Djurförsök

Unik inblick i svenskt djurförsökslaboratorium

Mushuvuden som klipps av och råttor som gasas ihjäl. Det är vardagen på Karolinska universitetssjukhusets djurförsöksavdelningar. Djurrättsalliansen kan med unik dokumentation visa hur djurförsöksindustrins vanligaste däggdjur lever och dör – och hur väldigt många aldrig ens får leva till djurförsökets början.

En före detta djurtekniker på ett djurförsökslaboratorium i Sverige har kontaktat oss för att berätta sin historia om djurens verklighet på laboratorierna. Djurrättsalliansen har även fått tillgång till bilder samt videoklipp som vi väljer att publicera.

Man läser ofta om den tortyr djuren utsätts för i djurförsök, men otroligt många djur får aldrig sin historia berättad – för de dödas innan försöket ens har börjat.

En djurförsökstekniker, tidigare anställd på Karolinska sjukhuset, som har arbetat med att ta hand om möss och råttor innan och mellan djurförsöken berättar:

– Dels föds många djur i burarna som man inte har räknat med, man kanske inte vet vem som är mamman om flera möss lever ihop. Eller så ska just de mössen inte användas i arbetet med att få fram rätt antal djur till ett djurförsök. Då tar man de små ungarna och dödar dem direkt. De är små som ekollon. Man klipper av deras huvuden, det är så brutalt.

Och de äldre djuren som inte är ”önskade” gasas ihjäl.

– Man sätter på ett lock på buren och kopplar in slangar. Sedan slår man på koldioxiden och buren fylls av gasen. Man dödar upp till 20 djur åt gången, och råttorna tvingas se sina vänner få panik och kippa efter andan. Det är ett fruktansvärt sätt att dö på, säger den tidigare djurförsöksteknikern.

Nedan kan du se unikt filmmaterial inifrån Karolinska, där råttor och möss gasas ihjäl och ungars huvuden klipps av.

Anledningen till att så många djur dödas utan att ens användas i djurförsök är för att rätt antal djur, med ”rätt” gener, ska finnas när forskaren behöver dem. Många möss och råttor föds med ”fel” gener och dödas direkt efter födseln, men ofta tvingas djurförsöksteknikerna även döda djur för att forskarnas schema ändras.

– Forskare beställer djur, men sedan när det fötts så många möss som de beställt kanske de inte har tid att utföra försöket, och då måste man hålla liv i de generna tills forskaren får tid – och djuren som föds under tiden dödar man. En skulle vara mammaledig, och under tiden skulle vi hålla liv i hennes möss, då tvingas man döda extremt många för att bibehålla stammen. Överproduktionen av djur är extrem, säger den tidigare anställda på Karolinska.

Möss och råttor som ska avlivas gasas ihjäl med koldioxid, vilket är både ångestframkallade och fysiskt smärtsamt.

Medan äldre möss och råttor gasas ihjäl, får de nyfödda som inte är ”önskade” sina huvuden avklippta.

 

Ett kort liv utan stimulans
Enligt Jordbruksverket användes 173 998 möss och 15 438 råttor i djurförsök i Sverige under 2018. De djur som dödas innan försöken, i avelsarbetet, räknas inte med i statistiken. Innanför laboratoriernas fönsterlösa väggar finns mängder med rum, inredda med hundratals burar innehållandes tusentals möss och råttor.

– Det är djur överallt. De lever i plastlådor i hyllsystem, i plastbackar som man drar ut. På några få kvadratmeter hålls tusentals djur. De känner förstås av varandra, vilket man märker stressar dem. Djuren slogs mycket med varandra och de saknade helt miljöberikning för att kunna sysselsätta sig med annat. Vi försökte göra någonting åt det, ge djuren små rullar, men det kändes som fåniga åtgärder i det stora hela, berättar försöksdjursteknikern.

Djur som används i djurförsök är fråntagna det lilla skydd som finns i djurskyddslagen. Till exempel så får de utsättas för lidande. Ibland är själva syftet med forskningen att de ska utsättas för sjukdomar eller skadas på annat sätt.

– De djur som utnyttjas i försök mådde oftast dåligt. Många är ju födda med sjukdomar och behandlas med starka mediciner. Det är inte bara under tiden som man gör själva försöket som djuren plågas, de mår dåligt hela tiden, varje dag.

Ett av djurrummen inne på KS. Längs väggarna står burar fulla med möss och råttor staplade på varandra.

Möss är bland de absolut vanligaste försöksdjuren i Sverige. Tiotusentals lever och dör inuti laboratorierna.


