Köttindustrin

“Årets nötköttsföretagare” har brutit mot djurskyddslagen

Intorkad avföring som suttit i veckor och skador som inte behandlats. Det är vad myndigheter upptäckt på djuren hos den gotländska lantbrukare som för tre månader sedan utsågs till “Årets nötköttsföretagare”.

I slutet av 2021 delades utmärkelsen “Årets nötköttsföretagare” ut av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges nötköttsproducenter. Vinnaren, en gård på Gotland som årligen föder upp runt 900 nötdjur till köttindustrin, ansågs ha ”en mycket uppvisningsbar gård”. Men Djurrättsalliansen kan nu avslöja att gården flera gånger skickat smutsiga och skadade djur till slakt. Gödselföroreningarna, som täckt djurens lår och buk, bedöms ha suttit i flera veckor. 

– Det är fruktansvärt att djur i livsmedelsindustrin utsätts för vanvård. Men även inom lagens ramar lever djur under miserabla förhållanden och utsätts för brutala våldshandlingar. Grundproblemet för djuren är det som både lagen och kontrollsystemet tillåter: att vi utnyttjar och dödar djur över huvud taget, säger Malin Gustafsson, talesperson på Djurrättsalliansen.

Enligt Livsmedelsverket “föreligger en stor risk att gödselpartiklar kontaminerar slaktkropparna. Förutom att vara ett livsmedelshygieniskt problem är gödselföroreningar i stor utsträckning att betrakta som ett djurskyddsproblem.” Foto: Livsmedelsverket


Återkommande djurskyddsbrister

Det är vid Livsmedelsverkets (SLV) kontroller på Gotlands Slagteri AB som myndigheten flera gånger under de senaste åren (2017, 2019 och 2020) har upptäckt allvarligt gödselförorenade djur, som kommit från den prisbelönta gården. I en av rapporterna, som skickats till länsstyrelsen, skriver SLV: ”Föroreningen bedöms ha suttit minst ett par veckor. Djuren hade förorening på både vänster- och högerlåret och buken. Föroreningen var torr och gammal.”

Myndigheten beskriver även i rapporten varför föroreningarna är ett djurskyddsproblem: “Förekomst av riktigt smutsiga djur tyder ofta på att liggplatserna varit förorenade, vilket i sig är ett djurskyddsproblem. Förutom smutsiga djur drabbas lättare av parasiter såsom löss, djur med gödselpansar eller annan långvarig smutsighet kan drabbas av sår som lätt blir infekterade, pälsen på smutsiga djur får sämre isoleringsförmåga vilket kan leda till att de får svårt att hålla kroppstemperatur när det är blött, kallt eller blåsigt.”

Vid ett tillfälle upptäcktes ett brutet horn, som djuret hade tvingats gå med länge. SLV skriver i sin rapport att de ser ”mycket allvarligt på det inträffade”.

”Årets nötköttsföretagare” har även brutit mot djurskyddslagen vid en av länsstyrelsens kontroller. Länsstyrelsen på Gotland har valt att i de offentliga handlingarna maskera vilka brister de upptäckte på gården, med hänvisning till att det kan skada företaget om uppgifterna röjs: Ett röjande kan antas medföra ekonomisk skada i form av sämre konkurrenskraftighet eller inkomstbortfall.”

– Länsstyrelsen sätter helt uppenbart djurindustriernas intressen främst genom att dölja de brister som uppmärksammats. Det är absurt att en kontrollmyndighet skyddar verksamheter som bryter mot lagstiftningen, säger Malin Gustafsson.

Länsstyrelsen på Gotland väljer att maskera de brister som upptäcktes på gården vid en djurskyddskontroll.


Prisvinnande gårdar bryter mot djurskyddslagen 

Även den jämtländska lantbrukare som tog emot utmärkelsen ”Årets nötköttsföretagare” 2020 har brutit mot djurskyddslagen, vilket Djurrättsalliansen tidigare avslöjat.

Djurrättsalliansen har tidigare även kunnat visa att hälften av de mjölkbönder som 2020 belönades med en guldmedalj av LRF har brutit mot djurskyddslagen.

– Om och om igen har vi kunnat avslöja att de som anses vara de bästa djurbönderna har svårt att ens uppfylla de låga krav som finns, och att branschorganisationerna som delar ut priserna inte bryr sig om vinnarna har brutit mot djurskyddslagen. Fall som dessa kommer att finnas så länge vi människor tar oss makten över tänkande och kännande individer utifrån våra egna intressen. Vi har en lösning mitt framför oss: ställ om till en växtbaserad, etisk och hållbar livsmedelsindustri och låt djuren få finnas till för sin egen skull, säger Malin Gustafsson.

Ett av de djur som skickats till slakt från den prisade gården. Enligt livsmedelsverket har gödselföroreningarna suttit ”minst ett par veckor”. Foto: Livsmedelsverket


Priset ”Årets nötköttsföretagare” har delats ut i över 20 år av LRF och Sveriges nötköttsproducenter. 2021 var det två företag som fick utmärkelsen, ett på Gotland och ett i Skåne.

 

🐄 Gillar du vårt granskande arbete? Stöd oss genom att bli medlem, månadsgivare eller skänk en gåva. Läs mer här.

🌱 Vill du inte stödja djurplågeriet? Anta Veganutmaningen idag. I 28 dagar får du råd, tips och recept till din mejl – helt gratis!

 

Fler nyheter
Köttindustrin

Unik inblick på svenska slakterier i Djurrättsalliansens granskning

Genom att granska länsstyrelsens djurskyddskontroller på svenska slakterier, kan Djurrättsalliansen nu ge en inblick i djurens sista, fruktansvärda timmar i livet. Undersökningen visar att 83 av de 88 slakterier som förra året hade minst en djurskyddskontroll bröt mot djurskyddslagstiftningen. Totalt rör det sig om över 900 uppmärksammade brister. 

Läs mer
Äggindustrin

Ägare till avslöjad äggård åtalas

Djurrättsalliansen publicerade förra året en film som visade högar av döda och förruttnade hönor på en värmländsk äggård. Nu ställs ägaren inför rätta för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. Huvudförhandlingen är planerad till den 21–23 mars i Värmlands tingsrätt. 

Läs mer
Päls

Två minkfarmer som bröt mot djurskyddslagen har stängt – övriga inte kontrollerade

Under förra året gjorde länsstyrelsen bara djurskyddskontroller på två av de omkring 20 minkfarmer som finns kvar i Sverige. Vid kontrollerna konstaterade myndigheten att farmerna inte följde djurskyddslagstiftningen. Djurrättsalliansens granskning visar att båda farmerna nu har stängt, men inte på grund av myndighetens tillsyn och agerande.

Läs mer