Äggindustrin

Vanvård och döda hönor på värmländsk äggård

Levande hönor som fått kliva på förruttnade kroppar och ett stall där döda hönor legat i månader. Det är vad länsstyrelsen har upptäckt vid kontroller hos en värmländsk äggproducent. Lantbrukarna är sedan tidigare förbjudna att ha hov- och klövdjur, men får fortfarande hålla hönor. Se Djurrättsalliansens film från gården.

När länsstyrelsen kom till den värmländska äggproducenten i början av 2021 möttes de av skadade djur, smutsiga golv, avsaknad av mat och vatten samt stora mängder döda djur. På äggen som skulle säljas låg avföring från möss. Lantbrukarna som äger företaget har två stall och sedan förra året bedriver de bara äggproduktion i det ena (stall 1). Enligt länsstyrelsen finns där mellan 1500 och 2000 hönor. I det andra stallet (stall 2) har ett stort antal hönor lämnats att förruttna. Hur de har dött är för Djurrättsalliansen okänt, men stallet har förvandlats till en hönskyrkogård. Djurrättsalliansen har besökt stallet med de döda hönorna för att visa hur det kan se ut hos ett lantbruksföretag som fortfarande får bedriva äggproduktion – trots att länsstyrelsen har känt till bristerna i över ett år. 

Se vår film från äggården:

Mellan januari och oktober 2021 utfärdade länsstyrelsen tre förelägganden efter att företaget brutit mot djurskyddslagen vid flera kontroller. I november 2021, samma månad som Djurrättsalliansen filmade i stall 2, besökte länsstyrelsen återigen stall 1 – då med handräckning av polis. Länsstyrelsen ansåg efter kontrollen att lantbrukarna skulle få ännu fler chanser på sig, trots att de fortfarande bröt mot djurskyddslagen. 

Från länsstyrelsens djurskyddskontroll 11 oktober 2021: ”Två döda hönor som sitter fastkilade med halsen mellan bräda och det gödseldränerade golvet.” Foto: LST Värmland


– Vår film från det ena stallet och länsstyrelsens bilder och beskrivningar från det andra ger en uppenbar bild av att de här människorna absolut inte bör ha med djur att göra. Vi tycker det är fruktansvärt sorgligt att länsstyrelsen ger chans efter chans, medan det är djuren som betalar priset. Men det är viktigt att komma ihåg att äggindustrin alltid innebär lidande och död – även när allt sker enligt lag, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen. 

Foto: Djurrättsalliansen

Foto: Djurrättsalliansen


Lantbrukarparet har djurförbud

De båda lantbrukarna har sedan tidigare djurförbud när det gäller hov- och klövdjur. Trots detta fann länsstyrelsen i januari 2021 nötkreatur som hölls bland döda och förruttnade hönor. Länsstyrelsen omhändertog de 16 djuren, men utfärdade inget djurförbud när det gällde hönorna.

Citat ur länsstyrelsens föreläggande mot gården, utfärdat i slutet av januari 2021.

 

I motiveringen till föreläggandet som utfärdades den 28 januari 2021, skriver länsstyrelsen att lantbrukarparet brustit kraftigt i sitt djurhållaransvar: ”Tillsyn som är så grundläggande som att se till att alla djur har tillgång till mat och vatten, att ge en skadad och sjuk höna vård samt att plocka bort döda djur. Att dessutom förvara ihopsamlade döda djur i samma utrymme som man håller levande djur för livsmedelsproduktion är mycket allvarligt ur hygien- och smittskyddssynpunkt. Genom försummelse har de utsatt hönsen för lidande och risk för lidande.”

Drygt två veckor senare besökte länsstyrelsen återigen stall 1. De grova bristerna kvarstod. Bland annat avlivade den ena lantbrukaren en höna genom att vrida av halsen – så kallad halsdislokation. Men hönor som väger över 250 gram, vilket denna gjorde, ska bedövas innan avlivning.

Länsstyrelsen återvände för två kontroller i mars, då brister uppmärksammades. Därefter kom länsstyrelsen inte tillbaka förrän i oktober, efter att en anmälan kommit in till myndigheten. Längre ner finns en sammanfattning av myndigheternas agerande angående äggården under förra året. Den senaste djurskyddskontrollen – där djurskyddslagen inte följdes – gjordes den 2 november 2021. I protokollet framgår att en uppföljande kontroll ska göras. När Djurrättsalliansen kontaktade länsstyrelsen den 21 mars 2022 hade ännu ingen sådan gjorts.

Från länsstyrelsens djurskyddskontroll 11 oktober 2021: ”Tre hönor som sitter fast bakom utkastaren i värpredorna.” Foto: LST Värmland

Från länsstyrelsens djurskyddskontroll 11 oktober 2021: ”Kadaverdelar i ströbädden, både inne och i rastgården under tak.” Foto: LST Värmland

 

– Fall som detta kommer att finnas så länge vi människor tar oss makten över tänkande och kännande individer utifrån våra egna intressen. Vi har en lösning mitt framför oss: ställ om till en växtbaserad, etisk och hållbar livsmedelsindustri och låt djuren få finnas till för sin egen skull, säger Malin Gustafsson.


Myndigheternas agerade kring gården under 2021:

 • 28 januari 2021: Länsstyrelsen utfärdar ett föreläggande på grund av allvarliga djurskyddsbrister. Bland annat är stallet där hönorna hålls smutsigt, hönorna riskerar att skada sig på den trasiga inredningen och förruttnade hönskroppar ligger bland de levande djuren.
 • 16 februari 2021: Länsstyrelsen gör en djurskyddskontroll, där bristerna kvarstår.
 • 3 mars 2021: Länsstyrelsen utfärdar ännu ett föreläggande.
 • 12 mars 2021: Länsstyrelsen gör en djurskyddskontroll, där några av bristerna åtgärdats. Dock är hönornas reden fortfarande kraftigt nedsmutsade av gödsel.
 • 19 mars 2021: Länsstyrelsen gör ännu en djurskyddskontroll, och då är hönornas reden städade. Länsstyrelsen ser den kontrollpunkten som ”uppfylld”, men kontrollerar inte alla de punkter som föreläggandet utfärdats för.
 • 8 oktober 2021: En anmälan inkommer till länsstyrelsen om att lösa hönor springer omkring utomhus, samt att en stor mängd döda höns ligger i högar.
 • 11 oktober 2021: Länsstyrelsen gör en kontroll på gården och uppmärksammar återigen allvarliga brister, bland annat hade djur fastnat i den trasiga inredningen, stallet var mycket gödselförorenat och döda höns låg bland de levande.
 • 15 oktober 2021: Länsstyrelsen utfärdar ännu ett föreläggande enligt djurskyddslagen om att lantbrukarna bland annat måste börja plocka bort döda hönor, rengöra stallet samt laga trasig inredning där fåglar kan fastna. Även ett föreläggande enligt livsmedelslagen utfärdas.
 • 18 oktober 2021: Anmälan om bristande djurhållning inkommer till länsstyrelsen. Anmälaren har sett många döda hönor på gården.
 • 26 oktober 2021: Tillsynsmyndigheten i kommunen som gården ligger i besöker stall 2, där döda hönor legat sedan åtminstone januari.
 • 29 oktober 2021: Lantbrukarna överklagar länsstyrelsens beslut om föreläggande från den 15 oktober till Förvaltningsrätten.
 • 1 november 2021: Kommunen där gården ligger utfärdar ett föreläggande enligt miljöbalken om att lantbrukarna måste städa bort de döda hönorna i stall 2 där länsstyrelsen redan i januari uppmärksammade de döda hönorna.
 • 2 november 2021: Länsstyrelsen gör en kontroll – med polishandräckning – i stall 1där brister återigen uppmärksammas.
 • 22 november 2021: Lantbrukarna överklagar kommunens beslut om föreläggande från den 1 november.
 • 14 december 2021: Förvaltningsrättens yttrande kommer angående länsstyrelsens föreläggande den 15 oktober. I yttrandet framgår att länsstyrelsen hade grund för föreläggandet.

Från länsstyrelsens djurskyddskontroll 2 november 2021. Foto: LST Värmland

 

Lär dig mer om äggindustrin och se Djurrättsalliansens avslöjanden från svenska äggkläckerier och gårdar där hönor hålls för äggproduktion här.

Gillar du vårt granskande arbete? Bli månadsgivare och hjälp oss göra ännu mer för djuren.

Fler nyheter
Päls

Minkfarmerna på Listerlandet är tomma på djur

Under lång tid har Listerlandet utanför Sölvesborg varit det minkfarmstätaste området i Sverige. Djurrättsalliansen kan nu berätta att farmerna på halvön står tomma, detta enligt uppgifter från Miljöförbundet Blekinge Väst. Djurrättsalliansen: ”Det är en enorm seger efter flera decennier av kamp för minkarna”.

Läs mer
Vego

Fira en djurvänlig midsommar

Midsommar står runt hörnet och då behövs förstås massvis av god mat! Tryter inspirationen? We got you, här kommer våra tips på var du hittar inspiration, och även några smarta genvägar!

Läs mer
Djurparker

83 djur döda på Borås djurpark

Under förra året dog 83 djur på Borås djurpark. Flera av djuren tillhörde arter som är akut eller starkt hotade – nio afrikanska vildhundar, en bomullshuvudtamarin och en röd panda. Men Borås djurpark vill inte svara på frågor om vad som hänt med de enskilda djuren, utan svarar istället att de inte ser en dialog med Djurrättsalliansen som ”särskilt värdefull”.

Läs mer