Äggindustrin

Ägare till avslöjad äggård åtalas

Djurrättsalliansen publicerade förra året en film som visade högar av döda och förruttnade hönor på en värmländsk äggård. Nu ställs ägaren inför rätta för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. Huvudförhandlingen är planerad till den 21–23 mars i Värmlands tingsrätt. 

Djurrättsalliansen har tidigare avslöjat djurens fruktansvärda verklighet på en värmländsk äggård. I länsstyrelsens protokoll från djurskyddskontroller gjorda på gården beskrevs hur levande hönor fick kliva över förruttnande kroppar, skadade djur, avsaknad av mat och vatten samt ett djurstall fullt med döda hönor. Trots upprepade kontroller under flera år där brott mot djurskyddslagstiftningen hade uppmärksammats, och ett flertal utfärdade förelägganden, fick företaget fortsätta bedriva äggproduktion.

I november 2021 besökte Djurrättsalliansen gården och filmade det djurstall där stora mängder döda hönor hade lämnats kvar. Se vårt filmmaterial här under.

 

– Vi kan bara förställa oss hur fruktansvärd dessa hönors sista tid i livet var. Fallet ger oss en inblick i hur konsekvenserna kan se ut av det system vi har skapat, där människor tillåts utnyttja andra djur. Och då handlar det inte om ifall lagstiftningen har följts eller inte, för all äggproduktion bygger på ett oförsvarligt utnyttjande av djur. Så det grundläggande problemet är att äggfabriker över huvud taget är tillåtet, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Tidigare djurförbud
Det är inte enbart hönor som har utnyttjats på den aktuella gården. Ägaren har sedan tidigare djurförbud när det gäller hov- och klövdjur. Trots förbudet fann länsstyrelsen vid en kontroll 2021 nötkreatur som hölls bland både levande och döda hönor. Myndigheten omhändertog då 16 nötkreatur, men lät alltså ägarna fortsätta driva äggården.

Trots år av brister, förelägganden, djurförbud, omhändertaganden av djur och anmälningar har djurfabriken kunnat fortsätta sin verksamhet. Men nu ställs ägaren inför rätta för händelser som skett mellan 2018 och 2021. Bland åtalspunkterna finns djurplågeri – angående att nötkreatur och hönor har utsatts för lidande – samt brott mot djurskyddslagen – gällande att nötkreatur har funnits på gården trots utfärdat djurförbud.

– Fallet är ytterligare ett exempel på hur långdragna sådana här processer kan bli. Djurhållarna får chans efter chans på sig att åtgärda bristerna, medan djuren betalar priset med sina liv. Hade vi människor haft en etisk syn på andra djur hade djurfabriker inte varit tillåtna, och då hade fall som detta inte uppstått, säger Malin Gustafsson.

Huvudförhandlingen är planerad till den 21–23 mars i Värmlands tingsrätt.

Djurrättsalliansen vet inte om det i nuläget finns några djur på gården. För ett år sedan, i mars 2022, gjorde länsstyrelsen en kontroll och då fanns inga ”lantbruksdjur” på gården. Men i november skickade ägaren ett mejl till länsstyrelsen där han själv skriver att han har hönor, men han svarar inte på länsstyrelsens frågor om hur många. I mars 2023 uppger länsstyrelsen via mejl att det inte utförts någon ytterligare djurskyddskontroll sedan kontrollen i mars 2022 och att myndigheten inte har någon ytterligare information om djurhållningen på gården. Myndigheten uppger även att något djurförbud angående höns inte är utfärdat och att djurförbudet gällande nötkreaturen är överklagat och ligger hos högsta förvaltningsdomstolen. 

Djurrättsalliansen kommer att fortsätta följa ärendet. Här under kan du se bilder från förundersökningen från den aktuella gården. Bilderna är tagna av polisen och länsstyrelsen i Värmland.

 


Lär dig mer om äggindustrin och se Djurrättsalliansens avslöjanden från svenska äggkläckerier och gårdar där hönor hålls för äggproduktion här.

Gillar du vårt granskande arbete? Bli månadsgivare och hjälp oss göra ännu mer för djuren.

Vill du leva djurvänligare? Anta Veganutmaningen helt gratis, där du under 28 dagar får tips, råd och recept till din mejl.

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer