Djurparker

Tusentals djur döda på svenska djurparker

2019 var ett rekordår för svenska djurparker som såg en tjugoprocentig ökning av antalet besökare, vilket slutade på nio miljoner besökare totalt på svenska djurparker. Djurparkerna lockar bland annat besökare med nyfödda ungar och löften om att de bevarar utrotningshotade djur. Vad som däremot inte visas upp är de hundratals djur som årligen dör eller dödas, däribland utrotningshotade och många gånger helt friska djur.

Djurrättsalliansen har granskat tio av landets större djurparker genom att från länsstyrelsen begära ut djurparkernas artinventeringslistor. Dessa listor ska djurparkerna årligen skicka in till myndigheten. Djurrättsalliansen kan nu avslöja att 2 703 (uppdaterad siffra efter nya uppgifter, läs mer här.) djur har dött på de granskade djurparkerna under de tre senaste åren, 808 av dessa djur dog under 2019. En del av djuren har avlivats, trots att de är utrotningshotade eller har en stark hotbild i det vilda och i flera fall har djuren varit fullt friska.

Bland annat så har friska vargar, järvar, rödrävar och brunbjörnar avlivats på svenska djurparker.


Oönskade djur avlivas i djurparkerna
Utrotningshotade djurarter eller friska djur som till exempel addaxantiloper, kattugglor, lejon, vargar, björnar, järvar, rävar, gulbröstad kapuchin och makaker är bara några exempel på djur som har avlivats på de olika djurparkerna. Många av dem är så kallade överskottsdjur som det inte längre finns utrymme för eller så är de äldre djur som behöver ge plats åt yngre individer.


Den gulbröstade kapuchinen från Sydamerika är kritiskt utrotningshotad i naturen. På Parken zoo i Eskilstuna avlivades en frisk hane.

 

Bevarandeprojekt används som ursäkt
Djurparker försvarar många gånger sin existens med att de bevarar djur. Dock är det få arter som finns på djurparkerna som är hotade. Dessutom visar Djurrättsalliansens granskning att friska utrotningshotade djur avlivas, så att tillhöra en utrotningshotad art är ingen garanti för överlevnad. Väldigt få av de djur som tillhör hotade arter och hålls i fångenskap kommer någonsin att släppas tillbaka till sina naturliga miljöer för att stärka de vilda populationerna.
Bevarandeprojekt är ett komplement som djurparkerna använder som försäljningsargument för att locka besökare. Men effektivt bevarande utförs genom att arbeta i djurs naturliga miljö för att skydda individer samt ändra synsätt på hur djur behandlas och hela ekosystem.

En av Afrikas mest hotade arter avlivas
Borås djurpark finns bland annat den afrikanska vildhunden, en art som djurparken själva lyfter fram som en av de mest hotade i Afrika. I en granskning av SVT 2018 visade det sig att Borås djurpark under åren 2014-2016 avlivade 16 friska afrikanska vildhundar. Under 2017-2019 har ytterligare 21 vildhundar dött, men Borås djurpark vill inte svara på hur. I SVT:s granskning uppdagades det även att djurparken regelbundet avlivar friska ungar, bland annat fick lejonen Potter och Weasley sätta livet till 2018.

Afrikanska vildhundar, en av Afrikas mest hotade arter, har vid flera tillfällen avlivats på Borås djurpark.


Färre än 30 addaxantiloper kvar i det vilda – på djurparkerna avlivas friska djur

Det finns färre än 30 addaxantiloper kvar i det vilda, vilket innebär att arten är akut utrotningshotad. Under de senaste tre åren har 13 addaxantiloper avlivats eller dött på Kolmårdens djurpark. Det är inte första gången det hänt. Enligt Aftonbladet så har minst 28 utrotningshotade addaxantiloper avlivats på Kolmården trots att de var helt friska. Kolmårdens djurpark som säger sig föda upp dem för att placera ut dem i det vilda har endast gjort det vid två tillfällen, på 1990-talet och 2007.

Det finns färre än 30 addaxantiloper i det vilda. På bland annat Kolmårdens djurpark avlivas friska djur istället för att utplaceras.


Amurleopard levde 8 månader på 12 kvadratmeter

Parken zoo i Eskilstuna har under flera år sagt att de ska placera ut amurleoparder i det vilda, men det har aldrig skett. Under 2017 kunde länsstyrelsen konstatera att en amurleopardhona på Parken zoo i Eskilstuna hållits på ett sätt som strider mot djurskyddslagstiftningen. Hon förvarades under åtta månader i ett för litet utrymme (cirka 12 kvadratmeter) med bristande dagsljusinsläpp och utan möjlighet till utevistelse. Under 2017 och 2018 dog fyra amurleoparder på Parken zoo.

En amurleopard på Parken zoo i Eskilstuna hölls under 8 månader inlåst i litet utrymme.

 

Unga och friska vargar och björnar dödade
184 djur har dödats eller dött på Lycksele djurpark under de tre senaste åren, däribland har unga och fullt friska djur avlivats. Under 2017 avlivades fem friska brunbjörnar på djurparken varav fyra bara var runt ett år gamla då de dödades – orsaken uppges vara att omplacering ej var möjlig. Året efter avlivades ytterligare tre friska brunbjörnar på grund av att “omplacering misslyckades”. Även 11 europeiska gråvargar dödades 2017 och de var alla under två år då de dödades. “För många individer i hägnet, omplacering ej möjlig” uppges vara en av orsakerna till att vargarna avlivades. Europeisk gråvarg är en art som klassas som sårbar i Sverige.

