Underhållning

Cirkus

Cirkusar är ofta associerade till glädje och skratt men dessvärre är det djuren som får betala priset. Att djur används för att underhålla oss på cirkusar är inte bara skadligt för de berörda djuren utan det sänder också ut ett budskap till allmänheten och särskilt till barn att det är rätt att manipulera djur för vårt nöjes skull. Cirkusar med djur har funnits under en lång tid, men det betyder inte att det är rättfärdigat. Djurrättsalliansen anser att alla djur ska behandlas med respekt och medkänsla. Därför kämpar vi för ett slut på användningen av djur i cirkusföreställningar. Sedan 2018 är det förbjudet med elefanter och sjölejon på svenska cirkusar.

Tränas hårt från födseln

Djuren på cirkus tränas hårt redan när de är små i syfte att radera ut naturliga beteenden och instinkter. De lär sig med hjälp av belöningar och bestraffningar att utföra onaturliga konster och att hysas in i trånga utrymmen och transporter under tiden utanför manegen. Cirkusdjuren fraktas runt och visas upp tills deras kroppar och psyken är så nedbrutna att de betraktas som uttjänta.

Stereotypa beteenden

Cirkusdjurens vardag skiljer sig rejält mot hur deras artfränder lever i det fria. Som exempel kan nämnas hur elefanter i naturlig miljö dagligen vandrar milslånga sträckor tillsammans med sin flock. På cirkus har dessa intelligenta och sociala varelser ingen möjlighet att få utlopp för sina grundläggande behov, vilket leder till stress och uttråkning. Detta kan visa sig genom stereotypa beteenden, det vill säga ett ständigt upprepande av en rörelse såsom att gunga fram och tillbaka eller maniskt tugga på något föremål, som ibland är direkt skadliga. Det är också vanligt att djuren blir apatiska eller aggressiva. Det finns gott om exempel på djur som plötsligt löper amok i cirkusmanegen eller skadar andra djur och sina skötare.

Djurfria cirkusar

Den traditionella cirkusens dagar är förbi. Att se djur som fraktas runt roar allt färre människor. Istället har intresset väckts för så kallade nycirkusar, cirkusar bestående av människor som uppträder tillsammans. Det finns fantastiska djurfria cirkusar som förvaltar cirkusarnas kulturarv utan att utnyttja djur, en av de mest kända är Cirkus Cirkör.

Förbud i många länder

Ett flertal länder, däribland Bolivia, Malta, Cypern, Mexico och Bosnien Hercegovina har infört ett förbud mot djur på cirkus och är därmed helt djurfria. Andra länder som Kroatien, Bulgarien, Israel, Belgien, Österrike, Costa Rica, Singapore och Iran har infört förbud mot vilda djur på cirkus. Sedan finns det länder som infört förbud mot vissa typer av djur på cirkus, bland annat så finns de restriktionerna i våra grannländer Danmark och Finland. Djurrättsalliansen anser att även Sverige bör anpassa sig till en modern djursyn där hänsyn tas till alla levande och kännande individer och förbjuda cirkusar med djur.

Delfinarier

Alla delfiner som idag finns i fångenskap härstammar från det vilda. Delfinarieindustrin skulle inte fungera utan viltfångade delfiner. I Sverige finns det endast ett delfinarium, Kolmårdens delfinarium, där över 60 delfiner dött sedan de öppnade.

Läs mer

Djurparker

På djurparker runt om i Sverige hålls tusentals djur inspärrade hela sina liv. Bakom kulisserna döljer sig en obehaglig sanning, nämligen den att djur som hålls i djurparker nekas det mesta som gör deras liv meningsfulla.

Läs mer