Päls

Minkfarm i Sölvesborg underkänd vid inspektion

Minknäringen i Sverige har de senaste åren gett sken av att de gjort sitt bästa för att städa upp och snygga till på minkfarmerna för att försöka förbättra sitt dåliga rykte. Men det har inte lyckats. Många minkfarmer och deras ägare befinner sig fortfarande i lagens utkanter. En inspektion utförd av länsstyrelsen på en av farmerna i Sveriges minkfarmstätaste område visar hur det kan gå till bakom kulisserna.

Det var i oktober 2017 som en farm på Listerlandet i Sölvesborg besiktades av länsstyrelsen. Farmen har en ung ägare som tagit över en gammal och nedgången farm. För att få den godkänd enligt de nya kraven på bland annat etageburar tycks han ha snabbrenoverat burarna, med bristfälligt resultat. Länsstyrelsen påpekar att många av burarna är rostiga och håller på att gå sönder. De noterade också trasigt galler, gallerbitar som sticker in i burarna och kan skada djuren samt smutsiga bolådor och burar. Flera burar är för små för att uppfylla lagens lågt ställda krav och det är tveksamt om systemet som ska förse minkarna med vatten verkligen fungerar året om.

I länsstyrelsens rapport framgår det även att enbart 12 av de 19 skugghus som angetts i ansökan hade byggts om. I endast tre av de 12 skjul där burarna hade byggts om stämde antalet burar med det antal burar som hade angetts i ansökan. I några skugghus fanns det fler etageburar än vad som hade uppgetts och i några skugghus fanns ett mindre antal etageburar.

Just nu finns inga minkar på farmen och ägaren har fått en ny chans att rätta till alltihop. Länsstyrelsen inväntar i nuläget att ägaren ska höra av sig för en ny kontroll. Innan dess får han inte ha några djur på anläggningen. Djurrättsalliansen hoppas att ägaren istället väljer att lägga ner, som så många minkfarmer på Listerlandet redan gjort. En av dem kan du se i filmen från vår rundtur på Listerlandet från förra veckan.

– Även om dagens regler och föreskrifter för minkfarmning skulle följas till punkt och pricka innebär minkfarmer ett ofantligt djurplågeri. Flera länder, och nu senast Norge, har förbjudit pälsdjursfarmning och det är på tiden att Sverige gör detsamma. Pälsindustrin är en oetisk industri och det är inte försvarbart att föda upp minkar för att kunna döda dem och ta deras päls, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Under flera år har Djurrättsalliansen dokumenterat djurens situation på en stor del av landets minkfarmer. Att hålla ett rovdjur som minkar i minimala nätburar, där de inte har möjlighet att få utlopp för sina naturliga beteenden som att jaga och simma, innebär ett oerhört djurplågeri. I det fria är minkar ensamlevande djur på stora områden, på minkfarmerna hålls de instängda tillsammans i burar. Det leder till konsekvenser som bitskador, kannibalism och stereotypa beteenden. Se vår dokumentation och läs om vårt arbete för att stänga minkfarmerna på sidan Sveket mot minkarna. Skriv gärna under vår protestlista och låt oss visa att vi är många som vill stänga minkfarmerna!

Enligt länsstyrelsen behöver följande brister åtgärdas för att ombyggnationen av minkfarmen i Sölvesborg ska kunna godkännas:

  • De etageburar som inte uppfyllde gällande minimimått behöver åtgärdas så att måtten minst överensstämmer med gällande lagstiftning om etageburarna ska kunna godkännas för hållande av mink.
  • Om samtliga etageburar ska kunna godkännas för hållande av hona med valpar måste bolådans bottenarea och kortaste sida minst uppfylla de mått som anges i gällande lagstiftning avseende invändigt mått i bolåda för hona med valpar.
  • Skaderiskerna i form av, vassa kanter i etageburarna, t.ex. i uppgångshålet till etageburens övre plan och på andra ställen i etageburarna behöver åtgärdas. Hål i burnätet behöver lagas och de lösa nätdelarna samt de nätdelar som var fästa i nedre planets tak behöver tas bort. I skugghus G behöver burgolvet (nedre plan) åtgärdas där burgolvet inte var tillräckligt fäst i etageburens bakkant.
  • Trasiga bolådor behöver lagas så att de är hela och inte utgör någon skaderisk för djuren.
  • En del bolådor behöver fästas upp mot etageburen ordentligt så att de inte riskerar att lossna eller utgöra en skaderisk för djuren. Flera etageburar i skugghus R behöver förses med ligghylla i bottenplanet De hyllor som inte var ordentligt fastsatta behöver sättas upp ordentligt så att de sitter fast.
  • De trasiga gavlarna på två av skugghusen behöver lagas.
  • Vattenledningarna behöver isoleras för att vattensystemets frostskydd ska anses vara fullgott. Detta bl.a. för att garantera att vattnet aldrig fryser i vattenledningarna samt för att fördröja eller förhindra frysning av vattensystemet vid t.ex. strömavbrott. Alternativt ska djurhållaren kunna redogöra för hur det garanteras att vattnet inte fryser utan att ledningarna är isolerade och t.ex. hur det garanteras att vattnet inte behöver hålla så hög temperatur att vattnet blir för varmt att dricka för djuren vid de första nipplarna och att vattnet inte fryser i vattenledningarna längst bort i systemet.

Samtliga foton i bildspelet här under är tagna av länsstyrelsen.

 

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer