Päls

Räddade chinchillor firar åtta år i frihet

Idag, den 17 oktober, är det åtta år sedan Sveriges sista chinchillafarm för pälsproduktion stängde – efter en intensiv kampanj av oss i Djurrättsalliansen. Samtidigt kunde vi rädda de 243 chinchillor som hölls på farmen. Många av dem lever fortfarande idag i de kärleksfulla hem där de placerades. 

Djurrättsalliansen drev under 2014 en intensiv kampanj för att Sveriges sista chinchillafarm för pälsproduktion skulle stängas och chinchillorna räddas. Vi uppmanade bland annat myndigheterna att agera och vidta åtgärder gentemot farmen och informerade dem att vi var redo att hjälpa till med omplacering av djuren vid ett omhändertagande – och den 17 oktober hände det! Djurrättsalliansen omplacerade under fyra intensiva dagar samtliga av de 243 chinchillor som fanns på farmen. 

– Sedan 2014 har det inte fötts upp och dödats några chinchillor för sin päls i Sverige – vilket är helt fantastiskt. Och att chinchillorna som fanns på farmen dessutom kunde räddas är fortfarande idag en av våra största segrar för djuren. Redan 2001 stängdes den sista rävfarmen i Sverige, så nu är det bara minkfarmerna kvar. Vi fortsätter kämpa för att stänga dem, och snart kommer även det bli verklighet, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Efter fyra dagars hårt arbete hade Djurrättsalliansen omplacerat samtliga 243 chinchillor i nya kärleksfulla hem.

 

En av de räddade chinchillorna, samma dag som de omhändertogs från farmen.

 

Otis, en av de räddade chinchillorna, firar idag åtta år i frihet.

 

Djurens verklighet på Sveriges sista chinchillapälsfarm
En oanmäld inspektion av länsstyrelsen, som gjordes i april 2014, gav en inblick i djurens situation på chinchillafarmen. Då uppmärksammades följande brister på farmen: 

  • ventilation saknades/var otillräcklig
  • insläpp av dagsljus saknades
  • en godkänd förprövning saknades
  • burarna var olagliga då de var för små
  • farmaren saknade utbildning
  • bolådor med material saknades
  • hyllor saknades i burarna
  • farmaren hade ingen veterinärkontakt
  • farmaren använde så kallade polygamkragar på djuren vilket anses som mycket plågsamt. Det är en stålkrage som fästs på chinchillorna för att hindra honan att lämna buren, medan hanen kan passera mellan flera honors burar.

Bild på chinchillahona som äntligen slipper den plågsamma metallkragen hon tvingats ha runt halsen.

 

Så här såg det ut på chinchillafarmen innan den stängdes. Djuren hölls i små burar och dödades för sin päls.

 

🐾 Vill du veta mer om stängningen av Sveriges sista chinchillafarm kan du lyssna på Verkligheten i P3:s två avsnitt om detta. Första avsnittet ”Den sista chinchillafarmen i Sverige” hittar du här. Det andra avsnittet hittar du genom att söka ”Finansmannen som blev djurrättsaktivist” i Verkligheten i P3:s arkiv.

🐾 För att stödja Djurrättsalliansens fortsatta arbete för att stänga de minkfarmer som den svenska pälsindustrin idag består av, blir gärna medlem, månadsgivare eller skänk en engångsgåva. Läs mer här.

🐾 Djurrättsalliansen har bland annat dokumenterat minkfarmer i Sverige. Läs och se mer på Stäng minkfarmerna.

Fler nyheter
Mjölkindustrin

Avslöjad mjölkgård fortsätter bryta mot djurskyddslagen

I september avlivade länsstyrelsen flera kor på en mjölkgård i Västerbotten, med motiveringen att det var uppenbart att djurhållaren själv inte skulle hjälpa de sjuka och skadade djuren. Trots det fick lantbrukaren fortsätta verksamheten. Fyra månader senare ser situationen för korna på gården likadan ut; de är magra, smutsiga och vanvårdas. 

Läs mer
Päls

Sista pälsdjursfarmen i Norge stängd

2018 kom det glädjande beskedet att Norge beslutat att förbjuda pälsdjursfarmer och att alla farmer skulle avvecklas till 2025. Nu har den sista farmen stängt ner.

Läs mer
Köttindustrin

Två år sedan vårt avslöjande stängde ett slakteri

Nu har det gått två år sedan Djurrättsalliansen offentliggjorde filmer från ett KRAV-slakteri i Skåne. Bara två dagar efter att avslöjandet offentliggjordes kom det glädjande beskedet att slakteriet stängde ner. Dokumentationen visade hur djur blev sparkade och misshandlade med kedjor, vilket väckte starka reaktioner hos allmänheten. Personal på slakteriet åtalsanmäldes, men något åtal har fortfarande inte väckts. 

Läs mer