Päls

Sju år sedan Sveriges sista chinchillafarm stängde – 243 chinchillor räddades

2014 fanns det en chinchillafarm kvar i Sverige där chinchillor föddes upp och dödades för sin päls. Djurrättsalliansen drev en intensiv kampanj för att få farmen stängd – vilket slutligen skedde den 17 oktober 2014. Då lyckades vi även rädda livet på alla de 243 chinchillor som fanns på farmen och omplacera dem i kärleksfulla hem. Nu firar vi att det har gått sju år sedan räddningsdagen. Samtidigt fortsätter Djurrättsalliansen arbetet med att stänga minkfarmerna för att få bort alla pälsdjursfarmer i Sverige.

Den 17 oktober kommer alltid att vara ett speciellt datum för Djurrättsalliansen. Det var då, år 2014, som Sveriges äldsta och sista chinchillafarm stängdes. Farmen hade då i omkring 50 år fött upp och dödat chinchillor för sin päls. Djurrättsrörelsen i Sverige hade under åratal kritiserat farmen. Djurrättsalliansen inledde och drev en intensiv kampanj för att farmen skulle stängas och chinchillorna räddas. Vi uppmanade bland annat myndigheterna att agera och vidta åtgärder gentemot farmen och informerade dem att vi var redo att hjälpa till med omplacering av djuren vid ett omhändertagande.Länsstyrelsen uppmärksammade flera brister på farmen som aldrig åtgärdades och beslutade slutligen i oktober 2014 att djuren skulle omhändertas. Nya föreskrifter gällande hur chinchillor får hållas hade trätt i kraft i januari 2014 vilket underlättade för myndigheten att agera. De nya reglerna innebar bland annat nya burmått – vilket den aktuella farmen inte följde. När omhändertagandet väl gjordes stod Djurrättsalliansen reda att ta emot och omplacera samtliga 243 chinchillor som fanns på farmen.

Delta i Djurrättsalliansens blixtkampanj för att stänga de resterande pälsdjursfarmerna
Sedan 2014 har det inte fötts upp och dödats några chinchillor för sin päls i Sverige. Tidigare har det även funnits rävfarmer, men den sista stängde 2001 efter regeländringar. Däremot finns det fortfarande minkfarmer kvar där minkar föds upp och gasas ihjäl för sin päls. Djurrättsalliansens mål är att det inte ska finnas några pälsdjursfarmer i Sverige och fortsätter arbetet med att stänga alla minkfarmer. Den 15–18 oktober har vi en ”blixtkampanj” för att samla in pengar till vårt fortsatta arbete med att stänga de resterande pälsdjursfarmerna. Vill du bidra? Swisha en valfri summa till vårt nummer 123 0730 739. Stort tack! 

 

Bilden visar en av de räddade chinchillorna samma dag som de omhändertogs från farmen.


En inblick i Sveriges sista chinchillapälsfarm
En oanmäld inspektion av länsstyrelsen i april 2014 gav en inblick i djurens situation på chinchillafarmen. Då uppmärksammades följande brister på farmen: 

  • ventilation saknades/var otillräcklig
  • insläpp av dagsljus saknades
  • en godkänd förprövning saknades
  • burarna var olagliga då de var för små
  • farmaren saknade utbildning
  • bolådor med material saknades
  • hyllor saknades i burarna
  • farmaren hade ingen veterinärkontakt
  • farmaren använde så kallade polygamkragar på djuren vilket anses som mycket plågsamt. Det är en stålkrage som fästs på chinchillorna för att hindra honan att lämna buren, medan hanen kan passera mellan flera honors burar.

En bild som visar chinchillafarmen innan den stängdes.

 

 

243 chinchillor fanns på farmen vid omhändertagandet
Vid omhändertagandet av djuren fann polisen 243 chinchillor vid liv. Samtliga kunde räddas och överlämnas till Djurrättsalliansen för omplacering och rehabilitering. Många av de honor som räddades från farmen var dräktiga och födde senare ungar vilket innebär att i slutändan räddades över 300 chinchillor att dödas för sin päls. Alla avelshonor hade vid omhändertagandet en hård stålkrage runt halsen. Kragarna hade farmaren satt på dem för att de inte skulle kunna ta sig in i varandras burar. Många av kragarna hade vuxit fast i huden på chinchillorna eller satt så hårt att de blödde.

En av poliserna som var på plats vid omhändertagandet av chinchillorna berättade:

Min bedömning är efter att ha sett och hanterat djuren är att den misstänkte saknar all känsla för djurens väl och ve och uttryckte sig flertalet gånger att ingen vettig människa har en bur till chinchillor som är över en meter hög. Han visste inte i vilka burar det fanns nyfödda ungar eller högdräktiga honor, han kunde inte svara på hur man tog bort kragarna från djuren eller om han hade ett särskilt verktyg till detta så det skulle bli mer skonsamt mot djuren att ta bort kragarna. Att djuren fått sina kragar påsatta har endast en funktion och det är att de ska föröka sig fortast möjligt. Kragarna är en onödigt och grym behandling av hondjuren och endast en bekvämlighet för ägaren. Ägaren har varit upplyst om gällande bestämmelser under lång tid flera gånger vid länsstyrelsens besök men ändå inte tagit bort kragarna eller undersökt djuren för att kontrollera sårskadorna, tagit av kragar på de djuren som haft variga sår eller tagit dessa till veterinär. Allt för att hans eget besvär ska bli så litet som möjligt med djurens lidande som resultat.

En stålkrage tas av en chinchilla efter omhändertagandet.

 

Redan efter fyra dagars hårt arbete hade Djurrättsalliansen omplacerat samtliga 243 chinchillor i sina nya kärleksfulla hem. Hem där de får leva för sin egen skull resten av sina liv.

En bild från dagen då chinchillorna omhändertogs från farmen och överlämnades till Djurrättsalliansen för omplacering i nya kärleksfulla hem.


Internationell hjälp för att stänga farmen i Sverige
Under kampanjen för att få farmen stängd fick Djurrättsalliansen även hjälp från den nu bortgångne amerikanen Sam Simon, en av skaparna av TV-serien The Simpsons. Han gick ut och krävde att just den här pälsdjursfarmen utanför Enköping skulle stängas. Sam Simon var en aktiv djurrättsaktivist som bland annat tidigare finansierat köpet av en chinchillafarm i Kalifornien, enbart för att kunna stänga den och omplacera djuren. Även Philip Wollen, filantropen och den före detta vice VD:n för Citibank i Australien, engagerade sig i chinchillornas öde och bekostade en stor del av de omkostnader Djurrättsalliansen fick i samband med omplaceringen av chinchillorna. Idag är Djurrättsalliansen stolta över att ha Philip Wollen som ambassadör för föreningen. 

2015, året efter det att farmen stängdes och djuren omhändertogs, dömdes farmaren för brott mot djurskyddslagen men friades från åtalspunkten djurplågeri. Hans straff blev dagsböter på 8 000 kronor. 

🐾 Vill du veta mer om stängningen av Sveriges sista chinchillafarm kan du lyssna på Verkligheten i P3 två avsnitt om just detta. Första avsnittet ”Den sista chinchillafarmen i Sverige” hittar du här. Det andra avsnittet hittar du genom att söka ”Finansmannen som blev djurrättsaktivist” i Verkligheten i P3s arkiv.

🐾 För att stödja Djurrättsalliansens fortsatta arbete mot pälsindustrin och för att stänga de minkfarmer som den svenska pälsindustrin indag består av blir gärna medlem, månadsgivare eller skänk en gåva. Läs mer här.

🐾 Delta i blixtaktionen som pågår 15–18 oktober genom att swisha en valfri gåva till vårt nummer 123 0730 739.

🐾 Djurrättsalliansen har bland annat dokumenterat minkfarmer i Sverige. Läs och se mer på vår sida Stäng minkfarmerna.

Här under är en bild på Florian, en av de chinchillor som räddades från farmen för sju år sedan.

Fler nyheter
Köttindustrin

Efter kycklingavslöjanden: länsstyrelsen har inte agerat

I slutet av förra året väckte Djurrättsalliansens avslöjanden om kycklingindustrin starka reaktioner. Filmer, tagna med dolda kameror, visade djurplågeri hos två av de största företagen i branschen. Men trots uppdagade missförhållanden och djurskyddsbrott har länsstyrelsen i Skåne inte gjort några djurskyddskontroller hos de aktuella företagen.

Läs mer
Köttindustrin

Över 116 miljoner djur dödades på svenska slakterier förra året

Under 2023 dödades 116 115 340 landlevande djur på svenska slakterier. Det visar Jordbruksverkets statistik som Djurrättsalliansen årligen analyserar. För andra året i rad minskar antalet dödade djur, men det totala antalet djur som dödas i Sverige har ökat avsevärt jämfört med för tio år sedan.

Läs mer
Päls

Oklart hur stöd för minkfarmsavveckling ska fungera

Kampen för att stänga minkfarmerna i Sverige har pågått länge och varit ihärdig. Under flera decennier har enorma mängder minkar lidit och dött på svenska pälsdjursfarmer. I höstas föreslog regeringen ett ekonomiskt stöd till de minkfarmare som frivilligt avvecklar, men det är fortfarande oklart hur stödet kommer att fungera.

Läs mer