Djurförsök

Länsstyrelsen: Göteborgs universitet har inte följt djurskyddslagstiftningen

Hundförsöket på Göteborgs universitet har lett till ett flertal anmälningar till länsstyrelsen i Västra Götaland. Som en följd av anmälningarna gjorde länsstyrelsen en djurskyddskontroll i den byggnad, EBM, på Göteborgs universitet där hundarna hölls. Kontrollen gjordes den 19 februari och i kontrollrapporten framgår det att länsstyrelsen ” bedömer att djurskyddslagstiftningen inte har följts. Länsstyrelsen anser därför att anmälan som ligger till grund för kontrollren varit befogad.”

Det framgår ur kontrollrapporten att anmälningarna som inkommit till länsstyrelsen bland annat tar upp att:

  • hundarna utsätts för plågsamma djurförsök
  • att hundarna har ligg- och läppsår
  • att hundarna är magra
  • att hundarna hålls i karga/kala miljöer
  • att rasthagarna saknar berikning och väderskydd
  • att journalföringen inte har gjorts på rätt sätt

Kontrollen omfattade miljö, berikning, djurens hälsostatus, djurens beteende och möjligheter att bete sig naturligt, journalföring, försöksledarens instruktioner etc. Delar i det etiska tillståndet med dnr 5.8.18-08570/2018 kontrollerades enligt rapporten.

Följande brister uppmärksammades:

Länsstyrelsen bedömer att instruktionerna som försöksledare skrivit saknar information om hur bedömningen av försöksdjurens lidande ska göras och fortlöpande dokumenteras, samt hur tillsynen av försöksdjuren före, under och efter åtgärder inom djurförsöket ska utföras.”

Länsstyrelsen bedömer att journalerna saknar information i vissa delar om vilka åtgärder som vidtagits vid uppgifter om skada/sjukdom. Exempel är varför en medicin höjts i dos eller vad som hade skett efter att en veterinär kontaktats.”

Vid ett tillfälle hade en hunds operation inte journalförts.”

På ett ställe står att tandextraktionen krånglat lite. Ni sa att det betyder att det tagit lite längre tid än vanligt. Här behövs en mer beskrivande förklaring, exempelvis av vad det menas med att det ”krånglat lite”.”

I skötseljournalen saknas det uppgifter om den dagliga tillsynen vid tre datum. Ni a att det berodde på den mänskliga faktorn. Hundarna fodras alltid direkt på morgonen och får tillsyn.”

Vid samtal om rutinerna vid ankomsten sa ni att alla djur på stordjursavdelningen veterinärbesiktigades. Ett särskilt protokoll fylldes i men sparades inte alltid enligt djurvårdare. Länsstyrelsen bedömer att information från ankomstbesiktningen är en relevant uppgift om hållande, skötesel och tillsyn. Exempelvis borde det ha journalförts att tiken Venus ankom med liggsår som då inte bedömdes vara så allvarliga att de behövde behandling.”

Länsstyrelsen anser att journalen generellt bör vara mer tydlig och utförlig. Särskilt vid tillfällen som veterinär kontaktas behöver journalföringen förbättras. Ni sa att det här är första gången som journalerna granskas och ställer er positiva till förändringarna som länsstyrelsen föreslagit.”

Länsstyrelsen bedömer att det saknas tillräckligt med lämpligt skydd mot nederbörd i rastgårdarna…Det fanns en större bänk som fungerade som en upphöjd liggplats. En djurvårdare sa att hundarna fick plats at ligga alla samtidigt på bänken i naturlig ställning. Bänken kan också utgöra en form av väderskydd men länsstyrelsen bedömer att det behöver finnas fler skydd.”

