Djurens situation

Livsmedel

Livsmedelsindustrin är det område där flest antal djur utnyttjas, förtrycks och dödas. Antingen för att själva bli mat, som inom köttindustrin eller för att producera mat, som inom mjölk- och äggindustrin. Bara i Sverige dödas varje år över 100 miljoner landlevande djur för att de ses som mat. I det här enorma antalet djur ingår däremot inte fiskar, då de inte räknas individuellt utan i ton. Men uppskattningsvis dödas det årligen 19 miljarder fiskar inom det svenska kommersiella fisket. Det är inte helt enkelt att dela upp kött-, ägg- och mjölkindustrin som tre separata industrier då även de djur som används inom ägg- och mjölkindustrin dödas när de inte längre är produktiva och lönsamma. Från mjölkindustrin kommer exempelvis den största delen av nötköttet.

Kött, mjölk och ägg. Tre hörnstenar i den svenska livsmedelskonsumtionen och basvaror på mångas matbord. Men hur många vet egentligen eller tänker på de livsöden som döljer sig bakom de animaliska produkterna? Faktum är att verkligheten är långt ifrån djurindustriernas propaganda, reklamens Bregottfabrik eller argument som målar upp att djuren i Sverige har det bäst i världen.

 

Här kan du läsa mer om köttindustrin.

Här kan du läsa mer om mjölkindustrin. 

Här kan du läsa mer om äggindustrin.

Här kan du läsa mer om slakt. 

Djurförsök

Vi ger djuren olika virus, förändrar deras DNA, dödar dräktiga djur för att studera deras foster, syr igen deras ögon, förlamar dem, kapar deras tår, bränner dem levande, utsätter dem…

Läs mer

Kläder

85% av all päls kommer från djur uppfödda på pälsdjursfarmer. Närmare 50 miljoner djur som minkar, rävar, mårdhundar, kaniner och chinchillor dödas varje år efter ett kort liv i en…

Läs mer

Underhållning

På djurparker runt om i Sverige hålls tusentals djur inspärrade hela sina liv. Bakom kulisserna döljer sig en obehaglig sanning, nämligen den att djur som hålls i djurparker nekas det…

Läs mer