Inlägg i Äggindustrin

Äggindustrin

Myndighet kan inte agera mot olagligt bursystem i nuläget

Förra året kunde Djurrättsalliansen avslöja att Sveriges största värphönsuppfödare håller stora mängder djur i olagliga burar. Jordbruksverket har beslutat att inte godkänna bursystemet på grund av stora brister ur djurskyddssynpunkt. Trots det har företaget fortsatt att använda burarna. Även länsstyrelsen har beslutat om ett föreläggande gentemot företaget. Företaget har överklagat båda besluten till förvaltningsrätten och under tiden kan myndigheterna inte agera.

Läs mer
Äggindustrin

Länsstyrelsens beslut: Gimranäs får ha kvar djur i olagliga burar

I förra veckan kunde Djurrätsalliansen avslöja att företaget Gimranäs, som föder upp omkring hälften av alla värphönor i den svenska äggindustrin, fortsätter håller stora mängder hönor och tuppar i olagliga burar. Hittills har ingen myndighet agerat. Nu har länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat om ett föreläggande enligt djurskyddslagen. Men myndigheten låter företaget har kvar nuvarande djur i de olagliga burarna och djurförbud eller omhändertagande kan först bli aktuellt om företaget efter nuvarande djuromgångar fortsätter använda burarna.

Läs mer
Äggindustrin

Manifestation vid Sveriges största äggkläckeri

Gimranäs AB, det företag som föder upp omkring hälften av alla hönor till svenska hönserier, fortsätter att hålla djur i olagliga burar framför ögonen på myndigheter. Därför anordnade Djurrättsalliansen en symbolisk avspärrning vid ett av företagets djurstallar för att uppmärksamma fallet och i hopp om att djurstallarna ska stängas ner. Burarna borde vara tomma, men det är de inte och vi uppmanade myndigheterna att agera och vidta åtgärder gentemot företaget.

Läs mer
Äggindustrin

Höjdare inom äggindustrin fortsätter använda olagliga burar framför ögonen på myndigheter

Gimranäs AB, det företag som föder upp omkring hälften av alla värphönor till svenska hönserier, håller stora mängder djur i olagliga burar. Bursystemet har på grund av stora djurskyddsbrister inte blivit godkänt – trots det fortsätter företaget använda burarna. Djurrättsalliansen polisanmäler idag Gimranäs AB för djurplågeri och erbjuder sig att omplacera djur vid ett omhändertagande.

Läs mer
Äggindustrin

Höns kvävdes ihjäl i transport till Håkantorp Slakteri

I samband med att höns lastades av på Håkantorp slakteri i Vara häromdagen upptäckte Livsmedelsverkets veterinär döda höns som hade kvävts ihjäl. Det är inte första gången det här sker. Rapporterna om skandalslakteriet har varit många. Trots det stänger myndigheterna inte ner slakteriet för gott.

Läs mer
Äggindustrin

Branschorganisationen Svenska Ägg viftar bort allvarliga lagbrott

Djurrättsalliansen avslöjade i våras att Sveriges största äggkläckeri infört och börjat använda ett olagligt bursystem för hönor och tuppar. Detta helt utan godkännande eller tillstånd. Inga myndigheter har agerat, vilket Djurrättsalliansen JO-anmält. JO väljer nu att inget göra och branschorganisationen Svenska Ägg viftar bort allvarliga lagbrott. Myndigheter och industrin håller varandra om ryggen och djuren betalar priset med sina liv.

Läs mer
Äggindustrin

Myndigheter och JO blundar för olagligt bursystem inom äggindustrin

I våras JO-anmälde Djurrättsalliansen Jordbruksverket och länsstyrelsen i Västra Götaland. Detta efter att Djurrättsalliansen kunnat avslöja att hönor och tuppar lever i olagliga burar på Sveriges största äggkläckeri och att myndigheterna har varit medvetna om detta i flera år men ändå låtit djurstallarna vara igång. JO vidtar inga åtgärder och Djurrättsalliansen anser att det är en skandal.

Läs mer
Äggindustrin

1 000 hönor dog av värmeslag under transport till Håkantorp slakteri

I början av sommaren skickades hönor från en äggfabrik i Sörmlands län till Håkantorp Slakteri AB i Vara. Hönorna var inte längre produktiva nog och skulle därför dödas. Under transporten dog 1 000 hönor av värmeslag och syrebrist, vilket upptäcktes när den officiella veterinären öppnade transportbilen.

Läs mer
Äggindustrin

Inspektörer hittar inga brister på avslöjat kläckeri

Efter vårt avslöjande av Sveriges största kläckeri i förra veckan kallade branschorganisationen Svenska Ägg in veterinärer från Jordbruksverket för att ”kontrollera” kläckeriet. De hade som väntat inga anmärkningar. Det säger något viktigt om vårt samhälle; det är så här svenska djurfabriker ser ut och detta är vad som sker inom lagens ramar.

Läs mer
Äggindustrin

Myndigheter blundar för lagbrott på kläckeri – Djurrättsalliansen JO-anmäler

Djurrättsalliansen kan i dag avslöja att hönor och tuppar lever i olagliga burar på Sveriges största kläckeri för värphönor. Både Jordbruksverket och länsstyrelsen har varit medvetna om detta i flera år men ändå låtit djurhållningen fortgå. Därför JO-anmäler vi idag båda myndigheterna.

Läs mer