Underhållning

Delfinarier

Alla delfiner som idag finns i fångenskap härstammar från det vilda. Delfinarieindustrin skulle inte fungera utan viltfångade delfiner. I Sverige finns det endast ett delfinarium, Kolmårdens delfinarium, där över 60 delfiner dött sedan de öppnade. Delfiner lever inte ett normalt liv i fångenskap och får heller inte utlopp för sina naturliga beteenden. Vilda delfiner spenderar större delen av sina liv åt att jaga. På Kolmårdens delfinarium får delfinerna aldrig jaga, utan får istället äta död fisk från delfintränarens händer. Att stänga in djur tillsammans som kanske inte kommer överens och som i det vilda aldrig skulle ha träffas medför problem. Att begränsa delfinernas frihet i en pool kan leda till stress och aggression där det finns få möjligheter att fly undan och söka skydd.

Kolmårdens delfinarium har varit delaktiga i viltfångst

När delfiner har fångats in till delfinarier jagas de in mot grunt vatten och när de når stranden är de för utmattade för att orka fly. Då omringas de med ett nät och dras ombord på båtar. Där söker människorna efter de allra bästa delfinerna, många gånger de könsmogna och unga delfinerna. Det har inte varit ovanligt att några delfiner dött av chocken av att bli infångade och andra får in vatten genom blåshålen och som gör att de senare dör av lunginflammation. För de utvalda delfinerna börjar ett nytt liv. Ett liv i en betongbassäng med klorerat vatten där de måste uppträda för att få mat. Deras familjer får leva ett liv utan dem. Kolmården köper i dagsläget inte viltfångade delfiner till delfinariet, men har gjort det ända in till mitten av 90-talet. De har till och med själva skickat personal som varit delaktiga i fångsten av delfiner och även deltagit i att tvångsmata dessa djur då de vägrat äta i fångenskap.

Många problem med delfiner i fångenskap

Att stänga in djur tillsammans som kanske inte kommer överrens och som i det vilda aldrig skulle träffas medför problem. Att begränsa delfinernas frihet i en pool där det finns få möjligheter att söka skydd från de andra delfinerna kan leda till stress och aggression utan möjlighet att fly. Av den anledningen så medicineras delfiner i fångenskap ofta för att de ska hålla sig lugna och för att undvika slagsmål. Kolmårdens delfinarium har haft problem med mobbning och slagsmål bland delfinerna. Delfiner lever inte ett normalt liv i fångenskap och får heller inte utlopp för sina naturliga beteenden. Vilda delfiner spenderar större delen av sina liv åt att jaga.

På Kolmårdens delfinarium får delfinerna aldrig jaga, utan tvingas istället äta död fisk från delfintränarens händer. Det går aldrig att jämföra en bassäng med havet. Vad är en liten steril bassäng mot havet med alla dess organismer? I det fria kan delfiner simma omkring 55 km om dagen. Det är inte heller ovanligt att delfiner i fångenskap lider av hudproblem, något som Kolmårdens delfinarium haft stora problem med. Under 90-talet, efter att den nybyggda delfinlagunen blivit färdig och tagen i bruk så ökade luftvägsproblemen dramaktiskt och 8 av 9 delfiner hade tillväxt av svamp i blåshålen. Den mentala, känslomässiga och fysiska stress som delfiner i fångenskap lider av kan allvarligt påverka hälsan hos dem. Symptom på stress inkluderar viktförlust, antisocialt beteende, brist på aptit, magsår samt att delfinerna blir mottagligare för olika sjukdomar.

Delfinerna dör ofta unga

Trots att delfinerna på Kolmårdens delfinarium hålls i en livsmiljö fri från rovdjur, föroreningar och andra hot så dör de ofta unga. Över 60 delfiner har dött på Kolmårdens delfinarium sedan det öppnade. Det innebär ett snitt på 1,27 delfiner per år. Utifrån den information som finns så kan en del av dödsorsakerna fastställas. Det finns delfiner som dött av kvicksilverförgiftning, angripna lungor, kollision med poolväggen, kroniska lungskador, kraftig avmagring och för att ha ätit härsken fisk för att nämna några dödsorsaker hos delfinerna.

