Djurförsök

Djurförsök i Sverige

Vi ger djuren olika virus, förändrar deras DNA, dödar dräktiga djur för att studera deras foster, syr igen deras ögon, förlamar dem, kapar deras tår, bränner dem levande, utsätter dem för extrema temperaturer, tillför olika irriterande ämnen för ögonen och deras hud och tvingar dem andas in giftiga ämnen. Alla dessa grymheter mot dem görs i forskningens namn. Bakom låsta dörrar och taggtrådsbeklädda staket används och dödas varje år miljarder icke-mänskliga djur runt om i världen i djurförsök. Det sker i laboratorier tillhörande universitet, sjukhus, forskningsinstitut och övriga företag.

Vilka djur används i djurförsök?

De vanligaste försöksdjuren är råttor, möss och fiskar. Utöver dem används även apor, hundar, hamstrar, katter, illrar, kaniner, marsvin, grisar, får, fåglar, gerbiler och många andra djurarter. De djur som används i djurförsök ska enligt lag vara uppfödda för ändamålet och komma från en destinationsuppfödning, som föder upp och säljer försöksdjur. Vissa djurarter är dock undantagna från det kravet. Många djur som föds upp till djurförsök är genmodifierade och bygger på en teknik där man antingen slår ut eller sätter in olika gener hos djuren. I dagsläget finns det så kallade djurmodeller för väldigt många sjukdomar. Användningen av genmodifierade djur ökar konstant.

”Etiska” nämnder godkänner 99 % av djurförsöken

Enligt rådande svensk och europeisk djurskyddslagstiftning får djurförsök användas endast om forskningssyftet inte kan uppnås med andra metoder. I Sverige är det förbjudet att utföra djurförsök om de inte först granskats och godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Detta krav infördes 1979. Nämnderna domineras av personer som själva utför eller arbetar med djurförsök och därmed har grundinställningen att djurförsök är etiskt försvarbart. I nämnderna sitter även ett antal personer som är politiker eller från djurskyddsföreningar som ska representera folket. Deras uppgift är att väga påverkan på djuren mot nyttan av försöket. De djurförsöksetiska nämnderna ska diskutera etik kring djurförsök, men det kommer ofta i skymundan för mer tekniska och veterinärmedicinska frågor. Nämnderna har även möjlighet att göra undantag från djurskyddslagen och tillföra mer lidande för djuren. I dagsläget godkänns ungefär 99 procent av ansökningarna till de djurförsöksetiska nämnderna. Det fåtal gånger ett försök avslås beror det oftast på grund av någon teknikalitet med ansökan och väldigt sällan för att en djuretisk diskussion ägt rum.

Försöksdjurens stressande vardag

I Sverige finns det ett stort antal djurförsökslaboratorier och under de senaste åren har de gått från mindre djuravdelningar till stora, centrala anläggningar där djuren lever på en väldigt begränsad yta. De flesta försöksdjur sitter i små burar hela sina liv och det mesta kontrolleras, till exempel temperatur, föda, lufttillförsel, ljus med mer. Förutom försöken de ingår i så hålls de alltså på liten yta, många gånger utan stimulans och möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Råttor och möss hålls i små plastburkar med väldigt lite stimulans och de saknar ofta bon att söka skydd i och är ständigt exponerade i de genomskinliga burarna vilket är oerhört stressande för dem. Hundar hålls i burar eller kennlar inomhus på laboratorierna och katter många gånger i grupper i små, fönsterlösa rum. Många kaniner hålls fortfarande ensamma och i burar så små att de inte ens kan ligga utsträckta. Möss blir så stressade och understimulerade att de biter av varandra morrhåren bara för att ha något att göra. Så ser försöksdjurens verklighet ut och försöken kan pågå allt från dagar till månader eller till och med år. De flesta djur dödas vid slutet av försöken, men vissa djur som apa eller hund kan återanvändas i flera försök. Detta eftersom de dels är dyra att köpa in och många gånger har de vant sig vid hantering av människor.

Flera djurförsök förbjudna

Kosmetikatester på djur är förbudet inom EU och den 11 mars 2013 infördes ett förbud mot försäljning av produkter med ingredienser som djurtestats efter detta datum. Allt fler länder utanför EU har även de förbjudit kosmetikatester på djur. Bland annat så har Norge infört samma förbud som EU och länder som Nya Zeeland, Israel, Indien, Turkiet och Sao Paulo har infört ett förbud och även många andra länder överväger ett förbud. Länder som överväger förbud inkluderar Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Sydkorea, Ryssland och USA. I Sverige är det sedan 2003 förbjudet att göra djurförsök på människoapor (schimpanser, dvärgschimpanser, gorillor, orangutanger) och nio arter av gibbonapor. Dessvärre är det fortfarande tillåtet att utföra experiment på andra apor och i Sverige finns det enda laboratoriet i Skandinavien som fortfarande använder apor i djurförsök vid Karolinska Institutet.

Här kan du läsa mer om djurfria metoder.

Djurfria metoder

Djurrättsalliansen är positivt inställda till forskning och vetenskapliga framsteg, men inte till vilket pris som helst. Det går att utföra forskning utan att djuren behöver betala priset för det och redan i dagsläget sker mycket forskning utan djurförsök, bland annat kring cancer och AIDS.

Läs mer

Försök på apor

I Sverige finns det endast ett laboratorium som använder apor i djurförsök och det är Astrid Fagreus Laboratorium vid Karolinska Institutet i Solna. Under årtionden har de fått kritik om allt från var aporna föds upp, transporterna, försöken och hur de hålls på laboratoriet.

Läs mer