Kläder

Pälsindustrin globalt

Pälsindustrin världen över dödar årligen runt 100 miljoner djur för deras päls. Majoriteten av all päls kommer från djur uppfödda på pälsdjursfarmer. De vanligaste djuren som föds upp på farmer är mårdhund, räv, blåräv/silverräv, kanin, mink och chinchilla.

Även miljontals vilda djur som rävar, prärievargar, lokatter och tvättbjörnar fångas och dödas med hjälp av fällor varje år – främst i USA, Kanada och Ryssland. Det är inte bara de djur som fällorna är avsedda för som fastnar i dem utan ett stort antal hundar, katter, hjortar, fåglar och andra djur fastnar i dem. Den typen av djur kallas för ”trash” av jägarna. 

Många företag och märken säljer kläder eller accessoarer med päls från djur. Några av dessa som många känner till är Hollies, Rockandblue, Cedrico, ParaJumpers, Canada Goose, Woolrich och Mackage. Dessa märken säljs i nästa steg via företag och stora varuhus eller andra bolag som Sealife och Johnells. Många gånger felmärks pälsen, exempelvis märks en del päls som racoon (tvättbjörn) istället för racoon dog (mårdhund). Tvättbjörn är ett djur som inte används för pälsproduktion på en stor skala utan pälsen kommer från mårdhundar, som tillhör hundfamiljen. 

Mårdhundar på polsk pälsdjursfarm, hösten 2021. Foto: animalsarebeingstoo

 

Samtidigt har allt fler av de stora internationella modehusen valt att bli pälsfria, som exempelvis Prada, Armani, Versace, Burberry, Michael Kors, Chanel och Gucci. I Sverige arbetar Djurrättsalliansen med att påverka företag att bli pälsfria genom information och dialog. De allra flesta av landets butikskedjor och många enskilda klädbutiker och klädmärken har valt att hålla sina butiker och produkter helt fria från äkta päls. Här kan du läsa mer om vårt arbete med pälsfri handel samt ta del av en lista över butiker och märken som är helt pälsfria.

 

Pälsdjursfarmning i världen

Den moderna pälsdjursuppfödningen började 1895 i Kanada då en mindre uppfödning av silverräv startades på Prince Edward Island. I Europa importerades rävar till Norge 1914 och den första farmen startades. Detta spred sig även till många andra nordiska länder och den första minkfarmen ska ha startats i Sverige 1928. Pälsindustrin fick riktigt fotfäste under främst 1950- och 1960-talen då farmer startades upp runt stora delar av Sverige. Här kan du läsa mer om pälsindustrin i Sverige.

Det mesta av världens päls produceras av pälsdjursfarmer i Europa. Varje år dödas miljontals minkar, rävar, chinchillor och mårdhundar på europeiska pälsdjursfarmer. Andra länder där minkfarmning är stort är Kina och USA.

De vanligaste djuren som utnyttjas och dödas i pälsindustrin

Minkar föds upp på pälsdjursfarmer, bland annat i Sverige, och lever bara några månader då de hålls instängda i minimala nätburar innan de gasas ihjäl och flås. I Sverige finns det i dagsläget ett 20-tal minkfarmer och Djurrättsalliansen har dokumenterat en stor del av landets farmer för att allmänheten med egna ögon ska kunna ta del av djurens situation på farmerna. Vårt omfattande material kan du ta del av på sidan Sveket mot minkarna och du kan även läsa mer om pälsindustrin i Sverige här.

Svensk minkfarm dokumenterad av Djurrättsalliansen.

 

Mårdhundar föds upp på farmer, främst i Asien och Finland. Pälsindustrin har skapat olika former av certifieringar där de menar att om pälsen är certifierad innebär det att pälsen är etiskt godkänd, att djuren har behandlats ”bra” och avlivats humant. Dessa certifieringar innebär inte någon skillnad i praktiken för djuren. Det finns inte någon etisk päls oavsett certifiering eller ej. Dessa certifieringar används bara som innehållslösa försäljningsargument med syftet att få företag att fortsätta sälja päls.

Nästan alla farmer i Finland är certifierade och kontrollerade av det internationella pälsauktionsbolaget Saga Furs.Saga Furs samarbetar endast med certifierade farmer och en av deras certifieringar är Origin Assured label. Saga Furs certifieringssystem i Finland är det den finska pälsindustrin, The finnish fur breeders associations, som själva tagit fram. 

Här under kan du se en video med filmmaterial från farmer med denna certifiering runt om i Europa bland annat Sverige och Finland. Bilderna från Sverige är filmade av Djurrättsalliansen och är filmade med GPS.

Här kan du se material från hur mårdhundar lever sina liv på pälsfarmer i Finland för att hamna på jackor som Para Jumpers, Hollies och Rock and blue.

Djuren dödas genom anal och oral elektrifiering. De hålls med hjälp av tänger i luften och en elstav förs upp analt och in i munnen och elen slås på. Efter att de har dödats flås dem. 

