Äggindustrin

Ägare till avslöjad äggård åtalas

Djurrättsalliansen publicerade förra året en film som visade högar av döda och förruttnade hönor på en värmländsk äggård. Nu ställs ägaren inför rätta för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. Huvudförhandlingen är planerad till den 21–23 mars i Värmlands tingsrätt. 

Djurrättsalliansen har tidigare avslöjat djurens fruktansvärda verklighet på en värmländsk äggård. I länsstyrelsens protokoll från djurskyddskontroller gjorda på gården beskrevs hur levande hönor fick kliva över förruttnande kroppar, skadade djur, avsaknad av mat och vatten samt ett djurstall fullt med döda hönor. Trots upprepade kontroller under flera år där brott mot djurskyddslagstiftningen hade uppmärksammats, och ett flertal utfärdade förelägganden, fick företaget fortsätta bedriva äggproduktion.

I november 2021 besökte Djurrättsalliansen gården och filmade det djurstall där stora mängder döda hönor hade lämnats kvar. Se vårt filmmaterial här under.

 

– Vi kan bara förställa oss hur fruktansvärd dessa hönors sista tid i livet var. Fallet ger oss en inblick i hur konsekvenserna kan se ut av det system vi har skapat, där människor tillåts utnyttja andra djur. Och då handlar det inte om ifall lagstiftningen har följts eller inte, för all äggproduktion bygger på ett oförsvarligt utnyttjande av djur. Så det grundläggande problemet är att äggfabriker över huvud taget är tillåtet, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Tidigare djurförbud
Det är inte enbart hönor som har utnyttjats på den aktuella gården. Ägaren har sedan tidigare djurförbud när det gäller hov- och klövdjur. Trots förbudet fann länsstyrelsen vid en kontroll 2021 nötkreatur som hölls bland både levande och döda hönor. Myndigheten omhändertog då 16 nötkreatur, men lät alltså ägarna fortsätta driva äggården.

Trots år av brister, förelägganden, djurförbud, omhändertaganden av djur och anmälningar har djurfabriken kunnat fortsätta sin verksamhet. Men nu ställs ägaren inför rätta för händelser som skett mellan 2018 och 2021. Bland åtalspunkterna finns djurplågeri – angående att nötkreatur och hönor har utsatts för lidande – samt brott mot djurskyddslagen – gällande att nötkreatur har funnits på gården trots utfärdat djurförbud.

– Fallet är ytterligare ett exempel på hur långdragna sådana här processer kan bli. Djurhållarna får chans efter chans på sig att åtgärda bristerna, medan djuren betalar priset med sina liv. Hade vi människor haft en etisk syn på andra djur hade djurfabriker inte varit tillåtna, och då hade fall som detta inte uppstått, säger Malin Gustafsson.

Huvudförhandlingen är planerad till den 21–23 mars i Värmlands tingsrätt.

Djurrättsalliansen vet inte om det i nuläget finns några djur på gården. För ett år sedan, i mars 2022, gjorde länsstyrelsen en kontroll och då fanns inga ”lantbruksdjur” på gården. Men i november skickade ägaren ett mejl till länsstyrelsen där han själv skriver att han har hönor, men han svarar inte på länsstyrelsens frågor om hur många. I mars 2023 uppger länsstyrelsen via mejl att det inte utförts någon ytterligare djurskyddskontroll sedan kontrollen i mars 2022 och att myndigheten inte har någon ytterligare information om djurhållningen på gården. Myndigheten uppger även att något djurförbud angående höns inte är utfärdat och att djurförbudet gällande nötkreaturen är överklagat och ligger hos högsta förvaltningsdomstolen. 

Djurrättsalliansen kommer att fortsätta följa ärendet. Här under kan du se bilder från förundersökningen från den aktuella gården. Bilderna är tagna av polisen och länsstyrelsen i Värmland.

 


Lär dig mer om äggindustrin och se Djurrättsalliansens avslöjanden från svenska äggkläckerier och gårdar där hönor hålls för äggproduktion här.

Gillar du vårt granskande arbete? Bli månadsgivare och hjälp oss göra ännu mer för djuren.

Vill du leva djurvänligare? Anta Veganutmaningen helt gratis, där du under 28 dagar får tips, råd och recept till din mejl.

Fler nyheter
Köttindustrin

Enormt genomslag för avslöjandet om Kronfågels kläckeri

Den 4 december offentliggjorde Djurrättsalliansen unikt filmmaterial från Kronfågels kläckeri. TV4 publicerade bilderna, som har fått ett enormt genomslag. I medier och samhällsdebatt pratas nu om vem som bär ansvaret för misären på kläckeriet, och hur man ska lösa problemet. Men Djurrättsalliansen, organisationen som står bakom avslöjandet, tycker att den viktigaste frågan har uteblivit. 

Läs mer
Köttindustrin

Avslöjande: Misär på Kronfågels kläckeri

Genom att ha arbetat undercover kan Djurrättsalliansen nu visa hur svenska kycklingars första dag i livet ser ut. De slungas runt i en maskin, sprutas ut på rullband, äter på varandra, kläms mellan backar och lämnas att plågas i timmar. 

Läs mer
Köttindustrin

Revealed: Misery at Sweden’s largest chicken producer’s hatchery

Through an undercover investigation, Djurrättsalliansen can now reveal what the first day of a chicken’s life in the Swedish chicken industry looks like. They are tossed around in a machine, thrown onto conveyor belts, eat each other and are left to suffer for hours.

Läs mer
Köttindustrin

Djurrättsalliansen avslöjar en aldrig tidigare visad del av kycklingindustrin

Djur plågas och lever under miserabla förhållanden på det största avelsföretaget i kycklingindustrin. Genom att ha arbetat undercover och filmat med dolda kameror kan idag Djurrättsalliansen – tillsammans med Uppdrag granskning – avslöja en bärande del av den svenska och europeiska kycklingbranschen. 

Läs mer