Djurparker

1 118 djur döda på svenska djurparker 2020

Djurparkerna lockar besökare med bland annat nyfödda ungar och löften om att de bevarar utrotningshotade djur. Vad som däremot inte visas upp är de hundratals djur som årligen dör eller dödas, däribland utrotningshotade och helt friska djur. Djurrättsalliansen har granskat tio av landets större djurparker och kan avslöja att 1 118 djur dog på dessa parker under 2020. Totalt har närmare 4 000 djur dött på dessa djurparker de senaste fyra åren. 

Varje år ska djurparkerna skicka in så kallade artinventeringslistor till länsstyrelsen. Genom att begära ut och granska dessa kan Djurrättsalliansen visa att 1 118 djur dog på tio av landets större djurparker under förra året. En del av djuren har avlivats trots att de är utrotningshotade eller har en stark hotbild i det vilda och i flera fall har djuren varit fullt friska. En del av dem är så kallade överskottsdjur som det inte längre finns utrymme för. 

Även under förra året granskade Djurrättsalliansen samma djurparker och kunde då visa att 2 703 djur hade dött på parkerna under åren 2017-2019. Det innebär att totalt har 3 821 djur dött på tio av Sveriges djurparker de senaste fyra åren. 

– I grund och botten finns djurparkerna för att locka besökare och utnyttja djur som nöje. De tjänar pengar på att hålla vilda djur inspärrade och en konsekvens av det är att djur dödas. Djuren lever även sina liv i fångenskap – långt ifrån sina naturliga hemmamiljöer. Vi hoppas att allt fler ser det oetiska med detta och väljer att inte besöka och stödja djurparker, säger Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen. 

Hel flock av axishjortar utplånad på Kolmårdens djurpark

På Kolmårdens djurpark, som är Nordens största, dog 141 djur under förra året. Flera av djuren har avlivats trots att de varit helt friska. Bland annat har Kolmårdens djurpark utplånat hela flocken av axishjortar som bestod av 31 friska individer. Kolmårdens djurpark säger själva: ”Blir det för många djur i en flock försöker vi alltid i första hand omplacera djuren på andra djurparker. Om det inte går kan djuren behöva avlivas. En stor del av djuren som togs bort under förra året tillhör den kategorin. Vi beslutade exempelvis att avsluta vår djurhållning av axishjort och därför togs alla axishjortar bort”. 

Bland de döda djuren på Kolmården finns även starkt hotade djur som två nätgiraffer, tre kubaner och en grevyzebra. Dessutom finns ett av världens mest utrotningshotade djur, addaxantilopen, med på listan. Sex addaxantiloper har dött eller avlivats under 2020. Under 2017-2019 dog 19 addaxantiloper på djurparken. Det är inte första gångerna detta har hänt. Enligt Aftonbladet så har minst 28 utrotningshotade addaxantiloper avlivats på Kolmården trots att de var helt friska. Kolmårdens djurpark som säger sig föda upp dem för att placera ut dem i det vilda har endast gjort det vid två tillfällen, på 1990-talet och 2007.

Friska addaxantiloper, ett av världens mest utrotningshotade djur, avlivas på Kolmårdens djurpark.

 

Bland de övriga djuren som dött på Kolmården finns bland annat 19 besoarantiloper, 1 kamel, 2 lokatter, 2 nilvattenbockar, 15 letjevattenbockar och 11 maror.

75 döda djur på Borås djurpark

På en av de andra granskade djurparkerna, Borås djurpark, dog 75 djur under förra året. En del av dem var starkt hotade eller sårbara djur i det vilda, bland annat 6 afrikanska vildhundar, 2 bomullshuvudtamariner, 1 schimpans, 3 geparder, 1 giraff, 1 järv, 1 lejon, 1 utrotningshotad bongo och 1 röd panda. Borås djurpark har tidigare berättat om att de avlivar friska lejonungar och afrikanska vildhundar då de inte har plats för dem.  I en granskning av SVT  2018 visade det sig att Borås djurpark under åren 2014-2016 avlivade 16 friska afrikanska vildhundar. Under 2017-2019 dog ytterligare 21 vildhundar, men Borås djurpark ville inte svara på hur. I SVT:s granskning uppdagades det även att djurparken regelbundet avlivar friska ungar, bland annat fick lejonen Potter och Weasley sätta livet till 2018.

Afrikanska vildhundar, en av Afrikas mest hotade arter, har vid flera tillfällen avlivats på Borås djurpark.

 

427 djur döda på Skansen och Skansenavkariet

Några av de djur som dog på Skansen under 2020 var 9 vargar, 7 påfåglar, 1 berguv, 4 guereza, 5 lappugglor, 19 dvärgmöss, 1 brunbjörn och 3 lokatter. Totalt dog 287 djur på Skansen under förra året och många av dem avlivades. Tidigare djurvårdare på Skansen har vittnat om vilka fasansfulla sätt några av djuren dött på i en granskning gjord av Expressen. Reportaget berättar om ungar som avlivas kontinuerligt, stressade och skadeskjutna djur samt en tystnadskultur bland personalen. I Expressens granskning går det bland annat att läsa om en gris som skjuts och sedan skriker och lider under de tio minuter som det tar att ladda om och skjuta grisen igen.

– Det är fruktansvärt att ta del av vittnesmålen och ens föreställa sig vad de här djuren tvingades genomlida. Utöver att de tvingades leva sina liv i fångenskap gick många även en brutal död till mötes. Men det är viktigt och nödvändigt att djurens verklighet når allmänheten för det leder förhoppningsvis till att fler gör aktiva val att inte stödja och besöka djurparker, säger Daniel Rolke.

Björn på Skansen. Foto: Djurrättsalliansen

 

Även på Skansenakvariet som ligger inne på Skansens område har flera dött eller avlivats under 2020. Det rör sig om 140 djur – bland annat 3 babianer, 2 dvärgsilkesapor, 3 lemurer och 2 bomullshuvudtamariner.

Bevarandeprojekt används som ursäkt

Djurparker försvarar många gånger sin existens med att de bevarar djur. Dock är det få arter som finns på djurparkerna som är hotade. Dessutom visar Djurrättsalliansens granskning av svenska djurparker att friska utrotningshotade djur avlivas, så att tillhöra en utrotningshotad art är ingen garanti för överlevnad. Väldigt få av de djur som tillhör hotade arter och hålls i fångenskap kommer någonsin att släppas tillbaka till sina naturliga miljöer för att stärka de vilda populationerna.

– Frågan vi måste ställa oss är om djurparkerna är värda det pris som djuren får betala. Artbevarande ock även utbildning och forskning är skäl som ofta framhålls som argument för djurparker. Det är en efterhandskonstruktion för att legitimera djurparkernas existens. Bevarandeprojekt är ett komplement som djurparkerna använder som försäljningsargument för att locka besökare. Men effektivt bevarande utförs genom att arbeta i djurs naturliga miljö för att skydda individer samt ändra vår syn på hur vi behandlar andra djur och hela ekosystem, säger Daniel Rolke, ordförande för Djurrättsalliansen.

Svartlistade ord hos Svenska djurparksföreningen

Svenska djurparksföreningen tog under 2019 fram en ordlista att använda sig av vid kommunikation med medier och allmänhet. Bland orden som rekommenderas att inte användas finns ord som kan uppfattas som negativa eller som kan missuppfattas. Några av orden är fångenskap, överskottsdjur och djurkollektion.

Här under ser du SDF:s ordlista. 

De djurparker som ingått i granskningen är Kolmårdens djurpark, Borås djurpark, Skansen (inklusive Skansen-akvariet), Nordens ark, Skånes djurpark, Ystads djurpark, Parken zoo, Lycksele djurpark, Slottsskogen och Furuviksparken. I granskningen ingår däggdjur, fåglar, kräldjur och havslevande djur. 

Kolmårdens djurpark: 141 djur döda

Borås djurpark: 75 djur döda

Skansen (inklusive Skansen-akvariet): 427 djur döda (287+140)

Nordens ark: 168 djur döda

Skånes djurpark: 34 djur döda

Ystads djurpark: 19 djur döda

Parken zoo: 127 djur döda

Lycksele djurpark: 45 djur döda

Slottsskogen: 53 djur döda

Furuviksparken: 29 djur döda

Här under två exempel på hur artinventeringslistorna kan se ut.

Utdrag ur Skansenakvariets artinventaringslista.

 

Utdrag ur Kolmårdens djurparks inventarielista.

 

VAD DU KAN GÖRA:

🐾 Lev djurvänligt – besök inte djurparker!

🐾 Stöd gärna vårt arbete med att granska djurens situation i Sverige genom att bli månadsgivare eller skänk en gåva. Läs mer här. 

🐾 Sprid gärna nyheten så att fler får upp ögonen för djurens verklighet!

🐾Djurrättsalliansen anser att det är fel, oetiskt och inte försvarbart med djurparker. Läs mer om djurparker här.

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer