Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs sedan under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

I februari 2024 godkände Uppsalas djurförsöksetiska nämnd ett djurförsök på institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet, som går ut på att ge möss hjärtinfarkter. Under en operation, som försöksledaren själv beskriver som ”smärtsam”, öppnas musen upp mellan revbenen som sedan dras isär. Därefter knyts ett kranskärl vid hjärtat av, vilket orsakar hjärtinfarkten. Efter operationen sys revbenen och huden ihop.

Forskarna vill under en månads tid efter hjärtinfarkten studera läkningen, samt följa utvecklingen av den hjärtsvikt som mössen drabbas av efter infarkten. Hjärtsvikt innebär att hjärtats pumpförmåga är försvagad vilket begränsar mössens rörlighet och gör att de blir andfådda. Många möss dör innan försöket är slut; enligt siffror som uppges i ansökan dör 10 procent av honorna och 40 procent av hanarna. Dödsorsakerna är då hjärtruptur (hjärtmuskelbristning på grund av hjärtinfarkt), arytmier (rubbning i hjärtrytmen) eller akut hjärtsvikt.

– Totalt är dock dödligheten 100 procent, eftersom alla djur avlivas efter försöket. Oavsett syfte är det inte försvarbart att djurplågeriet och dödandet legitimeras som vetenskap. Det vi aldrig skulle utsätta människor för borde vi inte heller göra mot andra djur. Vetenskap måste bedrivas på etiska sätt – vilket djurförsök inte är. Lösningen är att satsa på djurfri forskning och fasa ut djurförsöken, säger Djurrättsalliansens talesperson Malin Gustafsson.

Efter försökets slut planeras inga möss att användas i andra försök eller utplaceras i hem. De avlivas genom halsdislokation, överdos av narkosmedel eller genom att tappas på blod när de är medvetslösa.

För att få genomföra ett djurförsök i Sverige krävs ett etiskt tillstånd. Förra året behandlades 372 ansökningar av de djurförsöksetiska nämnderna, 98 procent godkändes. I det här fallet har Uppsala djurförsöksetiska nämnd godkänt försöket med namnet ”Kartläggning och optimering av hjärtinfarktens läkning i mus” och diarienumret 21668/2023, där 5748 stycken möss får utnyttjas (och dödas) under en femårsperiod.

Fotot är taget av en försöksdjurstekniker på Karolinska universitetssjukhuset, som sedan delat det med Djurrättsalliansen. Du kan läsa vår intervju med försöksdjursteknikern här.

 

Stöd vårt arbete
Djurrättsalliansen är en ideell och oberoende förening som inte tar emot statliga bidrag. Vårt arbete för djuren är helt beroende av frivilliga bidrag och din gåva gör det möjligt för oss att ta kampen för att stoppa djurförsöken. Du kan välja att bli månadsgivare för valfri summa, betala årsavgiften för stödmedlemskap eller skänka en engångsgåva:
Plusgirokonto: 42 54 11 – 6
Swish: 123 0730 739

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer