


Omhändertagna grisar i Skåne

I slutet av juli 2016 beslutade Länsstyrelsen i Skåne att omhänderta 2 500 grisar på en grisfabrik i Östra Göinge i Skåne. Detta efter att brister uppmärksammats vid ett flertal inspektioner under flera år. Grisarna blev kvar på fabriken efter beslutet och polisen fick ansvaret för dem. Djurrättsalliansen åkte då dit och dokumenterade under vilka förhållanden grisarna levde.

Avslöjande ledde till förbud mot sexuella övergrepp

Djurrättsalliansen infiltrerade och avslöjade även det nätverk av människor som utför sexuella övergrepp mot djur i Sverige, en undersökning som fick stort genomslag i media och pressade dåvarande landsbygdsministern att lova folket ett förbud. Idag är sexuella övergrepp mot djur olagligt i Sverige.

Djurplågeriet ska inte ske i det dolda

Vårt arbete för djuren, våra undersökningar och avslöjanden har resulterat i stor mediauppmärksamhet under årens lopp. Vi anser att det är viktigt att visa upp hur verkligheten för djuren faktiskt ser ut, bakom stängda dörrar, höga staket och djurindustriernas propaganda och förskönande reklam. Allmänheten har rätt att få se hur djurindustrierna fungerar och hur djur lever och dör för att bli olika produkter, för att därefter har möjlighet att göra ett val att stödja det eller inte. Det djuren utsätts för ska inte ske i det dolda.

På sidan Djurfabriken kan du läsa och se mer om djurens situation i svensk livsmedelsindustri.

Djurfabriken

2015 lanserade Djurrättsalliansen hemsidan djurfabriken.se. Under flera års tid har Djurrättsalliansen samlat in filmmaterial från svenska djurindustrier. Vi har besökt djurfabriker och arbetat på slakterier för att kunna dokumentera hur djur lever och dör inom svensk livsmedelsindustri. Materialet på hemsidan är helt unikt.

Läs mer

Övriga avslöjanden

Se dokumentation från några av våra uppmärksammade avslöjanden.

Läs mer