Mjölkindustrin

Magra, smutsiga och döda kor på mjölkgårdar i Västerbotten

På två mjölkgårdar i Västerbotten har länsstyrelsen vid upprepade tillfällen uppmärksammat magra och sjuka djur. I somras utfärdade myndigheten därför förelägganden mot båda gårdarna. Den ena fick återbesök i september där länsstyrelsen avlivade flera kor med motiveringen att djurhållaren saknade kunskap och inte själv skulle åtgärda bristerna. Därefter ansåg myndigheten ändå att djurhållaren kunde fortsätta bedriva mjölkproduktion. Den andra gården fick åtta veckor på sig att åtgärda sina brister, men länsstyrelsen besökte aldrig gården igen. Däremot var en miljöinspektör från kommunen på gården i ett annat ärende. Då fanns inga djur, och lantbrukaren meddelande att hen slutat med djurhållning. 

Under 2022 har länsstyrelsen flera gånger funnit magra och sjuka kor på två mjölkgårdar i Västerbotten. Trots att allvarliga brister inte har åtgärdats efter länsstyrelsens upprepade förelägganden (föreläggande: beslut om att brister måste åtgärdas inom en viss tid) har båda gårdarna idag fortsatt tillstånd att bedriva mjölkproduktion. 

– Detta visar att bönder, trots länsstyrelsens vetskap, får fortsätta att bryta mot djurskyddslagstiftningen. Det är obegripligt hur man kan få chans efter chans, samtidigt som djuren lider. Det är uppenbart att kontrollsystemet inte fungerar så som många tror, och som det borde. Men grundproblemet är det som både lagen och kontrollsystemet tillåter, att vi utnyttjar och dödar oskyldiga djur, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Gård 1
Redan för ett år sedan, i november 2021, besökte länsstyrelsen mjölkgården och upptäckte allvarliga brister i djurhållningen. Kor var avmagrade och myndigheten förelade gårdens ägare att ge djuren veterinärvård. Vid uppföljande kontroll i april 2022 konstaterade länsstyrelsen att detta inte gjorts, och förelade därför djurhållaren återigen att ge korna vård. Men än en gång gjorde djurhållaren inte som han blev tillsagd. I juni var länsstyrelsen tillbaka på gården och fann liknande brister: ett större antal magra djur, bristande renhållning, fler djur i stallarna än vad det fanns plats för, problem vid utfodring samt inredning som utgjorde skaderisker för djuren.

Vid kontrollen, som var föranmäld, beslutade länsstyrelsen att avbryta för att kunna komma tillbaka med en veterinär. Några dagar senare återupptogs kontrollen och 29 av djuren på gården bedömdes då ha för lite hull och vara avmagrade. Efter kontrollen beslutade länsstyrelsen att återigen förelägga gården att rätta till bristerna, senast sex veckor efter att djurhållaren tog del av beslutet. I föreläggandet skrev länsstyrelsen att ”djuren hade tydligt framträdande skelett, insjunkna mellan höft och bärbensknöl” samt att ”det var mycket smutsigt med gammalt torrfoder samt mjölk- och gödselspill vid gallret vid ensamboxarna och det luktade illa. Det var mycket flugor kring och på kalvarna”.

Vid kontrollen i juni 2022 tog länsstyrelsen följande foton: 

I början av september gjordes nästa uppföljande kontroll på gården. Bristerna var inte åtgärdade och länsstyrelsen beslutade att omhänderta flera djur som ansågs vara utsatta för kraftigt lidande. När länsstyrelsens handläggare ett par veckor senare var tillbaka, tillsammans med flera poliser, hade djurhållaren själv dödat fler kor, som låg i en hög bakom ladugården. Under besöket avlivades två kor på gården, då de ansågs vara i så dåligt skick att de inte kunde transporteras. En ko beskrivs av länsstyrelsen enligt följande:“Dålig vomfyllnad, uppdragen buk och 4 gradigt halt på alla fyra ben. Kon var enligt uppgift inte behandlad för sin kraftiga hälta […] Kon var ovillig att ställa sig upp. Först efter flera försök började hon resa sig och skakade då kraftigt i ben och kropp. Kon hade även stora svårigheter att röra sig och uppvisade tydliga tecken på smärta.”  

Länsstyrelsens beslut att avliva korna, utan att vänta på att djurhållaren själv fick yttra sig om saken, motiverades med att det är “uppenbart att djurhållaren saknar kunskap, handlingskraft och förståelse för nötkreaturens behov vid ohälsa. Det är enligt länsstyrelsens mening uppenbart att situationen för sjuka och skadade djur inte kommer åtgärdas. Det är därmed motiverat att omhänderta de sjuka eller skadade djuren.

Bara en månad efter länsstyrelsens yttrande om djurhållarens okunskap gjordes en ny kontroll på gården. Då hittades inga brister och gården får fortsätta bedriva mjölkproduktion.