Tusentals djurliv för att nå fram

Djuren som utnyttjas och dödas i djurförsöken räknas i siffror. Och här har vi kunnat berätta om de som dödas innan försöken äger rum. Men det finns ytterligare ett tidigare steg som tar livet av tusentals djur – det innan djuren ens kommer till laboratoriet.

– Man beställer djuren från speciallabb, som föder upp djur som till exempel saknar en specifik gen. Man kan beställa vad som helst egentligen. Det första jobbet i avelsarbetet görs alltså någon annanstans och de djuren transporteras sedan över hela världen. Det slösas verkligen bort djur där också, det kan ta massor av generationer att nå fram till det man vill, säger djurförsöksteknikern.

En undersökning utförd av Jordbruksverket 2017 visar att 144 781 möss och 3 234 råttor som under det året föddes upp till djurförsök avlivades, utan att någonsin ha ingått i några försök.

Ett exempel där otroligt många djur dödas enbart för att få fram en gen är hos de möss som utvecklar anorexia. Eftersom de mössen till slut dör av svält, och inte kan föda ungar, har man lyckats få fram att bara varannan generation utvecklar sjukdomen. Vi har tidigare skrivit om det anorexiförsök som pågår på Karolinska institutet.

Sociala och nyfikna djur
Möss och råttor är både smarta och sociala. De är däggdjur med nervsystem som liknar vårt eget. Det är ingen hemlighet att de känner smärta, rädsla, ensamhet och glädje precis som vi gör. De är intelligenta och känsliga djur. I sin naturliga livsmiljö lever de i komplexa sociala grupper. De blir känslomässigt bundna till varandra, älskar sina familjer och knyter lätt an till människor. Unga råttor fnissar när de kittlas.

I laboratorierna finns ingen frihet. Unga möss tas från sina mödrar tidigt, inrymda i grupper med individer av samma kön och tvingas senare att para sig med en annan individ de inte själva valt. Kraftigt ljus och höga ljud ökar stressen hos dessa känsliga djur som är nattaktiva. De tvingas sedan leva i sterila burar med lite eller ingen stimulans som knappt är tillräckligt stora för att de ska kunna stå på bakbenen. Många gånger finns det en dominant burkamrat som ger sig på de andra mössen så att bitskador uppstår. Möss kan bli väldigt aggressiva – till den grad att de skadar eller till och med dödar varandra.

– Det är svårt att greppa den enorma mängd individer som utnyttjas både innan och i djurförsök. Vi i Djurrättsalliansen är självklart för forskning, men den måste ske utan att någon kommer till skada. Djur är inte försöksobjekt, säger Daniel Rolke, ordförande på Djurrättsalliansen.


Svenska laboratorier vägrar omplacera överskottsdjur
I många andra länder omplaceras råttor och möss som är uppfödda för djurförsök men som aldrig används. Djurrättsalliansen har tagit kontakt med flera laboratorier i Sverige som använder försöksdjur och erbjudit att omplacera råttor och möss i kärleksfulla hem. Samtliga laboratorier vi kontaktat har sagt nej. Anledningen är att de anser de så kallade ”överskottsdjuren” omfattas av lagar och föreskrifter som ställer specifika krav kring förvaring och hållning och därför är deras bedömning att omplacering utanför en försöksdjursanläggning inte är möjlig.

Lär dig mer om djurförsök och Djurrättsalliansens arbete för att stoppa djurplågeriet:

På Karolinska Institutet i Stockholm pågår just nu ett extremt plågsamt djurförsök som innebär att tusentals möss kommer att utsättas för smärta i olika former, bland annat genom att tassarna kläms och sticks med nålar, kemiska lösningar som fräter på huden, elchocker och genom ett ångestframkallande test där mössen tvingas ligga i vatten till dess att de inte längre orkar simma. Vi kräver att försöket stoppas och du kan skriva under vår protestlista här.

Djurrättsalliansen förespråkar forskning som sker med djurfria metoder. Du kan läsa mer om det här.

Här kan du läsa mer om djurförsök i Sverige.

Vill du stötta vårt arbete för att stoppa djurförsöken? Bli månadsgivare.

Vill du tipsa oss om djurförsök?
Jobbar du som djurtekniker på ett laboratorium som använder försöksdjur? Vill du dela med dig av dina upplevelser? Kanske har du bilder eller filmmaterial som du vill dela med dig av till oss? Givetvis kan du vara anonym och vi sprider inte din information till andra utan din tillåtelse. Med ditt tips kan vi göra skillnad för djuren. Ta kontakt med oss här.

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer