Djurparker

Lejonungar avlivade – Parken Zoo svarar inte på varför

2020 föddes fem asiatiska lejonungar, en art som klassas som starkt hotad, på Parken Zoo i Eskilstuna – i april 2021 var alla ungarna döda. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, som har valt att inte svara på frågor om varför lejonungarna avlivades. Totalt dog 77 djur på Parken Zoo under förra året, en tredjedel av dem tillhörde hotade arter.

På Parken Zoo i Eskilstuna finns asiatiska lejon, en art som klassas som starkt hotad. I september 2020 föddes en lejonhona på parken – drygt sju månader senare avlivades hon. Däremellan, i slutet av december 2020, föddes ytterligare fyra lejonungar på djurparken. Inte heller någon av dem är i livet idag, då samtliga är listade som döda i djurparkens egen så kallade artinventeringslista. En av ungarna avlivades i början av april 2021 – bara fyra månader gammal. De resterande tre verkar bara ha blivit några dagar gamla då det i förteckningen över döda djur står ”ej kvar 2 jan 2021” samt ”ej kvar 1 jan 2021”. Det framgår dock inte om de avlivats som de två andra lejonungarna. Djurrättsalliansen har frågat Parken Zoo om samtliga ungar avlivades och varför eller vad dödsorsaken annars var, men djurparken har inte svarat på våra frågor. 

– Djurparker använder sig av gulliga djurungar för att locka besökare och tjäna pengar. Vad som däremot inte visas upp är att ungarna många gånger avlivas för att bytas ut mot nya. Vi tycker att det är dåligt att djurparken inte svarar på våra frågor, de borde vara öppna och stå för vad de gör mot djuren. Att födas i fångenskap på en djurpark innebär att bli bestulen på sin frihet – och att bli dödad innebär att bli fråntagen hela sin existens. Det är hjärtskärande att föreställa sig de här djurens livsöden. Vi människor har ingen rätt att göra så här mot andra djur, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen. 

Varje år ska alla djurparker skicka in en artinventeringslista till länsstyrelsen. I dessa listor framgår bland annat vilka arter som finns på djurparken samt hur många som har dött eller dödats under respektive år. Djurrättsalliansen har begärt ut och granskat dessa listor för att få en inblick i hur många djur som årligen dör på svenska djurparker. Vår granskning av Parken Zoo visar att 480 djur har dött där de senaste fem åren, varav 77 dog under 2021. 

Flera individer från hotade arter döda
Bland de övriga djur som dog under förra året finns fyra jätteuttrar, som tillhör en art som klassas som hotad. Under 2021 föddes fyra ungar – samtliga blev bara några dagar gamla. I artinventeringslistan står det enbart ”ej kvar”, inte om de avlivades eller dog av annan orsak. Den 20 mars 2021 föddes en sumatratiger på djurparken – en art som, precis som det asiatiska lejonet, klassas som starkt hotad. I listan framgår att individen bara blev två dagar gammal då det står ”22 mars 2021, död”. Även en röd panda föddes, som bara blev fem dagar gammal – i listan framgår: ”ej kvar 21 juli 2021.” Då Parken Zoo valt att inte svara på några av våra frågor vet vi inte vad som hände de här djuren och varför de dog eller avlivades. 

I listan hittar vi även att två vithandade gibbons dog under förra året och i informationen om individerna framgår det att den ena var född 1974 och var viltfångad.

– Man går sönder inombords av att bara föreställa sig den individens livsöde. Infångad från sin hemmamiljö i det fria och sedan levde han närmare 50 år i fångenskap för att visas upp för människor. Genom att ge en liten inblick i djurens verklighet på djurparkerna hoppas vi att allt fler väljer att vara djurvänliga och inte besöka djurparker. Verksamheter som bygger på utnyttjande av andra individer borde aldrig ses som någon form av underhållning. Det är på tiden att djurparker förkastas till det förflutna och att vi människor gör de förändringar som krävs för att alla djur ska kunna leva fria och ifred i sina rätta hemmamiljöer, säger Malin Gustafsson. 

Antalet döda djur på Parken Zoo de senaste fem åren:
2017: 74 individer
2018: 94 individer
2019: 108 individer
2020: 127 individer
2021: 77 individer

Döda djur på Parken Zoo 2021:
12 afrikanska dvärggetter
1 alaotralemur (akut hotad)
1 amerikansk miniatyrhäst
2 asiatiska klolösa uttrar (sårbar)
5 asiatiska lejon (starkt hotad)
3 belgiska jättekaniner
1 brahmahöns
1 fiskarkatt (sårbar)
1 gepard
2 gulbröstade kapuciner (akut hotad)
10 gutefår
4 jätteuttrar (hotad)
3 kaniner, blandras
2 kapybara
4 kejsarsalamandrar (sårbar)
1 kejsartamarin
1 manvarg (nära hotad)
6 marsvin
1 minigris
1 mjölkgroda
1 orientalisk klockgroda
1 peruviansk dödskalleapa
1 ringsvans lemur
1 rödbukad vändhalssköldpadda
1 röd panda (hotad)
1 skäggagam
1 sumatratiger (starkt hotad)
1 surikat
2 svarthövdade spindelapor (sårbar)
1 tamandua
2 vithandade gibbons (starkt hotad)
1 koikarp
1 piraya

Källa för rödlistning: IUCN Red list
Källa för antal döda djur: Parken Zoos artinventeringslista, inskickad till länsstyrelsen 

2020 publicerade Djurrättsalliansen första granskningen av tio av de större djurparkerna i Sverige. Undersökningen visade att totalt 2 703 djur dött på djurparkerna under åren 2017–2019. Förra året granskade vi samma djurparker och kunde då visa att 1 118 djur dött under 2020.

Så här har granskningen gått till
Djurrättsalliansen har begärt ut och granskat de så kallade artinventeringslistorna, som djurparkerna årligen måste skicka in till länsstyrelsen. Listorna ser olika ut för olika djurparker, i en del framgår vilka djur som dött under ett år. I vissa listor kan man även utläsa om djuren har avlivats eller om de dött av andra orsaker, exempelvis medicinska skäl. Vi har även ställt frågor till djurparkerna om dödsorsakerna för vissa djur. I Parken Zoos fall har de valt att inte svara på några frågor.

Vad du kan göra
🐾 Sprid gärna våra nyheter så att fler får upp ögonen för djurens verklighet!

🐾 Lev djurvänligt – besök inte djurparker!

🐾 Stöd gärna vårt arbete med att granska djurens situation i Sverige genom att bli månadsgivare, medlem eller genom att skänka en engångsgåva. Läs mer här. 

Fler nyheter
Köttindustrin

Djurrättsalliansen avslöjar en aldrig tidigare visad del av kycklingindustrin

Djur plågas och lever under miserabla förhållanden på det största avelsföretaget i kycklingindustrin. Genom att ha arbetat undercover och filmat med dolda kameror kan idag Djurrättsalliansen – tillsammans med Uppdrag granskning – avslöja en bärande del av den svenska och europeiska kycklingbranschen. 

Läs mer
Köttindustrin

Bild på svensk kyckling får inte visas i annons

Just nu har Djurrättsalliansen en annonskampanj på bussar och spårvagnar i Göteborg. Annonsen skulle innehålla en bild på en kyckling som ligger ner på golvet i en av Sveriges djurfabriker. Men bilden nekades av annonsbolaget då djuret på bilden kunde uppfattas som skadat – trots att det är så kycklingarna i industrin ser ut.

Läs mer
Köttindustrin

Avslöjade kycklingföretaget säljer till hela Europa

Igår publicerade Uppdrag granskning filmer från kycklingindustrins största avelsföretag Aviagen, tagna av en person från Djurrättsalliansen som arbetat undercover. Det många kanske inte vet är att det avslöjade företaget inte bara står bakom 99 procent av den svenska kycklingbranschen – det styr även en stor del av den europeiska. 

Läs mer