Inlägg i Äggindustrin

Äggindustrin

Vi ger 10 000 kronor till den som berättar sanningen om CA Cedergren

Nyligen kunde Djurrättsalliansen avslöja hur personal plågade ihjäl hönor på Sveriges största äggföretag, CA Cedergren. Ägaren var tidig med att skylla djurplågeriet på ett ”städbolag” och påstod att bolaget har blivit uppsagt. Nu erbjuder Djurrättsalliansen belöning på 10 000 kronor till den person som kan styrka att det inte finns något ”städbolag”, alternativt styrka vilket det påstådda ”städbolaget” är eller kan identifiera personerna i filmerna. 

Läs mer
Äggindustrin

CA Cedergren skickar hönor till ökända Håkantorp slakteri

I slutet av juni kom hönor med allvarliga och akuta skador till det ökända slakteriet Håkantorp. Hönor med ”hög förekomst av frakturer på benen”, fastklämda fåglar och fåglar som dött under transporten, kom från CA Cedergren. Med största sannolikhet var hönorna från det djurstall där Djurrättsalliansen vid samma tidpunkt kunde filma hur personal plågade ihjäl de hönor som inte kom med transporten till slakteriet. 

Läs mer
Äggindustrin

Enormt genomslag för avslöjande av äggproducent

I torsdags offentliggjorde vi en film där hönor plågades ihjäl hos Sveriges största äggproducent. Hönorna slogs med påkar, klämdes i en dörr och kastades levande i en container. Vårt avslöjande har fått ett enormt genomslag och alla de största medierna har rapporterat om det.

Läs mer
Äggindustrin

Räddad: Hönan Juli – undkom att dödas i äggindustrin

Det här är Juli. Hon satt uppkrupen längst ner på en grankvist i en skogsdunge en bit från det djurstall där två personer från Djurrättsalliansen blev vittnen till hur personal plågade ihjäl hönor. Hon undkom döden. Först överlevde hon tiden i den myllrande fabriksmiljön. Sedan klarade hon sig undan att packas i en låda och skickas till ett slakteri. Hon blev inte en av de hönor som plågades ihjäl med påkar av personalen utan lyckades fly ut i skogsdungen.

Läs mer
Äggindustrin

Avslöjande: “Frigående” hönor plågas ihjäl hos Sveriges största äggproducent

En arbetare sätter en höna i en dörröppning och slår igen dörren med full kraft. När den öppnas igen flaxar hönan runt på marken och är fortfarande vid liv när hon kastas i en container. Andra hönor slås upprepade gånger med påkar. Djurrättsalliansen offentliggör idag nytaget filmmaterial som visar fruktansvärda scener vid landets största hönseri. 

Läs mer
Äggindustrin

Ökänt hönsslakteri får statsstöd

Turerna kring det ökända slakteriet Håkantorp slakteri utanför Vara har under flera år varit många. Det har bland annat rapporterats om ihjälklämda och ihjälfrusna hönor och hönor med värmeslag och syrebrist. Slakteriet har tillfälligt stängts ner, blivit åtalsanmält, blivit dömda att betala viten och anmälda upprepade gånger. Trots det har Livsmedelsverket nu beviljat slakteriet statsstöd.

Läs mer
Äggindustrin

Se djurens verklighet i den svenska äggindustrin

Hur ser djurens liv ut i äggindustrin? Här kan du ta del av Djurrättsalliansens material från svenska hönserier –  burar och frigående – samt från det företag i Sverige som föder upp omkring hälften av alla värphönor till hönserierna runt om i landet. De föder upp hönor som hålls i burar, frigående och i ekologisk produktion.

Läs mer
Äggindustrin

Priset för ett ägg

Nu är påskveckan här och runt om i landet kommer miljontals ägg att konsumeras. De flesta av oss tar bara del av äggen, prydligt förpackade i kartonger som står staplade i matbutikerna. Men tänker du någonsin på varifrån äggen kommer? Här kan du läsa om och se vårt material från svensk äggindustri samt få tips om hur du kan fira en djurvänlig påsk!

Läs mer
Äggindustrin

Myndighet kan inte agera mot olagligt bursystem i nuläget

Förra året kunde Djurrättsalliansen avslöja att Sveriges största värphönsuppfödare håller stora mängder djur i olagliga burar. Jordbruksverket har beslutat att inte godkänna bursystemet på grund av stora brister ur djurskyddssynpunkt. Trots det har företaget fortsatt att använda burarna. Även länsstyrelsen har beslutat om ett föreläggande gentemot företaget. Företaget har överklagat båda besluten till förvaltningsrätten och under tiden kan myndigheterna inte agera.

Läs mer
Äggindustrin

Länsstyrelsens beslut: Gimranäs får ha kvar djur i olagliga burar

I förra veckan kunde Djurrätsalliansen avslöja att företaget Gimranäs, som föder upp omkring hälften av alla värphönor i den svenska äggindustrin, fortsätter håller stora mängder hönor och tuppar i olagliga burar. Hittills har ingen myndighet agerat. Nu har länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat om ett föreläggande enligt djurskyddslagen. Men myndigheten låter företaget har kvar nuvarande djur i de olagliga burarna och djurförbud eller omhändertagande kan först bli aktuellt om företaget efter nuvarande djuromgångar fortsätter använda burarna.

Läs mer