Inlägg i Djurförsök

Djurförsök

Föreläggande mot hundhanteringen vid Göteborgs universitet

Trots upprepade inspektioner på Göteborgs universitet konstaterade Länsstyrelsen att hundarna saknade upphöjda liggplatser som det enligt djurskyddlagen är krav på. Därför fick Göteborgs universitet fick ett föreläggande.

Läs mer
Djurförsök

Flera nya djurförsökslaboratorier byggs i Sverige

Flera svenska universitet och andra institutioner utvecklar sin djurförsöksverksamhet genom ny- och ombyggnationer. Idag på Försöksdjurens dag presenterar Djurrättsalliansen planerna på nya djurhus i Lund, Göteborg, Linköping och Stockholm.

Läs mer
Djurförsök

Ny metod kan ersätta försök på över 60 000 djur varje år

Datorsimuleringar av mänskliga celler kan ersätta djurförsök. Programmet Virtual Assay från forskare i Oxford simulerar mänskliga hjärtceller och har visat sig vara mer tillförlitligt än motsvarande studier på djur.

Läs mer
Djurförsök

Forskare i etisk nämnd plågade djur i försök

Två forskare vid Linköpings universitet har upprepade gånger brutit mot villkoren i det etiska tillstånd som ges vid djurförsök. Möss har plågats och gått med stora läckande sår och avbitna svansar. En av forskarna sitter i Linköpings djurförsöksetiska nämnd, vilken har som uppdrag att bedömma om ett djurförsök är plågsamt och godkänna vilka djurförsök som får utföras.

Läs mer
Djurförsök

Bacill, Bacillusk och Baloo räddades från djurförsök för åtta år sedan

I december 2009 lyckades vi rädda tre apor från djurförsök. Bacill, Bacillusk och Baloo som hölls på Smittskyddsinstitutet (idag Karolinska Institutet) kunde efter avslutade försök pensioneras istället för att avlivas. Idag lever aporna i en fristad och är ambassadörer för de apor som fortfarande används i plågsamma djurförsök.

Läs mer
Djurförsök

55 000 namnunderskrifter mot djurförsök på apor

Den 23 mars överlämnade representanter från organisationerna Djurrättsalliansen och Animal Justice Project en namninsamling till Karolinska Institutet (KI) med kravet om att de ska upphöra med djurförsök på apor.

Läs mer
Djurförsök

Brister vid försöksdjursanläggning i Vännäs

I över 30 års tid har företaget Agrisera AB i Vännäs fött upp och använt djur i djurförsök. På anläggningen finns kaniner, getter, hönor, råttor och möss.

Läs mer
Djurförsök

Det går att rädda liv utan att plåga apor

Djurrättsalliansen är positiva till forskning och vetenskapliga framsteg, men inte till vilket pris som helst. Det finns alternativ till många av de djurförsök som utförs idag, många gånger baserade på mänskliga celler eller modeller.

Läs mer
Djurförsök

Plågsamma djurförsök på råttor

På Linköpings universitet pågår ett djurförsök vars syfte är att skapa förståelse för hur senor läker. Under fem års tid ska 1200 råttor användas.

Läs mer
Djurförsök

Kändisar och primatologer fördömer djurförsök med apor på KI

Artisten Moby, den världsberömda primatologen Jane Goodall och de engelska skådespelarna Joanna Lumley och Peter Egan är bara några av de kända namn som tillsammans med organisationen Djurrättsalliansen vill rädda försöksapor från Karolinska Institutet i Stockholm.

Läs mer