Inlägg i Djurförsök

Djurförsök

Till minne av försöksapan Atlas på KI

På Karolinska Institutet i Stockholm finns ett 40-tal apor som används i olika djurförsök. I början av februari avlivades Atlas, en av deras äldsta försöksapor, knappt 14 år gammal. Hon kom från en uppfödning i Kina. Under årens lopp ingick hon i tre olika försök.

Läs mer
Djurförsök

Avslöjad försöksdjursuppfödning – här är bilder inifrån Lidköpings kaninfarm

Lidköpings kaninfarm som föder upp marsvin och kaniner till djurförsök har fått sitt tillstånd återkallat av Jordbruksverket, vilket Djurrättsalliansen tidigare berättat om. Farmaren har överklagat beslutet och fortsätter tillsvidare skräckuppfödningen. Djurrättsalliansen kan nu visa upp några bilder inifrån farmen.

Läs mer
Djurförsök

Inga nya hundförsök på Göteborgs universitet efter kampanjen ”Rädda GU-hundarna”

Djurrättsalliansen kan nu berätta att efter den uppmärksammade kampanjen ”Rädda Gu-hundarna” har inga nya hundförsök inletts på Göteborgs universitetet. Kampanjen spred sig över hela världen och väckte ett enormt engagemang och vi var många som kämpade för att rädda livet på hundarna. Det är nu ett år sedan de sex labradorerna Luna, Mimosa, Venus, Lotus, Zuri och Milia dödades efter att ha utnyttjats i djurförsök.

Läs mer
Djurförsök

Djurrättsalliansen anmäler djurförsök på apor

Astrid Fagraeus Laboratorium(AFL) vid Karolinska Institutet är det enda djurförsökslaboratorium i Skandinavien som använder primater i djurförsök. Det är något som Djurrättsalliansen arbetat mot och uppmärksammat under många år. Vi har nu valt att anmäla AFL till Länsstyrelsen då vi anser att de bryter mot sitt tillstånd som de fått av den etiska nämnden.

Läs mer
Djurförsök

Lidköpings kaninfarm överklagar beslut

I mitten av november 2019 beslutade Jordbruksverket att återkalla Lidköpings kaninfarms tillstånd att föda upp kaniner och marsvin till djurförsökslaboratorier. Farmen har nu överklagat beslutet. 

Läs mer
Djurförsök

Djur omplaceras från ”skräcklaboratoriet” LPT i Tyskland

Efter avslöjandet i höstas som visade hur apor, hundar och katter plågades i det tyska djurförsökslaboratoriet LPT i Tyskland har en av företagets tre anläggningar stängts ner. En glädjande nyhet är att alla överlevande katter har omplacerats och nu pågår arbetet med att omplacera alla hundar som finns kvar i anläggningen. 

Läs mer
Djurförsök

10 år sedan försöksaporna lämnade laboratoriet

På Luciaaftons morgon för tio år sedan lämnade ett flygplan Arlandas flygplats i minusgrader och kraftigt snöfall. På det fanns de tre försöksaporna Bacill, Bacillusk och Baloo. För dem började ett helt nytt liv då de var på väg till en djurfristad i England. Än idag lever de tre aporna där.

Läs mer
Djurförsök

Jordbruksverket återkallar tillstånd för Lidköpings kaninfarm

Den 18 november fattade Jordbruksverket beslutet att återkalla Lidköpings kaninfarms tillstånd att föda upp kaniner och marsvin till djurförsökslaboratorier. Djurrättsalliansen har tidigare kunnat berätta om de många brister som funnits på farmen och har sedan sommaren 2018 drivit en kampanj för att stänga uppfödningen som har tillstånd att årligen föda upp 2 500 marsvin och 2 500 kaniner till laboratorier.

Läs mer
Djurförsök

Nya Karolinska följer inte djurskyddslagen

Det blåser kraftiga vindar på Nya Karolinska utanför Stockholm och skandalerna tycks aldrig ta slut med bland annat skenande kostnader, byggfusk, operationsköer och patienter som dör. Nu kan Djurrättsalliansen även avslöja att universitetssjukhusets nybyggda djuravdelning för försöksdjur inte har följt djurskyddslagstiftningen. Länsstyrelsen har funnit brister vid tio av elva stickprovskontroller.

Läs mer
Djurförsök

Ytterligare ett svenskt företag har kopplingar till skandallaboratoriet i Tyskland

Djurens situation på det tyska laboratoriet LPT har fått en enorm uppmärksamhet efter det att fruktansvärt bild- och filmmaterial publicerats. Djurrättsalliansen har tidigare kunnat avslöja tre svenska företag som anlitat LPT och kan nu avslöja ytterligare ett företag med kopplingar till skräcklaboratoriet.

Läs mer