Djurförsök

Djurfria metoder

Djurrättsalliansen är positivt inställda till forskning och vetenskapliga framsteg, men inte till vilket pris som helst. Det går att utföra forskning utan att djuren behöver betala priset för det och redan i dagsläget sker mycket forskning utan djurförsök, bland annat kring cancer och AIDS.

Djurfria metoder utvecklade

Djurförsök är både dyrt, grymt och många gånger är det inte heller tillämpligt på människor. Det är några av anledningarna till att många forskare idag gått vidare och utvecklat metoder för att studera sjukdomar och testa produkter som ersätter djur och faktiskt är relevanta för människors hälsa och välmående. Den djurfria forskningen består främst av cellmodeller, datorteknik och med prover från patienter. Dessa och andra metoder som inte innefattar djur hindras inte av artskillnader som gör det svårt eller omöjligt att tillämpa resultaten på människor och de brukar ta mindre tid och pengar att slutföra.

Det går att ersätta djurförsök

Många tror att utan djurförsök så kommer forskningen kring livshotande sjukdomar som AIDS och cancer upphöra, men redan i dagsläget sker en stor del av den forskningen utan utnyttjande av djur. Som exempel kan nämnas att en majoritet av universiteten i USA – inklusive Harvard, Stanford och Yale – har ersatt studier med levande djur i fysiologi, farmakologi och i kirurgiska utbildningar med djurfria metoder. Några av de nya studiemetoderna innefattar istället observation under operationer, mänskliga simuleringar hos patienter, användandet av människolik donerade till medicinsk forskning, sofistikerade datorprogram och mycket annat.

För lite resurser

Dessvärre satsas det alldeles för lite på forskning som inte innefattar djur och det finns inte alternativ till alla djurförsök i dagsläget. Men det betyder inte att det är rättfärdigat att utföra de försöken på djur. Vi tror att majoriteten av folket skulle vara emot försök på människor som utfördes mot deras vilja även om det skulle leda till stora framsteg i sökandet efter vaccin och botemedel mot olika sjukdomar. Samma kriterier bör även gälla andra djur då de – precis som vi – är kännande, levande varelser. Vi måste hitta sätt att forska och nå framsteg utan att utsätta djur för plågsamma djurförsök.

För mer information:

Physicians Committee for Responsible Medicine
Forska utan djurförsök

Djurförsök i Sverige

Vi ger djuren olika virus, förändrar deras DNA, dödar dräktiga djur för att studera deras foster, syr igen deras ögon, förlamar dem, kapar deras tår, bränner dem levande, utsätter dem för extrema temperaturer, tillför olika irriterande ämnen för ögonen och deras hud och tvingar dem andas in giftiga ämnen. Alla dessa grymheter mot dem görs i forskningens namn.

Läs mer

Försök på apor

I Sverige finns det endast ett laboratorium som använder apor i djurförsök och det är Astrid Fagreus Laboratorium vid Karolinska Institutet i Solna. Under årtionden har de fått kritik om allt från var aporna föds upp, transporterna, försöken och hur de hålls på laboratoriet.

Läs mer