Kläder

Pälsindustrin globalt

Majoriteten av all päls i världen kommer från djur uppfödda på pälsdjursfarmer. Globalt dödas omkring 100 miljoner djur som minkar, rävar, mårdhundar, kaniner och chinchillor varje år efter ett kort liv i en bur på en pälsdjurfarm för att bli en del av en päls eller en pälsdetalj. Miljontals av vilda djur som rävar, coyotes, lokatter, tvättbjörnar och vargar fångas och dödas med hjälp av fällor varje år, främst i USA, Kanada och Ryssland. Det är inte bara de djur som fällorna är avsedda för som fastnar i dem utan ett stort antal hundar, katter, hjortar, fåglar och andra djur fastnar i dem. Den typen av djur kallas för ”trash” av jägarna.

Pälsdjursfarmning i världen

Den moderna pälsdjursuppfödningen började 1895 i Kanada då en mindre uppfödning av silverräv startades på Prince Edward Island. I Europa importerades rävar till Norge 1914 och den första farmen startades. Detta spred sig även till många andra nordiska länder och den första minkfarmen ska ha startats i Sverige 1928. Pälsindustrin fick riktigt fotfäste under främst 1950- och 1960-talen då farmer startades upp runt stora delar av Sverige.

I dag är Finland världens största producent av rävpäls och Danmark är världens största producent av minkskinn. Det mesta av världens päls produceras av pälsdjursfarmer i Europa och det beräknas finnas omkring 6000 farmer inom EU. Varje år dödas omkring 30 miljoner minkar, 2 miljoner rävar och 100 000 mårdhundar på europeiska pälsdjurfarmer. Hur många chinchillor som dödas är okänt då det inte finns tillräckligt underlag för att göra någon statistik över det. Andra länder där minkfarmning är stort är Kina, Nederländerna, baltstaterna och USA.

Import och export

Kina är världens största importör av päls och även världens största exportör av färdiga pälsprodukter. Pälsarna från de flådda djuren säljs via auktioner till internationella uppköpare. Dessa auktioner äger främst rum i Köpenhamn, Helsingfors, Toronto och Seattle. Den päls som säljs i Sverige är importerad och pälsen från nästan alla minkar som föds upp i Sverige exporteras.

Hund- och kattpäls

Det är inte alla som är medvetna om det men även hundar och katter dödas för att bli päls. Majoriteten av dessa djur dödas i Kina, Thailand och i Filippinerna. En del av dem har tidigare varit husdjur. Djurens päls blir till olika pälsdetaljer eller djurleksaker och säljs i större delen av världen. År 2008 förbjöds importen av produkter med hund- och kattpäls till Sverige. Orsaken till förbudet är att uppfödningen av djuren ofta sker under grymma former. Förbudet ska motverka uppfödning av katter och hundar för att få fram pälsar och försäkra konsumenterna om att det inte förekommer päls av hund och katt på marknaden.

Allt fler förbud

På flera håll i världen är pälsdjursuppfödning en kontroversiell fråga som lett fram till att den förbjudits. De allra första länderna att förbjuda pälsdjursuppfödning var Storbritannien (2000) och Österrike (2004). I många länder så fasas även farmerna bort eller så har det införts lagstiftning som är så pass hård att det gör det omöjligt att i praktiken bedriva pälsdjursuppfödning. Detta har bland annat gjorts i Sverige för att få bort rävfarmerna och den sista chinchillauppfödningen för pälsproduktion. År 2015 införde Spanien hårdare regler kring minkuppfödning för att förhindra skador på ekosystemet om minkar rymmer. Av den anledningen är det inte tillåtet att bygga nya farmer för att föda upp amerikansk mink, som inte är en inhemsk art. Liknande regelverk har tvingat Japans sista minkfarm att stänga 2016. Även Norge har beslutat att avveckla pälsindustrin.

 

Päls från viltfångade djur

Varje år fångas och dödas uppskattningsvis 10 miljoner djur i naturen för sin päls. De fångas då bland annat med bensaxar. Dessa fäller är olagliga i Sverige, men pälsen från djur som fångas i bensaxar importeras och säljs i Sverige.

Läs mer

Pälsindustrin i Sverige

Pälsindustrin innebär att djur föds upp och dödas enbart för att bli kläder åt människor. I Sverige utgörs industrin av minkfarmer, där omkring en miljon minkar föds upp och dödas varje år.

Läs mer

Skinn, ull, dun och silke

Miljontals djur dödas varje år inom modeindustrin och utöver pälsindustrin utnyttjas djur för bland annat deras skinn, ull, dun och silke. Många kanske inte tänker på eller blundar för de livsöden som ligger bakom de klädesplagg och accessoarer en konsumerar.

Läs mer