Mjölkindustrin

Guldbelönade mjölkbönder bryter mot djurskyddslagstiftningen

I år ska kungen dela ut guldmedaljer till 27 mjölkbönder som enligt Lantbrukarnas riksförbund har levererat ”prickfri” mjölk i minst 23 år. Djurrättsalliansen kan nu avslöja att hälften av de guldbelönade bönderna har brutit mot djurskyddslagstiftningen.

 Varje år delar en representant från kungahuset ut guldmedaljer till de mjölkbönder som Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och mejerierna har valt ut. I branschorganisationens häfte om guldmedaljprogrammet står det att arbetet med bland annat djuromsorg ”sträcker sig betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar”. Djurrättsalliansen kan nu avslöja att av de 27 mjölkbönder som i år* ska få utmärkelsen har 13 brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en av länsstyrelsens kontroller. 5 av gårdarna har aldrig haft någon djurskyddskontroll av länsstyrelsen.

– Detta visar att även de som anses vara de bästa mjölkbönderna många gånger har svårt att ens uppfylla de låga krav som finns. I Sverige finns en tilltro till att gårdar regelbundet har djurskyddsinspektioner för att kontrollera att lagarna följs. Men länsstyrelsernas eget mål är att besöka varje gård var tionde år – ett mål som de uppenbarligen inte lever upp till. Men oavsett kontroller och brister eller ej är grundproblemet det som lagen och kontrollsystemet tillåter, att vi utnyttjar och dödar individer på löpande band, säger Malin Gustafsson, talesperson på Djurrättsalliansen.

 

Djurskyddsbristerna på guldgårdarna har bland annat varit att djuren har varit smutsiga, magra och inte haft tillgång till utevistelse. För gamla kalvar har hållits i små ensamboxar och boxar har varit smutsiga, saknat strömedel och varit utrustade så att kalvarna har kunnat skada sig. Kalvar har också bott på hårt spaltgolv med risk att fastna och har inte haft tillgång till mat. På flera gårdar har för många kalvar, ungdjur och kor hållits på för liten yta – på en gård delade fem kalvar om 150 kilo på 5,5 kvadratmeter. Kor har tvingats kalva uppbundna, det vill säga när de har stått fastbundna med en snara runt halsen som gör att de inte ens kan vända sig om.

I många av de kontrollrapporter som Djurrättsalliansen har fått ut är bristerna som uppmärksammats på gårdarna maskerade (övertäckta) av länsstyrelsen.

– Länsstyrelsen sätter mjölkindustrins intressen främst genom att dölja de brister som uppmärksammats. Det är absurt att en kontrollmyndighet väljer att skydda verksamheter som helt uppenbart bryter mot lagstiftningen, framför att ge allmänheten rätt att granska enligt offentlighetsprincipen, säger Malin Gustafsson.

Kontrollerade endast två kor

Av årets 27 guldmedaljörer är det 9 stycken som inte har haft några brister vid länsstyrelsens kontroll/kontroller. I flera av dessa fall har inspektionerna gjorts när korna varit ute på bete. En av mjölkbönderna har genom åren bara haft en kontroll, som gjordes efter en anmälan om att två magra kor setts i hagen. Länsstyrelsen kontrollerade endast de två aktuella korna och fann att de var för magra, men då inspektörerna godkände bondens förklaring till varför korna var magra noterades ingen brist i protokollet. 

I februari kunde Djurrättsalliansen berätta att en av de mjölkbönder som förra året fick en guldmedalj har vanvårdat djuren i åratal – och länsstyrelsen gör ingenting.

Här under ser du en bild från den gården, tagna av länsstyrelsen i januari 2018.

 

Brott mot djurskyddslagstiftningen även tidigare år

Tidningen Syre har tidigare granskat LRF:s guldmedaljprogram och kunde förra året visa att en stor del av guldmedaljörerna år 2018  och 2019  bröt mot djurskyddslagstiftningen vid sin senaste kontroll. Till tidningen Syre sade både LRF och Arla att de skulle se över sina rutiner, någonting som Djurrättsalliansens nya granskning visar inte verkar ha gjorts.

 – Frågan är om det helt enkelt inte finns tillräckligt många bönder som inte bryter mot djurskyddslagstiftningen. Den här granskningen är ytterligare ett exempel på att verkligheten för djuren i mjölkindustrin är långt ifrån de soldränkta och gröna hagar som syns i industrins och mejeriföretagens reklamfilmer och propaganda. Lösningen på djurens miserabla och akuta situation är att det borde vara olagligt med verksamheter som går ut på att låta kor föda kalv efter kalv som tas ifrån dem efter födseln, bara för att vi människor vill ha mjölken. Vi kan dricka växtbaserad mjölk och alla djur borde ha rätt till sina egna liv, precis som vi, säger Malin Gustafsson.

*Guldmedaljerna skulle delas ut av kungen vid en ceremoni den 30 mars 2020. På grund av situationen med Coronaviruset blev dock utdelningen uppskjuten till 25 oktober 2021.

Så här ser en av sidorna ut från en kontrollrapport länsstyrelsen lämnade ut. Det maskerade är en del av de brister som en av guldmedaljörerna hade vid en djurskyddskontroll.

 

🐄 Läs mer om mjölkindustrin på vår sida Mjölkfabriken

🐄 Gillar du vårt granskande arbete? Stöd oss genom att bli medlem, månadsgivare eller skänk en gåva. Läs mer här.

Fler nyheter
Djurförsök

70 274 namn mot apförsöken inlämnade

Djurrättsalliansen har samlat in 70 274 namn via en protestlista mot att apor används i djurförsök i Sverige. Nu har listan lämnats över till regeringen och Karolinska institutet, och förhoppningsvis kan listan få makthavare att förstå hur många vi är som kräver ett slut på djurplågeriet.

Läs mer
Köttindustrin

Slakteriskandalen: Två personer åtalas för djurplågeri

I början av 2021 offentliggjorde Djurrättsalliansen filmer från ett svenskt KRAV-slakteri. Filmerna, som togs med hjälp av dolda kameror, visade bland annat hur djur blev sparkade och slagna med kedjor. Två dagar efter avslöjandet publicerades stängde slakteriet ner. Nu åtalas två av slakteriarbetarna. 

Läs mer
Djurförsök

Stäng Lidköpings kaninfarm

Djurrättsalliansen har under flera år rapporterat om turerna kring Lidköpings kaninfarm. Djuren har utsatts för ett ofattbart lidande och trots indragna tillstånd och anmälningar om brott mot djurskyddslagen har myndigheterna inte stängt ner verksamheten. Men nya beslut kanske kan innebära slutet för kaninfarmen. 

Läs mer