Gård 2
12 kilometer från ”Gård 1”, som är beskriven ovan, ligger en annan mjölkgård. I mars 2022 gjorde länsstyrelsen ett föranmält besök där, och upptäckte då att djurhållaren inte följde djurskyddslagen. 15 av djuren var magra, och lantbrukaren förelades att rätta till bristerna. 

I juni, när länsstyrelsen skulle göra en uppföljande kontroll, var djurhållaren inte hemma. Kontrollen bokades istället, efter att handläggarna fått tag på djurhållaren, in till dagen efter. I länsstyrelsen rapport går det att läsa att ”under tiden handläggaren försökte få tag på dig råmade korna oerhört mycket inifrån ladugården”.

Dagen därpå kunde länsstyrelsen se att bristerna inte åtgärdats; återigen uppmärksammades flera magra och tunna djur. Kontrollen avbröts för att kunna återupptas ett par dagar senare med en veterinär närvarande. Vid det tillfället framkom att flera av de avmagrade djur, som länsstyrelsen sett några dagar tidigare, hade lämnat gården. Några av djuren hade skickats till slakt och några hade enligt rapporten skickats till Västernorrland, men det framgår inte vart. 

Utöver att mjölkgården fortsatt hade avmagrade djur hittades även skaderisker för djuren. Länsstyrelsen uppmärksammade vid kontrollen också ”djur som var smutsiga med intorkad gödsel på magen och lår. Samtliga smutsiga djur hade gödselpansar i varierande grad. Gödselpansar bildas när pälsen blir smutsig av blöt gödsel. När det sedan torkar bildas en kaka som ligger an mot huden. När smutsen torkar sliter och drar det i päls och hud. Detta kan vara mycket stressande för djuren då det gör ont och kliar. När väta, urin och avföring trängt igenom pälsens naturliga skydd är huden i direkt kontakt med fukt och bakterier. Detta kan leda till obehag såsom ökad känslighet för kyla, hudirritationer som klåda och sveda samt ökad risk för inflammationer och infektioner i området”. 

Efter kontrollen beslutade länsstyrelsen att förelägga gården att åtgärda bristerna åtta veckor efter det att djurhållaren tog del av beslutet. Efter att föreläggandet utfärdades besökte länsstyrelsen inte gården igen. Däremot var en miljöinspektör från kommunen där i ett annat ärende. Då fanns inga djur, och lantbrukaren meddelande att hen slutat med djurhållning.

Vid kontrollen på gården som gjordes i juni 2022, tog länsstyrelsen följande foton: 

– Så länge vi människor ser djur som produkter till för oss att utnyttja, kommer vi fortsätta läsa om liknande fall. Djuren är de som betalar priset på så vis att de blir fråntagna sin frihet och slutligen sina liv. De tvingas leva i system skapade av människor där de inte får leva utifrån sina egna intressen och behov vilket bland annat innebär lidande. Vad ger oss rätten att behandla dem så här? Vi hoppas att allt fler väljer att ta ställning mot den här industrin och väljer växtbaserad mjölk istället, säger Malin Gustafsson.

 

🐄 Dessa mjölkgårdar är bara två av många som länsstyrelsen har utfärdat förelägganden mot efter att ha brutit mot djurskyddslagen. Du kan läsa om fler fall här och här

🐄 Vi i Djurrättsalliansen har också kunnat avslöja hur de mjölkbönder som fått guldmedaljer av Lantbrukarnas riksförbund åren 2022 och 2020 brutit mot djurskyddslagen. 

🐄 Läs mer om mjölkindustrin här.  

🐄 Gillar du vårt granskande arbete? Stöd oss genom att bli medlem, månadsgivare eller skänk en gåva. Läs mer här.

Fler nyheter
Päls

Minkfarmerna på Listerlandet är tomma på djur

Under lång tid har Listerlandet utanför Sölvesborg varit det minkfarmstätaste området i Sverige. Djurrättsalliansen kan nu berätta att farmerna på halvön står tomma, detta enligt uppgifter från Miljöförbundet Blekinge Väst. Djurrättsalliansen: ”Det är en enorm seger efter flera decennier av kamp för minkarna”.

Läs mer
Vego

Fira en djurvänlig midsommar

Midsommar står runt hörnet och då behövs förstås massvis av god mat! Tryter inspirationen? We got you, här kommer våra tips på var du hittar inspiration, och även några smarta genvägar!

Läs mer
Djurparker

83 djur döda på Borås djurpark

Under förra året dog 83 djur på Borås djurpark. Flera av djuren tillhörde arter som är akut eller starkt hotade – nio afrikanska vildhundar, en bomullshuvudtamarin och en röd panda. Men Borås djurpark vill inte svara på frågor om vad som hänt med de enskilda djuren, utan svarar istället att de inte ser en dialog med Djurrättsalliansen som ”särskilt värdefull”.

Läs mer