Inlägg i Djurförsök

Djurförsök

Kinas primathandel med Europa stoppad

Primathandlare i Kina har förhindrats från att transportera djur till laboratorier runt om i världen på grund av landets förbud mot försäljning av vilda djur. På Karolinska Institutet i Stockholm finns Nordens enda anläggning för djurförsök på primater. De köper merparten av aporna som de använder i djurförförsök från en uppfödningsanläggning i Kina.

Läs mer
Djurförsök

Skriv under mot djurförsök på apor

På Astrid Fagræus Laboratorium vid Karolinska Institutet i Stockholm görs djurförsök på apor och det är det enda laboratoriet i hela Norden som fortfarande använder apor i djurförsök. Skriv under vår namninsamling och hjälp oss visa att vi är många som anser att försöken på apor bör stoppas.

Läs mer
Djurförsök

Till minne av försöksapan Atlas på KI

På Karolinska Institutet i Stockholm finns ett 40-tal apor som används i olika djurförsök. I början av februari avlivades Atlas, en av deras äldsta försöksapor, knappt 14 år gammal. Hon kom från en uppfödning i Kina. Under årens lopp ingick hon i tre olika försök.

Läs mer
Djurförsök

Avslöjad försöksdjursuppfödning – här är bilder inifrån Lidköpings kaninfarm

Lidköpings kaninfarm som föder upp marsvin och kaniner till djurförsök har fått sitt tillstånd återkallat av Jordbruksverket, vilket Djurrättsalliansen tidigare berättat om. Farmaren har överklagat beslutet och fortsätter tillsvidare skräckuppfödningen. Djurrättsalliansen kan nu visa upp några bilder inifrån farmen.

Läs mer
Djurförsök

Inga nya hundförsök på Göteborgs universitet efter kampanjen ”Rädda GU-hundarna”

Djurrättsalliansen kan nu berätta att efter den uppmärksammade kampanjen ”Rädda Gu-hundarna” har inga nya hundförsök inletts på Göteborgs universitetet. Kampanjen spred sig över hela världen och väckte ett enormt engagemang och vi var många som kämpade för att rädda livet på hundarna. Det är nu ett år sedan de sex labradorerna Luna, Mimosa, Venus, Lotus, Zuri och Milia dödades efter att ha utnyttjats i djurförsök.

Läs mer
Djurförsök

Djurrättsalliansen anmäler djurförsök på apor

Astrid Fagraeus Laboratorium(AFL) vid Karolinska Institutet är det enda djurförsökslaboratorium i Skandinavien som använder primater i djurförsök. Det är något som Djurrättsalliansen arbetat mot och uppmärksammat under många år. Vi har nu valt att anmäla AFL till Länsstyrelsen då vi anser att de bryter mot sitt tillstånd som de fått av den etiska nämnden.

Läs mer
Djurförsök

Lidköpings kaninfarm överklagar beslut

I mitten av november 2019 beslutade Jordbruksverket att återkalla Lidköpings kaninfarms tillstånd att föda upp kaniner och marsvin till djurförsökslaboratorier. Farmen har nu överklagat beslutet. 

Läs mer
Djurförsök

Djur omplaceras från ”skräcklaboratoriet” LPT i Tyskland

Efter avslöjandet i höstas som visade hur apor, hundar och katter plågades i det tyska djurförsökslaboratoriet LPT i Tyskland har en av företagets tre anläggningar stängts ner. En glädjande nyhet är att alla överlevande katter har omplacerats och nu pågår arbetet med att omplacera alla hundar som finns kvar i anläggningen. 

Läs mer
Djurförsök

10 år sedan försöksaporna lämnade laboratoriet

På Luciaaftons morgon för tio år sedan lämnade ett flygplan Arlandas flygplats i minusgrader och kraftigt snöfall. På det fanns de tre försöksaporna Bacill, Bacillusk och Baloo. För dem började ett helt nytt liv då de var på väg till en djurfristad i England. Än idag lever de tre aporna där.

Läs mer
Djurförsök

Jordbruksverket återkallar tillstånd för Lidköpings kaninfarm

Den 18 november fattade Jordbruksverket beslutet att återkalla Lidköpings kaninfarms tillstånd att föda upp kaniner och marsvin till djurförsökslaboratorier. Djurrättsalliansen har tidigare kunnat berätta om de många brister som funnits på farmen och har sedan sommaren 2018 drivit en kampanj för att stänga uppfödningen som har tillstånd att årligen föda upp 2 500 marsvin och 2 500 kaniner till laboratorier.

Läs mer