Prärievargar fångas och dödas i det vilda med metoder som orsakar oerhört lidande och många av dem är olagliga i Sverige. Pälsen kommer från djur som dödats i Amerika, ofta i Kanada. Dessa vargar fångas ofta i så kallade rävsaxar, som är olagliga i Sverige men lagliga i Nordamerika. På denna sida kan du se steg för steg hur det går till när djur fångas och dödas och slutligen hamnar på en Canada Goose-jacka. 

Här finns en länk till ett dokument som tagits fram av ”The trap research and development committee of the fur institute of Canada”. Innehållet är en samling av alla resultat från fångst- och jakttester som genomförts i Canada och är riktlinjer för jägare i Canada. I dokumentet framgår det att lagarna i Nordamerika tillåter brutala fångstmetoder som nacksnaror, hjärnkrossare och ”leg-hold foot trap” .

Här kan du läsa mer om hur bolagens egna licenser och lovord inte gör någon skillnad för djuren.

Rävar föds upp på pälsdjursfarmer i Europa och Asien. Djuren föds och lever sina korta liv instängda i små nätburar tills de slutligen dödas och flås. Här under kan du ta del av den finska djurrättsorganisationen Oikeutta eläimilles dokumentation på finska pälsdjursfarmer. På deras Vimeo-sida hittar du mer dokumentation.

Chinchillor föds upp på pälsdjurfarmer. Sveriges sista chinchillafarm stängdes 2014 och då lyckades Djurrättsalliansen rädda och omplacera de 243 chinchillor som fanns på farmen. Läs mer om det här.

Kaninervars päls många gånger kommer från köttindustrin i Asien där djuren lever i burar med gallergolv.

Visste du att majoriteten av alla djur som dödas i pälsindustrin används till pälsdetaljer på kläder och accessoarer och inte hela pälsjackor/kappor? Här under ser du några exempel.

 

 

Import och export

Kina är världens största importör av päls och även världens största exportör av färdiga pälsprodukter. Pälsarna från de flådda djuren säljs via auktioner till internationella uppköpare. Dessa auktioner äger främst rum i Helsingfors, Toronto och Seattle. Den päls som säljs i Sverige är importerad och pälsen från nästan alla minkar som föds upp i Sverige exporteras.

Hund- och kattpäls

Det är inte alla som är medvetna om det men även hundar och katter dödas för att bli päls. Majoriteten av dessa djur dödas i Kina, Thailand och i Filippinerna. En del av dem har tidigare varit husdjur. Djurens päls blir till olika pälsdetaljer eller djurleksaker och säljs i större delen av världen. År 2008 förbjöds importen av produkter med hund- och kattpäls till Sverige. Orsaken till förbudet är att uppfödningen av djuren ofta sker under grymma former. Förbudet ska motverka uppfödning av katter och hundar för att få fram pälsar och försäkra konsumenterna om att det inte förekommer päls av hund och katt på marknaden.

Allt fler förbud

På flera håll i världen är pälsdjursuppfödning en kontroversiell fråga som lett fram till att den förbjudits. De allra första länderna att förbjuda pälsdjursuppfödning var Storbritannien (2000) och Österrike (2004).

I många länder så fasas även farmerna bort eller så har det införts lagstiftning som är så pass hård att det gör det omöjligt att i praktiken bedriva pälsdjursuppfödning. Detta har bland annat gjorts i Sverige för att få bort rävfarmerna och den sista chinchillauppfödningen för pälsproduktion. År 2015 införde Spanien hårdare regler kring minkuppfödning för att förhindra skador på ekosystemet om minkar rymmer. Av den anledningen är det inte tillåtet att bygga nya farmer för att föda upp amerikansk mink, som inte är en inhemsk art. Liknande regelverk har tvingat Japans sista minkfarm att stänga 2016. Även Norge har beslutat att avveckla pälsindustrin.

 

Päls

Pälsindustrin innebär att djur föds upp och dödas enbart för att vi människor vill bära deras päls. I Sverige finns fortfarande minkfarmer, där djuren lever i små nätburar innan de…

Läs mer

Päls från viltfångade djur

Varje år fångas och dödas uppskattningsvis 10 miljoner djur i naturen för sin päls. De fångas då bland annat med bensaxar. Dessa fäller är olagliga i Sverige, men pälsen från djur som fångas i bensaxar importeras och säljs i Sverige.

Läs mer

Pälsfri handel

Djurrättsalliansen arbetar med att påverka företag att bli pälsfria i första hand genom dialog, men även i form av kampanjer och protester.
Sedan början av 2000-talet har de flesta av landets butikskedjor och många enskilda klädbutiker och klädmärken valt att hålla sina butiker och produkter helt fria från äkta päls.

Läs mer

Pälsindustrin i Sverige

Pälsindustrin innebär att djur föds upp och dödas enbart för att bli kläder åt människor. I Sverige utgörs industrin av minkfarmer, där omkring en miljon minkar föds upp och dödas varje år.

Läs mer

Skinn, ull, dun och silke

Miljontals djur dödas varje år inom modeindustrin och utöver pälsindustrin utnyttjas djur för bland annat deras skinn, ull, dun och silke. Många kanske inte tänker på eller blundar för de livsöden som ligger bakom de klädesplagg och accessoarer en konsumerar.

Läs mer