Ur kontrollrapporten framgår det att länsstyrelsen kommer att göra en uppföljande kontroll för att säkerställa att genomgångna brister har åtgärdas och att universitetet även kan skicka in bilder och dokumentation på att bristerna blivit åtgärdade. Senast den 14 mars ska försöksledarens instruktioner mailas till länsstyrelsen. Universitetet har uppgett att journalföringen kommer att åtgärdas omedelbart och länsstyrelsen skriver gällande bristerna i journalföringen att de litar på att universitetet åtgärdar det men att kontroll av detta kan komma att ske vid ett annat kontrolltillfälle. Det framgår även att om bristerna inte åtgärdas kan länsstyrelsen besluta om föreläggande eller förbud. I kontrollrapporten står även att ”väderskydden i rastgårdarna kommer at åtgärdas före att nästa omgång av hundar kommer till anläggningen (länsstyrelsen vill ha information inför att nästa hundgrupp anländer)”. Nuvarande godkända beslut som finns för hundförsöket på Göteborgs universitet gäller till 2023 och avser åtta hundar. Det framgår dock att förmodligen kommer enbart sex av de åtta hundar som ansökan avser att användas, vilket har varit fallet. För att ta in nya hundar måste en ny ansökan godkännas och Djurrättsalliansen håller regelbundet koll på de ansökningar som inkommer till djurförsöksetiska nämnden. Här går det att läsa det beslut som finns för tillfället.

På bilden syns hundar som tidigare utnyttjats och dödats i samma försök på Göteborgs universitet. FOTO: Mathilda Andersson Nwachukwu/Spionen

Rörande hundarna framgår det ur rapporten att det fanns sex labradortikar på anläggningen när kontrollen utfördes. Vi vet nu att hundarna dödades veckan efter länsstyrelsens kontroll. Det står att ”hundarna var sociala och trevliga, samt hade normalt hull (några i överkant men inom normalt). Deras pälsar och klor var fina, tänderna och tandköttet i normalt skick”, ”samtliga operationssår var utan anmärkning”, ”tikarna Venus och Luna har båda behandlas med anledning av lokala infektioner”, ”tiken Luna fick en läppsvullnad före att försöket påbörjades. Ni sa att svullnaden varit så liten att tandextraktion kunnat utföras. Veterinär bedömde att svullnaden inte påverkade hunden så att försöket skulle behövas avbrytas.

Stycket i kontrollrapporten om de sex labradorer som utnyttjas och dödats i djurförsök på Göteborgs universitet säger inte mycket om de enskilda individer de var. Vad vi vet är att de togs ifrån rätten till sina egna liv, tvingades leva sina liv i ett försökslaboratorium för att utsättas för djurförsök och slutligen dödades de. Det är inte försvarbart och ur ett etiskt perspektiv borde inga djur ses som försöksobjekt. Inget djur hör hemma i ett försökslaboratorium. Här kan du läsa mer om de försöks hundarna utsattes för.

Torsdagen den 28 februari tog vi med en enorm sorg emot beskedet att hundarna hade dödats, trots ett enormt engagemang världen över för att rädda dem. Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus och Zuri – vi glömmer er aldrig och vi sörjer att ni aldrig fick de hundliv ni egentligen förtjänade. Vi kommer aldrig sluta att kämpa för att ingen annan ska gå igenom det ni utsattes för. 

Här kan du läsa mer om djurförsök i Sverige.

Stöd gärna Djurrättsalliansens arbete för djuren så att vi kan fortsätta granska djurförsök som det med labradorerna på Göteborgs universitet. Läs mer här. 

Fler nyheter
Vego

Fira en djurvänlig midsommar

Midsommar står runt hörnet och då behövs förstås massvis av god mat! Tryter inspirationen? We got you, här kommer våra tips på var du hittar inspiration, och även några smarta genvägar!

Läs mer
Djurparker

83 djur döda på Borås djurpark

Under förra året dog 83 djur på Borås djurpark. Flera av djuren tillhörde arter som är akut eller starkt hotade – nio afrikanska vildhundar, en bomullshuvudtamarin och en röd panda. Men Borås djurpark vill inte svara på frågor om vad som hänt med de enskilda djuren, utan svarar istället att de inte ser en dialog med Djurrättsalliansen som ”särskilt värdefull”.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda på Ölands djurpark

Under förra året dog 38 djur på Ölands djurpark. Bland dessa finns flera djur tillhörande hotade djurarter. Men djurparken svarar inte på Djurrrättsalliansens frågor om vad som hänt med djuren.

Läs mer