Delfinerna på Kolmårdens delfinarium

Just nu (mars 2021) finns det 12 delfiner på Kolmårdens delfinarium. Tre av dem är viltfångade och de övriga är alla födda på Kolmårdens delfinarium. Det finns två nya hanar som kom från ett nedlagt delfinarium i Frankrike i februari 2021. En av dem kommer inom kort skickas till ett delfinarium i Tyskland, de har inte bestämt sig vem av dem ännu: Det är alltså två hanar (Guama och Cecil), sju honor, en hankalv och två honkalvar. Det här är delfinerna som finns på Kolmårdens delfinarium:

Guama – Från delfinarium i Frankrike, viltfångad

Cecil – Från delfinarium i Frankrike

Nephele – Född: 1983. Fångad: 7 april 1989, kom till Kolmården 1994, ifrån ett delfinarium i Tyskland tillsammans med honan Delphi.

Ariel – Född 1996 på Kolmårdens delfinarium

Lyra – Född: 12 juli 1999 på Kolmårdens delfinarium

Luna – Född: 10 januari 2001 på Kolmårdens delfinarium

Fenah – Född 2008 på Kolmårdens delfinarium

Pärla – Född 2012 på Kolmårdens delfinarium

Peach – Född juli 2015 på Kolmårdens delfinarium

Finn – Född 2018 på Kolmårdens delfinarium

Alana – Född 2018 på Kolmårdens delfinarium

Neptun – Född 2018 på Kolmårdens delfinarium

Vad lär vi oss av en delfinshow?

Det sägs att djurparker och delfinarier är ett sätt att lära människor mer om djur. Men vad lär man sig av att titta på uppträdande djur i fångenskap? Vi fascineras av delfinernas värme och intelligens. Men hur många tänker på priset som delfinerna får betala? Vi har tagit dem från deras familjer och från deras hem i havet för att underhålla oss. Vad vi framför allt lär oss när vi går på en delfinshow är att acceptera fångst och utnyttjade av djur. Vi har ingen rätt att hålla delfiner i fångenskap. Det handlar inte om utbildning eller bevarande. Det handlar helt enkelt om att delfiner i fångskap drar in stora pengar.

Tid för förändring

På många håll i världen förändras synen på att använda marina däggdjur i underhållningssyfte. Det berömda Sea World i USA har upphört med sin uppfödning av späckhuggare och även meddelat att de upphör med shower. I vårt grannland Finland har det sista delfinariet stängt och nyligen meddelade även National Aquarium i Maryland, USA, att deras delfiner ska flyttas till ett så kallat seaside sanctuary, ett inhägnat område i öppet vatten. Kolmårdens delfinarium öppnade 1969 och vi vet idag bättre än vad vi gjorde då. Den enda moraliskt rätta vägen för Kolmården att gå är att ta fram en avvecklingsplan för denna del av verksamheten om man är uppriktigt intresserad av djurens väl och inte maximerar ekonomisk profit på djurs lidande. Det finns en stor portion goodwill och ett gott renommé i detta för Kolmården att vinna.

Cirkus

Cirkusar är ofta associerade till glädje och skratt men dessvärre är det djuren som får betala priset. Att djur används för att underhålla oss på cirkusar är inte bara skadligt för de berörda djuren utan det sänder också ut ett budskap till allmänheten och särskilt till barn att det är rätt att manipulera djur för vårt nöjes skull.

Läs mer

Djurparker

På djurparker runt om i Sverige hålls tusentals djur inspärrade hela sina liv. Bakom kulisserna döljer sig en obehaglig sanning, nämligen den att djur som hålls i djurparker nekas det mesta som gör deras liv meningsfulla.

Läs mer