Inlägg i Djurförsök

Djurförsök

Svenska universitet inför köpstopp från Lidköpings kaninfarm

Efter att Djurrättsalliansen kunnat avslöja att Lidköpings kaninfarm i Hasslösa fått ett föreläggande på 19 punkter av länsstyrelsen i Västra Götaland har vi kontaktat alla laboratorier och universitet vi känner till som köper in djur från farmen för att informera dem om detta. Resultatet är att sex kunder till farmen har valt att införa tillfälliga köpstopp av djur eller helt bryta kontakten med farmen.

Läs mer
Djurförsök

Länsstyrelsen reagerar kraftfullt mot försöksdjursuppfödning

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att ge ett föreläggande till försöksdjursuppfödningen Lidköpings kaninfarm i Hasslösa med stöd av §26 i djurskyddslagen. Föreläggandet gäller 19 punkter som måste åtgärdas. Om detta inte görs så kommer länsstyrelsen att vidta ytterligare åtgärder, som att omhänderta djuren och ge farmen djurförbud.

Läs mer
Djurförsök

Universitet köper försöksdjur från skräckuppfödning i Hasslösa

Djurrättsalliansen har kunnat avslöja att Lidköpings kaninfarm i Hasslösa har enorma brister i djurhållningen. Så pass allvarliga att länsstyrelsen överväger att ufärda ett förbud. Vart hamnar då kaninerna och marsvinen som föds upp där? De hamnar bland annat på universitet, sjukhus och läkemedelsföretag i Sverige. Vi har frågat dem hur de kommer agera.

Läs mer
Djurförsök

Djurplågeri på försöksdjursuppfödning i Lidköping

I över 30 år har Lidköpings kaninfarm fött upp kaniner och marsvin till djurförsök. Djuren säljs till flera svenska universitet samt till laboratorier i Norge, Finland och Danmark. Länsstyrelsen överväger nu om att besluta om ett förbud enligt djurskyddslagen. Detta efter en kontroll av farmen i år där många brister och lagbrott uppmärksammades. Djurrättsalliansen kräver att farmen stängs.

Läs mer
Djurförsök

Föreläggande mot hundhanteringen vid Göteborgs universitet

Trots upprepade inspektioner på Göteborgs universitet konstaterade Länsstyrelsen att hundarna saknade upphöjda liggplatser som det enligt djurskyddlagen är krav på. Därför fick Göteborgs universitet fick ett föreläggande.

Läs mer
Djurförsök

Flera nya djurförsökslaboratorier byggs i Sverige

Flera svenska universitet och andra institutioner utvecklar sin djurförsöksverksamhet genom ny- och ombyggnationer. Idag på Försöksdjurens dag presenterar Djurrättsalliansen planerna på nya djurhus i Lund, Göteborg, Linköping och Stockholm.

Läs mer
Djurförsök

Ny metod kan ersätta försök på över 60 000 djur varje år

Datorsimuleringar av mänskliga celler kan ersätta djurförsök. Programmet Virtual Assay från forskare i Oxford simulerar mänskliga hjärtceller och har visat sig vara mer tillförlitligt än motsvarande studier på djur.

Läs mer
Djurförsök

Forskare i etisk nämnd plågade djur i försök

Två forskare vid Linköpings universitet har upprepade gånger brutit mot villkoren i det etiska tillstånd som ges vid djurförsök. Möss har plågats och gått med stora läckande sår och avbitna svansar. En av forskarna sitter i Linköpings djurförsöksetiska nämnd, vilken har som uppdrag att bedömma om ett djurförsök är plågsamt och godkänna vilka djurförsök som får utföras.

Läs mer
Djurförsök

Bacill, Bacillusk och Baloo räddades från djurförsök för åtta år sedan

I december 2009 lyckades vi rädda tre apor från djurförsök. Bacill, Bacillusk och Baloo som hölls på Smittskyddsinstitutet (idag Karolinska Institutet) kunde efter avslutade försök pensioneras istället för att avlivas. Idag lever aporna i en fristad och är ambassadörer för de apor som fortfarande används i plågsamma djurförsök.

Läs mer
Djurförsök

55 000 namnunderskrifter mot djurförsök på apor

Den 23 mars överlämnade representanter från organisationerna Djurrättsalliansen och Animal Justice Project en namninsamling till Karolinska Institutet (KI) med kravet om att de ska upphöra med djurförsök på apor.

Läs mer