Mjölkindustrin

Mjölkgård har brutit mot djurskyddslagen i sju år – tillåts fortsätta

Under tio djurskyddskontroller mellan 2014 och 2020 har länsstyrelsen bevittnat hur mjölkgården bryter mot lagen; kor och kalvar tvingas ligga i sin egen avföring i blöta och smutsiga boxar – något som har gett djuren skavsår och smärtsamma gödselpansar. Trots detta får mjölkgården fortsätta sin verksamhet. 

I november 2020 gjorde länsstyrelsen en djurskyddskontroll på en liten mjölkgård i norra Sverige. Vid besöket bröt ägarna till gården mot djurskyddslagen på flera punkter. Korna saknade torra ställen att ligga på och tvingades istället sova på hårda gummimattor. Kalvarna hade legat i sin egen avföring under lång tid och beskrevs därför som ”gödselförorenade” i länsstyrelsens rapport. Kalvar hade så kallade gödselpansar på lår, knän och buk. Länsstyrelsen konstaterade: ”Gödselföroreningar/-pansar kan ge klåda, smärta samt hudskador och orsaka omfattande lidande för djuren.”

På grund av att ägarna inte följde lagen, utfärdades i januari 2021 ett så kallat föreläggande. Det kan utfärdas när brister på en gård inte har blivit åtgärdade, trots att länsstyrelsen har påpekat dem. I det aktuella föreläggandet framgick att gårdens ägare omedelbart var tvungen att rengöra djuren, ge djuren godtagbara liggplatser inom sex veckor, samt att innan 15 augusti 2021 ha rengjort hela ladugården. Om föreläggande inte följs kan ägarna tvingas betala vite.

Men faktum är att det inte är första gången liknande brister upptäcks på gården. Inte heller är det första gången ett föreläggande utdöms mot gården. Under nästan sju års tid har gården ständigt, vid tio djurskyddskontroller, brutit mot djurskyddslagen.

– Detta visar återigen att bönder, trots länsstyrelsens vetskap, år efter år kan fortsätta att bryta mot djurskyddslagstiftningen. Det är för mig obegripligt hur man kan få hur många chanser som helst, samtidigt som djuren lider. Det är uppenbart att vårt kontrollsystem inte fungerar. Men grundproblemet för djuren är det som både lagen och kontrollsystemet tillåter, att vi utnyttjar och dödar oskyldiga individer på löpande band, säger Malin Gustafsson, talesperson på Djurrättsalliansen.

På den aktuella gården hålls kor ”uppbundna”, vilket innebär att de har en kedja runt halsen som sitter fast i väggen. Korna kan bara ligga eller stå upp, inte vända sig om. Stillbild från Djurrättsalliansens film Mjölkfabriken.

 

Ägaren av gården vill inte åtgärda att korna ligger hårt och saknar strö, vilket har medfört att de fått skador. Ägaren anser att det räcker att det åtgärdas när korna skickas till slakt. Ett argument som länsstyrelsen har påpekat för ägaren inte är godtagbart då det kan dröja lång tid innan slakt blir aktuellt.

– Så länge vi människor ser djur som produkter till för oss att utnyttja, kommer vi fortsätta läsa om liknande fall. Djuren kommer alltid att få betala priset. Vi behöver inte döda andra djur för att leva, så vad ger oss rätten att behandla dem så här? säger Malin Gustafsson.

Nedan följer en sammanfattning över länsstyrelsens djurskyddskontroller och de förelägganden som utfärdats på mjölkgården:

Juli 2014 – djurskyddskontroll
Bristande tillsyn
Gödselförorenade nötkreatur
Bristande utgödsling
Djur som saknade torra och rena liggytor

Augusti 2014 – djurskyddskontroll
Bristande tillsyn
Gödselförorenade nötkreatur
Djur som saknade torra och rena liggytor
Bristande användning av strö till kalvar

Mars 2015 – djurskyddskontroll
Bristande tillsyn
Gödselförorenade nötkreatur
Djur som saknade torra och rena liggytor

April 2015 – föreläggande
Samtliga djur ska hållas tillfredställande rena
Samtliga djur ska ha tillgång till en ren och torr liggyta

Juli 2015 – djurskyddskontroll
Gödselförorenade nötkreatur

Oktober 2017 – djurskyddskontroll
Bristande tillsyn
Bristande personalstyrka
Gödselförorenade nötkreatur
Bristande utgödsling
Ej godtagbar bädd av halm eller annat jämförbart material till mjölkkor
Djur som saknade torra och rena liggytor

Februari 2018 – djurskyddskontroll
Bristande tillsyn
Bristande personalstyrka
Gödselförorenade nötkreatur
Bristande strömängd till kalvar
Ej godtagbar bädd av halm eller annat jämförbart material till mjölkkor
Bristande utgödsling
Djur som saknade torra och rena liggytor

Augusti 2018 – djurskyddskontroll
Gödselförorenade nötkreatur
Bristande utgödsling
Ej godtagbar bädd av halm eller annat jämförbart material till mjölkkor
Bristande strömängd till kalvar
Djur som saknade torra och rena liggytor

April 2020 – djurskyddskontroll
Djur som saknade torra och rena liggytor
Kor med skavsår
Gödselförorenade nötkreatur
Boxar var inte tillfredställande rena
Bristande personalstyrka

Juni 2020 – djurskyddskontroll
Djur som saknade torra och rena liggytor
Ej godtagbar bädd av halm eller annat jämförbart material till mjölkkor
Gödselförorenade nötkreatur
Boxar var inte tillfredställande rena
Kor med skavsår
Bristande utgödsling

Augusti 2020 – föreläggande med vite
Samtliga djur ska hållas tillfredställande rena
Samtliga djur ska ha tillgång till en ren och torr liggyta

November 2020 – djurskyddskontroll
Djur som saknade torra och rena liggytor
Gödselförorenade nötkreatur
Kor med skavsår
Bristande utgödsling
Bristande tillsyn
Bristande personalstyrka

Januari 2021 – föreläggande med vite
Samtliga djur ska hållas tillfredställande rena
Samtliga djur ska ha tillgång till en ren och torr liggyta
Korna ska ha godtagbara bäddar av halm eller annat jämförbart material
Den årliga rengöringen av ladugården måste göras

Den här mjölkgården är bara en av många som länsstyrelsen har besökt eller utfärdat föreläggande mot i januari 2021. Här kan du läsa om fler fall.

Djurrättsalliansen har tidigare även kunnat avslöja att hälften av de mjölkbönder som förra året belönades med en guldmedalj från Lantbrukarnas riksförbund, har brutit mot djurskyddslagen.

Såhär, i så kallade kalvhyddor, hålls ofta kalvar i Sverige. Anledningen är att kalvarna direkt efter födseln separeras från sina mammor – eftersom vi människor vill dricka mjölken som kon producerar efter att ha fött en kalv. Foto: Djurrättsalliansen

 

🐄 Läs mer om mjölkindustrin här.

🐄 Gillar du vårt granskande arbete? Stöd oss genom att bli medlem, månadsgivare eller skänk en gåva. Läs mer här.

 

Fler nyheter
Djurrätt

Tänk på djuren i påsk

Påsken förknippas med ägg och kycklingar, bara under påskhelgen äter svenskarna miljontals ägg. De flesta av oss möter aldrig djuren i djurindustrierna, utan tar bara del av animaliska produkter prydligt förpackade i matbutikerna. Därför är det svårt att få insyn i vad djuren tvingas genomlida för våra matvanor. Ta ställning för djuren – här hittar du inspiration och tips för en djurvänlig påsk.

Läs mer
Köttindustrin

Vi stängde ett KRAV-slakteri – idag inleds rättegången

2021 publicerade Djurrättsalliansen filmer från ett KRAV-slakteri i Skåne. Filmerna, som togs med hjälp av dolda kameror, visade hur det går till när djur dödas för att bli mat. Materialet exponerade även hur djur blev sparkade och slagna med kedjor när personalen trodde att ingen såg på. Slakteriet stängde ner två dagar efter att filmerna offentliggjorts. Hösten 2023 åtalades två av slakteriarbetarna och idag inleds rättegången.

Läs mer
Köttindustrin

Efter kycklingavslöjanden: länsstyrelsen har inte agerat

I slutet av förra året väckte Djurrättsalliansens avslöjanden om kycklingindustrin starka reaktioner. Filmer, tagna med dolda kameror, visade djurplågeri hos två av de största företagen i branschen. Men trots uppdagade missförhållanden och djurskyddsbrott har länsstyrelsen i Skåne inte gjort några djurskyddskontroller hos de aktuella företagen.

Läs mer