För djurens talan

Våra segrar

Djurrättsalliansen bildades 2005 och har sedan dess intagit frontlinjen i kampen för djurens rättigheter. Vi ser det som vår skyldighet att försvara de som inte kan föra sin egen talan och vi har uppnått många segrar och höjdpunkter. Här presenterar vi några av dem:

Förbud mot tidelag

Under många decennier hade missnöjet kokat bland landets djurvänner över vekheten i svensk lag rörande tidelag. Utan att straffas utsattes djur för sexuella övergrepp i ett land som anser sig ha världens bästa djurskydd. Djurrättsrörelsens styrka är att omvandla missnöje till handling och ett stort bevis på detta är Djurrättsalliansens kraftfulla kampanj Stoppa Djursexet som drogs igång hösten 2008, där vi infiltrerade ett nätverk av människor som utförde sexuella övergrepp mot djur. Med den informationen vände vi oss till Expressen som kunde använda vårt material och det resulterade i ett stort avslöjande i massmedia. Trots det ville inte politikerna driva igenom ett förbud och Djurrättsalliansen anordnade manifestationer varje vecka utanför riksdagen i Stockholm för att informera och visa upp de utsatta djurens verklighet. Det i samband med flera stora demonstrationer och uppmärksamhet fick Sveriges politiker att slutligen agera och sedan 2014 är sexuella övergrepp mot djur förbjudna.

Apor räddade från djurförsök

Berkshire, UK. 30 May 2017. 3 Crab-eating macaques rescued from an animal testing laboratory in Sweden in 2009 were taken to safety at the Lakeview Monkey Sanctuary. © Craig Redmond

I december 2009 lyckades vi tillsammans med Animal Defenders International att rädda tre apor från djurförsök. De tre försöksaporna Bacill, Bacillusk och Baloo som hölls på Smittskyddsinsttutet (idag Karolinska Institutet) kunde efter avslutade försök pensioneras istället för att avlivas. Idag lever aporna i en fristad i England och är ambassadörer för de apor som fortfarande används i plågsamma djurförsök.

Hund- och kattpäls förbjudet

Då det fortfarande var lagligt att sälja importerad päls från hundar och katter protesterade vi mot det på flera sätt. Bland annat fick vi de flesta zooaffärer i Sverige att sluta sälja djurleksaker med päls under kampanjnamnet ”Djurplågeri är inget att leka med!”
Tillsammans med Animal Protection Network samlade vi in 22 000 namnunderskrifter för ett förbud av hund- och kattpäls från Asien som vi överlämnat till Sveriges jordbruksminister. Strax därefter röstades ett förbud igenom som trädde i kraft 2008.

Ingelsta Kalkon avslöjade

Företaget Ingelsta kalkon säger sig sätta ”etik och djuromsorg i främsta rummet” men Djurrättsalliansen kunde under 2013 visa att det var en ren lögn från företagets sida då vi på kalkonens dag i maj lanserade en kampanj för att visa hur djuren lever på Sveriges största kalkonuppfödning. Djurrättsalliansens dokumentation visade på trängsel, smuts, skadade, sjuka och döda fåglar – långt från den idyll som Ingelsta kalkon försökte förmedla. Kampanjen fick stor uppmärksamhet i massmedia.

Sista farmen stängd – 243 chinchillor räddade

Efter en intensiv kampanj från Djurrättsalliansens sida beslagtog polisen den 17 oktober 2014 inte mindre än 243 chinchillor från en chinchillafarm i Enköping. Det var Sveriges sista chinchillafarm för pälsproduktion. Djurrättsalliansen omplacerade alla chinchillor som efter födslar blev över 300 räddade chinchillor. Farmen hade varit verksam i ungefär 50 år och farmaren dömdes för brott mot djurskyddslagen.

Foie gras-fritt Sverige

I Sverige är det förbjudet att tvångsmata gäss och ankor för att framställa gåslever. Trots det importeras och säljs det i Sverige. För att uppmärksamma detta har Djurrättsalliansen drivit kampanjen ”Foie gras-fritt Sverige” och fått över över 100 restauranger och butiker att sluta sälja foie gras.

Många butikskedjor pälsfria

Sedan början av 2000-talet har de flesta av landets butikskedjor och många enskilda klädbutiker och klädmärken valt att hålla sina butiker och produkter helt fria från äkta päls. Djurrrättsalliansen har påverkat bland andra IC Company, Naturkompaniet, Team Sportia, Boomerang, Kriss, Peak Performance, Intersport, Stadium, Solo, Vincent Shoe Store och Fjällräven att sluta sälja päls.
Djurrättsalliansen stoppade även projektet Furniche – ett modeprojekt som gick ut på att få unga svenska designers att börja använda äkta päls i sina kreationer.

Ett liv som gris

Under 2008–2009 dokumenterade vi förhållandena på över hundra grisfarmer i Sverige och avslöjade grisarnas livssituation. Ett avslöjande som resulterade i den så kallade ”Grisskandalen” där Swedish Meats VD fick avgå och grisbranschen skakades om ordentligt. Sedan dess har Djurrättsalliansen upprepade gånger visat filmer och bilder från svenska grisfarmer och djurens situation är oförändrad. Läs mer på Ett liv som gris.

Vegomässan – en succé

Vi arrangerade Sveriges första Vegomässa med över 1700 besökare – en mässa som fick oerhört många att bli vegetarianer och veganer! Sedan 2007 har vi arrangerat totalt tolv vegomässor i Stockholm och Malmö med ett växande besöksantal och intresse varje år! Vi har dessutom tryckt häftet ”Varför vegan” med information om djurens situation, fördelarna med att välja vego och recept. Häftet har spridits i tusentals exemplar och vi delar ofta ut dem i samband med vegomatsutdelningar där allmänheten får en möjlighet att testa vegomat.

Stäng minkfarmerna/Sveket mot minkarna

I den svenska djurskyddslagens fjärde paragraf står det att alla djur ska få utlopp för sitt naturliga beteende, och de ska skyddas mot onödigt lidande. Djurrättsalliansen ägnade nästan två år till att dokumentera svenska minkfarmer och visa upp djurens verklighet, något som skapat en stor opinion mot pälsdjursfarmer. Som en direkt konsekvens av vårt avslöjande 2010 besökte Länsstyrelsen en stor del av landets minkfarmer och kunde konstatera att 85% av minkfarmerna bröt mot lagen och omkring en tredjedel av farmerna saknade tillstånd att ens bedriva sin verksamhet. Sedan dess har Djurrättsalliansen ett flertal gånger dokumenterat den svenska pälsindustrin. Läs mer på Sveket mot minkarna.

Framgångar mot cirkusar med djur

I oktober 2013 meddelade Cirkus Scott att de efter 76 år beslutat sig för att sluta använda vilda djur i sina föreställningar. Det innebär att inga elefanter eller sjölejon kommer att finnas med i deras repertoar i framtiden. Beskedet kom bara några veckor efter att Djurrättsalliansen avslöjat att Cirkus Scotts elefanttränare tidigare misshandlat elefanter och efter att vi lyckats få tre av deras samarbetspartners att upphöra med samarbetet efter vårt avslöjande. Djurrättsalliansen arbetar aktivt mot cirkusarna och har regelbundna protester vid deras föreställningar. Sedan 2018 är det förbjudet med elefanter och sjölejon på svenska cirkusar.

Djurförsökscentret SWECCLIM stoppat


Djurrättsalliansen kunde avslöja planerna på ett nytt djurförsökscenter i mitten av juli 2019 och startade kampanjen ”Stoppa SWECCLIM”. Bakom projektet stod Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Uppsala universitet, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet/ Sahlgrenska universitetssjukhuset och Linköpings universitet. Tanken var att skapa en ny nationell infrastruktur för kliniska och experimentella studier på större djur som apor, hundar och katter.
De räknade med att utföra upp till 600 djurförsök varje år och till viss del fungera som ett kontraktslaboratorium där olika företag kan hyra in sig och utföra djurförsök.
Universiteten bakom det nya djurförsökscentret hade ansökt om 90 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, som är den största statliga forskningsfinansiären. Djurrättsalliansen förde en dialog med dem och överlämnade en protestlista med 47 481 namnunderskrifter mot planerna på SWECCLIM. I slutet av september meddelade Vetenskapsrådet att de avslog ansökan.
SLU har meddelat att de avser gå in med en modifierad behovsanmälan och göra förändringar i ansökan och troligen ansöka på nytt år 2021. Djurrättsalliansen anser att inga djur är försöksobjekt och ett centrum för djurförsök på stora djur är inte rätt väg fram mot en mer etisk värld. Istället borde det satsas på mer djurfria metoder. Djurrättsalliansens målsättning är att se till att SWECCLIM inte blir verklighet.

Manifestationer och demonstrationer

Djurrättsalliansens uppgift är att få ut budskapet om hur djuren behandlas till så många som möjligt. Till skillnad från våra motståndare bestående av industrier och företag med enorma ekonomiska resurser så måste vi i stor utsträckning förlita oss på att synas och få publicitet genom våra handlingar.

Läs mer

Utåtriktat arbete

Djurrättsrörelsen saknar de ekonomiska resurserna som de stora djurindustrierna har för att synas. Istället får vi hitta andra sätt för att på ett effektivt sätt nå ut till så många människor som möjligt för att skapa en opinion och få människor att välja en djurvänligare livsstil.

Läs mer