För djurens talan

Våra segrar

Djurrättsalliansen bildades 2005 och har sedan dess intagit frontlinjen i kampen för djurens rättigheter. Vi ser det som vår skyldighet att försvara de som inte kan föra sin egen talan och vi har uppnått många segrar och höjdpunkter. Här presenterar vi några av dem:

Förbud mot tidelag

Under många decennier hade missnöjet kokat bland landets djurvänner över vekheten i svensk lag rörande tidelag. Utan att straffas utsattes djur för sexuella övergrepp i ett land som anser sig ha världens bästa djurskydd. Djurrättsrörelsens styrka är att omvandla missnöje till handling och ett stort bevis på detta är Djurrättsalliansens kraftfulla kampanj Stoppa Djursexet som drogs igång hösten 2008, där vi infiltrerade ett nätverk av människor som utförde sexuella övergrepp mot djur. Med den informationen vände vi oss till Expressen som kunde använda vårt material och det resulterade i ett stort avslöjande i massmedia. Trots det ville inte politikerna driva igenom ett förbud och Djurrättsalliansen anordnade manifestationer varje vecka utanför riksdagen i Stockholm för att informera och visa upp de utsatta djurens verklighet. Det i samband med flera stora demonstrationer och uppmärksamhet fick Sveriges politiker att slutligen agera och sedan 2014 är sexuella övergrepp mot djur förbjudna.

Apor räddade från djurförsök

Berkshire, UK. 30 May 2017. 3 Crab-eating macaques rescued from an animal testing laboratory in Sweden in 2009 were taken to safety at the Lakeview Monkey Sanctuary. © Craig Redmond

I december 2009 lyckades vi tillsammans med Animal Defenders International att rädda tre apor från djurförsök. De tre försöksaporna Bacill, Bacillusk och Baloo som hölls på Smittskyddsinsttutet (idag Karolinska Institutet) kunde efter avslutade försök pensioneras istället för att avlivas. Än idag lever Bacill och Bacillusk i en fristad i England och är ambassadörer för de apor som fortfarande används i plågsamma djurförsök. Baloo avled i februari 2021 efter att ha drabbats av kronisk njursvikt – över elva år efter dagen han räddades från djurförsökslaboratoriet.

Hund- och kattpäls förbjudet

Då det fortfarande var lagligt att sälja importerad päls från hundar och katter protesterade vi mot det på flera sätt. Bland annat fick vi de flesta zooaffärer i Sverige att sluta sälja djurleksaker med päls under kampanjnamnet ”Djurplågeri är inget att leka med!”. Tillsammans med Animal Protection Network samlade vi in 22 000 namnunderskrifter för ett förbud av hund- och kattpäls från Asien som vi överlämnat till Sveriges jordbruksminister. Strax därefter röstades ett förbud igenom som trädde i kraft 2008.

Ingelsta Kalkon avslöjade

Företaget Ingelsta kalkon säger sig sätta ”etik och djuromsorg i främsta rummet” men Djurrättsalliansen kunde under 2013 visa att det var en ren lögn från företagets sida då vi på kalkonens dag i maj lanserade en kampanj för att visa hur djuren lever på Sveriges största kalkonuppfödning. Djurrättsalliansens dokumentation visade på trängsel, smuts, skadade, sjuka och döda fåglar – långt från den idyll som Ingelsta kalkon försökte förmedla. Kampanjen fick stor uppmärksamhet i massmedia.

Sista farmen stängd – 243 chinchillor räddade

Efter en intensiv kampanj från Djurrättsalliansens sida beslagtog polisen den 17 oktober 2014 inte mindre än 243 chinchillor från en chinchillafarm i Enköping. Det var Sveriges sista chinchillafarm för pälsproduktion. Djurrättsalliansen omplacerade alla chinchillor som efter födslar blev över 300 räddade chinchillor. Farmen hade varit verksam i ungefär 50 år och farmaren dömdes för brott mot djurskyddslagen.

Foie gras-fritt Sverige

I Sverige är det förbjudet att tvångsmata gäss och ankor för att framställa gåslever. Trots det importeras och säljs det i Sverige. För att uppmärksamma detta har Djurrättsalliansen drivit kampanjen ”Foie gras-fritt Sverige” och fått över över 100 restauranger och butiker att sluta sälja foie gras.

Många butikskedjor pälsfria

Sedan början av 2000-talet har de flesta av landets butikskedjor och många enskilda klädbutiker och klädmärken valt att hålla sina butiker och produkter helt fria från äkta päls. Djurrrättsalliansen har påverkat bland andra IC Company, Naturkompaniet, Team Sportia, Boomerang, Kriss, Peak Performance, Intersport, Stadium, Solo, Vincent Shoe Store och Fjällräven att sluta sälja päls.
Djurrättsalliansen stoppade även projektet Furniche – ett modeprojekt som gick ut på att få unga svenska designers att börja använda äkta päls i sina kreationer.

Ett liv som gris

Under 2008–2009 dokumenterade vi förhållandena på över hundra grisfarmer i Sverige och avslöjade grisarnas livssituation. Ett avslöjande som resulterade i den så kallade ”Grisskandalen” där Swedish Meats VD fick avgå och grisbranschen skakades om ordentligt. Sedan dess har Djurrättsalliansen upprepade gånger visat filmer och bilder från svenska grisfarmer och djurens situation är oförändrad. Läs mer på Ett liv som gris.

Vegomässan – en succé

För Djurrättsalliansen har det alltid varit en självklarhet att ligga i fronten för vegoarbetet i Sverige och med inspiration från mässorna i Storbritannien anordnade vi den allra första veganska mässan, Vegomässan, i Norden redan 2007. Mässan blev omgående en succé och både mässan och intresset för mässan växte för varje år som gick. Mässans syfte var att inspirera allätare att välja veganskt, att göra det lättillgängligt med vego för alla samt att ge vegetarianer och veganer en möjlighet att få uppleva en dag där vego är normen. Konceptet med Vegomässan kom att bli en viktig del i att vego-frågor och vego-produkter har blivit så pass stort i Sverige som det är idag. Även många andra grupper i Sverige har inspirerats av Vegomässan och anordnat liknande evenemang på flera orter i Sverige. 2018 anordnades Vegomässan för tolfte och sista gången och var då det största vegoeventet i hela Sverige.

Vi har dessutom tryckt häftena ”Varför vegan” och ”Du kan göra skillnad” med information om djurens situation, fördelarna med att välja vego och recept – som spridits i tusentals exemplar.

Stäng minkfarmerna/Sveket mot minkarna

Djurrättsalliansen har under många år fört kampen för att stänga minkfarmerna i Sverige – där minkar föds upp och gasas ihjäl och flås för sin päls. Under två år ägnade sig Djurrättsalliansen åt att dokumentera svenska minkfarmer och visa upp djurens verklighet. Det omfattande materialet offentliggjordes 2010 och fick stor medial uppmärksamhet och bidrog till att skapa en stor opinion mot pälsdjursfarmer. Som en direkt konsekvens av vårt avslöjande besökte länsstyrelsen en stor del av landets minkfarmer och kunde konstatera att 85 procent av minkfarmerna bröt mot lagen och omkring en tredjedel av farmerna saknade tillstånd att ens bedriva sin verksamhet. Sedan dess har Djurrättsalliansen fortsatt arbetet med att dokumentera, granska och avslöja den svenska pälsindustrin. Läs mer på Sveket mot minkarna.

Framgångar mot cirkusar med djur

I oktober 2013 meddelade Cirkus Scott att de efter 76 år beslutat sig för att sluta använda vilda djur i sina föreställningar. Det innebär att inga elefanter eller sjölejon kommer att finnas med i deras repertoar i framtiden. Beskedet kom bara några veckor efter att Djurrättsalliansen avslöjat att Cirkus Scotts elefanttränare tidigare misshandlat elefanter och efter att vi lyckats få tre av deras samarbetspartners att upphöra med samarbetet efter vårt avslöjande. Djurrättsalliansen arbetar aktivt mot cirkusarna och har regelbundna protester vid deras föreställningar. Sedan 2018 är det förbjudet med elefanter och sjölejon på svenska cirkusar.

Djurförsökscentret SWECCLIM stoppat


Djurrättsalliansen kunde avslöja planerna på ett nytt djurförsökscenter i mitten av juli 2019 och startade kampanjen ”Stoppa SWECCLIM”. Bakom projektet stod Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Uppsala universitet, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet/ Sahlgrenska universitetssjukhuset och Linköpings universitet. Tanken var att skapa en ny nationell infrastruktur för kliniska och experimentella studier på större djur som apor, hundar och katter. De räknade med att utföra upp till 600 djurförsök varje år och till viss del fungera som ett kontraktslaboratorium där olika företag kan hyra in sig och utföra djurförsök.

Universiteten bakom det nya djurförsökscentret hade ansökt om 90 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, som är den största statliga forskningsfinansiären. Djurrättsalliansen förde en dialog med dem och överlämnade en protestlista med 47 481 namnunderskrifter mot planerna på SWECCLIM. I slutet av september meddelade Vetenskapsrådet att de avslog ansökan.

SLU har meddelat att de avser gå in med en modifierad behovsanmälan och göra förändringar i ansökan och troligen ansöka på nytt år 2021. Djurrättsalliansen anser att inga djur är försöksobjekt och ett centrum för djurförsök på stora djur är inte rätt väg fram mot en mer etisk värld. Istället borde det satsas på mer djurfria metoder. Djurrättsalliansens målsättning är att se till att SWECCLIM inte blir verklighet.

Avslöjade svenskt KRAV-slakteri – stängde ner

I början av 2021 avslöjade Djurrättsalliansen vad som skedde innanför dörrarna på ett av Sveriges KRAV-slakterier. Med hjälp av dolda kameror dokumenterade vi vad djuren utsattes för när personalen trodde att ingen såg på och kunde visa hur djuren sparkades, slogs och dödades för att bli till mat. Ett par dagar efter att filmmaterialet offentliggjordes kom beskedet att slakteriet stängde. Granskningen fick stort genomslag, väckte starka reaktioner hos allmänheten och fick många människor att sluta äta djur.

Kolmårdens delfinarium avvecklas

Djurrättsalliansen har under många år drivit en kampanj för att stänga Kolmårdens delfinarium, och i mars 2022 kom det glädjande beskedet att Sveriges enda delfinarium ska avvecklas. Till Djurrättsalliansens uppger Kolmårdens djurpark att det kan ta flera år innan delfinerna omplaceras och under tiden kommer delfinshowerna att pågå. Djurrättsalliansen uppmanar djurparken att delfinerna ska få en chans att rehabiliteras och ge delfinerna ett så bra framtida liv som möjligt, vilket inte är att omplaceras till andra delfinarier. 

NK pälsfria

I januari 2022 kom det glädjande beskedet att Nordiska kompaniet (NK) tillsammans med NK företagarförening fattat beslutet att sluta sälja äkta päls. Detta efter att Djurrättsalliansen arbetat för att NK skulle bli pälsfria, bland annat genom att föra dialog och haft möten med företaget.

Manifestationer och demonstrationer

Djurrättsalliansens uppgift är att få ut budskapet om hur djuren behandlas till så många som möjligt. Till skillnad från våra motståndare bestående av industrier och företag med enorma ekonomiska resurser så måste vi i stor utsträckning förlita oss på att synas och få publicitet genom våra handlingar.

Läs mer

Utåtriktat arbete

Djurrättsrörelsen saknar de ekonomiska resurserna som de stora djurindustrierna har för att synas. Istället får vi hitta andra sätt för att på ett effektivt sätt nå ut till så många människor som möjligt för att skapa en opinion och få människor att välja en djurvänligare livsstil.

Läs mer