Lycksele djurpark är ett kommunalt bolag med fokus på de nordiska djuren och är medlem i Svenska djurparksföreningen (SDF) där en av huvuduppgifterna uppges vara att “aktivt stödja bevarandearbetet med hotade djurarter”. På djurparkens hemsida framgår det att SDF driver flera projekt kring hotade nordiska arter och att Lycksele djurpark bland annat ingår i projekt med björn och varg.

Svartlistade ord hos Svenska djurparksföreningen
Svenska djurparksföreningen har under 2019 tagit fram en ordlista att använda sig av vid kommunikation med medier och allmänhet. Bland orden som rekommenderas att ej användas finns ord som kan uppfattas som negativa eller som kan missuppfattas. Några av orden är fångenskap, överskottsdjur och djurkollektion. Läs mer här. 

Saknade eller bristfälliga förteckningar
Djurrättsalliansens granskning visar även att flera av de svenska djurparkerna för en bristfällning förteckning som strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd. Listan över djur som tillkommit eller lämnat djurparken ska skickas in till länsstyrelsen senast den sista februari varje år, någonting som flera djurparker inte har gjort eller varit försenade med. Det finns inget krav på att redovisa djur som avlivats eller självdött på svenska djurparker, men merparten av djurparkerna gör det ändå. Vissa djurparker, som Ölands djurpark, struntar i det och har därför inte kunnat ingå i Djurrättsalliansens granskning. Artinventaringslistornas utformning skiljer sig mellan de olika djurparkerna runt om i Sverige. Djurrättsalliansen har valt att granska tio av de större djurparkerna. Nedan är några exempel på utdrag från listorna från fem av de granskade djurparkerna.


Skånes djurpark:

Ett utdrag ur artinvetnaringslistan på Skånes djurpark.


Kolmårdens djurpark:

Utdrag ur Kolmårdens djurparks inventarielista.

 

Lycksele djurpark:

Många friska djur avlivas på Lycksele djurpark.


Parken zoo i Eskilstuna:


Skansenakvariet:

Utdrag ur Skansenakvariets artinventaringslista.


De djurparker som varit med i granskningen är Borås djurpark, Kolmårdens djurpark, Skansen (inklusive Skansen-akvariet), Nordens ark, Ystads djurpark, Skånes djurpark, Lycksele djurpark, Parken zoo, Slottsskogen och Furuviksparken. Skånes djurpark har inte skickat in eller skickat in en väldigt bristfällig lista för 2017/2018 så dödsfall på djurparken under de åren ingår inte i granskningen. I granskningen ingår däggdjur, fåglar, kräldjur och havslevande djur.

Här kan du läsa våra nyheter om enskilda djurparker:

Ölands djurpark vägrar uppge hur många djur som dött

Över 200 djur döda på djurparker i Skåne

184 djur döda på Lycksele djurpark – däribland friska och unga djur avlivade

Borås djurpark dödar utrotningshotade djur

575 djur dog på Kolmårdens djurpark under 2017-2019

 

🐾 Stöd gärna vårt arbete med att granska djurens situation i Sverige genom att bli månadsgivare eller skänk en gåva. Läs mer här. 

🐾 Sprid gärna våra nyheter så att fler får upp ögonen för djurens verklighet!

🐾 Lev djurvänligt – besök inte djurparker!

🐾Djurrättsalliansen anser att det är fel, oetiskt och inte försvarbart med djurparker. Läs mer om djurparker här.

Fler nyheter
Djurrätt

Nytt avslöjande: Innanför väggarna på ett svenskt KRAV-slakteri

Grisar som sparkas, slås med kedjor och stampas i ansiktet. Grova djurskyddsbrott samt helt lagligt våld och dödande. Djurrättsalliansens unika filmmaterial, fångat med dold kamera, visar vad djuren utsätts för på ett svenskt KRAV-slakteri när personalen tror att ingen ser på.

Läs mer
Päls

Historiskt besked: Ingen minkuppfödning i Sverige 2021

Det blir förbjudet att föda upp nya minkar på minkfarmerna i Sverige under 2021. Det meddelade regeringen tillsammans med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt vid en pressträff måndagen den 27 januari. Beslutet tas på grund av pandemin, då coronavirsuet upptäckts på minkfarmerna, men ett näringsförbud i framtiden utesluts inte.

Läs mer
Djurparker

Kolmårdens delfinarium införskaffar två äldre delfiner från Frankrike

Lördagen den 23 januari anlände två delfiner till Kolmårdens delfinarium i Sverige. De två delfinerna Guama och Cessol, 38 respektive 36 år gamla, kommer från det stora franska nöjesfältet Parc Astérix som slutat med delfin- och sjölejonshower. Anledningen till att de upphört är ett förbud som träder i kraft i april 2021.

Läs mer
Okategoriserade

Investigation closes down slaughterhouse in Sweden

Last Tuesday, Djurrättsalliansen published video material from a Swedish KRAV slaughterhouse. The KRAV label stands for organic/good animal welfare. The material, filmed with a hidden camera, shows what the animals are exposed to when employees assume that no one is watching. Pigs are kicked in the face, hit with chains, beaten with sticks, and given electric shocks. In addition to the animal abuse, the videos show serious animal welfare violations in the practices of ordinary slaughter. The slaughterhouse has now been forced to close down.

Läs mer