STOPPA SWECCLIM!

Det planeras för ett nytt center i Sverige som ska heta SWECCLIM (Svenskt experimentellt kliniskt center för innovativa stordjursmodeller/Swedish Experimental Clinical Center for Large-Animal Innovative Models) som ska utföra upp till 600 djurförsök på större djur varje år. De djur som ska användas är hundar, katter, primater, hästar, getter, grisar, får och kor. Vi vädjar till Vetenskapsrådet att inte bevilja finanseringen av SWECCLIM med skattepengar, utan istället satsa mer pengar på forskning med djurfria metoder.

STOP SWECCLIM!

It is planned for a new center to be called SWECCLIM (Swedish Experimental Clinical Center for Large- Animal Innovative Models), which will perform up to 600 animal experiments on larger animals each year. The animals to be used are dogs, cats, primates, horses, goats, pigs, sheep and cows. We appeal to the Swedish Research Council not to grant the financing of SWECCLIM with tax money, but instead invest more money on research with animal-free methods.

Ange ditt namn / Enter your name
Ange en ort / Enter your country
Ange en giltig e-postadress / Enter a valid email address
* Obligatoriska fält

Namninsamlingen kommer användas i opinionsbildande syfte.
Dina uppgifter kommer inte användas i några andra syften. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.