Stoppa försök på apor!

Astrid Fagræus Laboratorium vid Karolinska Institutet är det enda laboratoriet i hela Norden som fortfarande använder apor i djurförsök. Dessa apor har aldrig haft rätten till sina egna liv. Djurförsök på människoapor och nio arter av gibbonapor är redan förbjudna i Sverige och Europa. Det är på tiden att djurförsök på alla apor förbjuds och vi uppmanar Sverige att snarast utarbeta en avvecklingsplan.

 

IN ENGLISH

Stop testing on monkeys!
The Astrid Fagræus laboratory at the Karolinska Institute is the only laboratory in the Nordic region that still uses monkeys in animal experiments. These monkeys have never had the rights to their own lives. Experiments on non-human primates and nine species of gibbon monkeys are already banned in Sweden and Europe. It is about time that all animal testing on monkeys is stopped and we urge Sweden to prepare a decommissioning plan as soon as possible.

Ange ditt namn / Enter your name
Ange en ort / Enter your country
Ange en giltig e-postadress / Enter a valid email address
* Obligatoriska fält

Namninsamlingen kommer användas i opinionsbildande syfte.
Dina uppgifter kommer inte användas i några andra syften. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.