Päls

Förlängd tidsfrist för minkfarm

Sedan 2016 har en av Sölvesborgs större minkfarmer haft ett föreläggande utfärdat av länsstyrelsen för att få farmen att sluta släppa ut minkgödsel direkt på marken. Minkfarmen har genom olika ursäkter sluppit att installera gödselrännor och nu har även Mark– och miljödomstolen beslutat om att ge dem en förlängd tidsfrist till 2022, den här gången med coronan som ursäkt. Tidigare så har minkfarmen även fått anmärkningar då den haft minkar i för små och olagliga burar med för mycket djur.

Minkfarmen i Sölvesborg fick krav från Miljöförbundet Väst att senast till nästa sommar sluta släppa ut minkgödsel direkt på marken. Nu dubblerar Mark– och miljödomstolen tidsfristen till två år. Minkfarmen menar att det är för farligt av smittoskäl att släppa in hantverkare. Redan 2014 uppmärksammades gödselhanteringen för första gången, men trots det har inget gjorts under sex år.

Länsstyrelsen förlängde tidsfristen till 2022
I juni 2020 beslutade Miljöförbundet Blekinge väst att förbjuda minkfarmen som varit verksam i över 50 år att hantera gödsel och urin i verksamheten om det inte sker i enlighet med de försiktighetsmått som Miljöförbundet beslutat om. Miljöförbundets beslut förenades med ett löpande vite om 50 000 kronor att betala för varje tillfälle som minkar påträffas i burar utan täta anordningar för uppsamling och omhändertagande av gödsel och urin. Minkfarmen överklagade miljöförbundets beslut till Länsstyrelsen i Blekinge län som beslutade att ändra miljöförbundets beslut endast på så sätt att tiden för förbudet i beslutet ändras till den 20 augusti 2022. Miljöförbundet har överklagat beslutet.

Minkar på den aktuella minkfarmen. Bild: länsstyrelsen Blekinge

Minkfarmen har föreläggande sedan 2016
Verksamheten har ett föreläggande med försiktighetsmått sedan den 19 december 2016. I det beslutet ställs krav om att installation av gödselrännor skulle vara gjort senast den 31 december 2018 vid de skugghus som inrymmer avelsdjur och senast den 31 december 2019 vid resterande skugghus. Detta beslut delgavs minkfarmen den 20 december 2016, varefter farmaren haft två respektive tre års tid på sig att göra nödvändiga förberedelser och inköp inför installation. Den 26 september 2018 inkom verksamhetsutövaren med en förfrågan om förlängd tid för att installera gödselrännorna på grund av dålig lönsamhet och hälsoskäl. Miljöförbundet medgav då verksamheten förlängd tid om ett respektive två år; att installera gödselrännor under avelsdjurens burar till den 31 december 2019 och till den 31 december 2020 för resterande skugghus. Även om man bortser från den långa förberedelsetid som verksamhetsutövaren har haft anser förbundet att det är praktiskt genomförbart att installera gödselrännor på ett års tid. Ägaren till minkfarmen har inte kunnat redovisa varför installation inte kunnat ske genom till exempel bankutdrag, offerter och liknande.

Ytterligare dispens går emot likhetsprincipen
Minkfarmen menar att det råder en ansträngd ekonomisk situation i pälsbranschen sedan de senaste fem åren och att det går fortsatt dåligt för minkfarmer. Denna situation är densamma för alla minkfarmer, men trots det har merparten av dessa gjort de installationer för gödselhantering som krävts av dem. Miljöförbundet bedömer att det går emot likhetsprincipen att bevilja ytterligare fördröjning gällande installation av gödselrännor på en minkfarm med hänvisning till dålig lönsamhet för den enskilde.

–  Sedan 2014 har man varit medveten om bristerna på den här minkfarmen. Trots det så har inget skett och nu har farmen fått förlängd tidsfrist. Det är orimligt att en minkfarm ska komma undan med att bryta mot reglerna under så många år. Det här är bara en av många anledningar till att minkfarmerna måste avvecklas. Tiden är inne, säger Daniel Rolke, ordförande för organisationen Djurrättsalliansen.

Anmärkningar för olagliga burar och för mycket djur
Minkfarmen har även fått anmärkningar för hur minkar hålls på farmen. Bland annat då det varit olagliga burar som har varit för smala och därmed inte godkända för produktion enligt jordbruksverkets föreskrifter. Det har även rört sig om överbeläggning, det vill säga för mycket minkar i burarna och en otillåten könssammansättning av minkarna.

Djurrättsalliansen har tidigare dokumenterat hur minkarnas verklighet ser ut på svenska minkfarmer och arbetar för att stänga minkfarmerna i Sverige. Stöd kampanjen genom att skriva under protestlistan.

Fler nyheter
Djurrätt

Nytt avslöjande: Innanför väggarna på ett svenskt KRAV-slakteri

Grisar som sparkas, slås med kedjor och stampas i ansiktet. Grova djurskyddsbrott samt helt lagligt våld och dödande. Djurrättsalliansens unika filmmaterial, fångat med dold kamera, visar vad djuren utsätts för på ett svenskt KRAV-slakteri när personalen tror att ingen ser på.

Läs mer
Okategoriserade

Investigation closes down slaughterhouse in Sweden

Last Tuesday, Djurrättsalliansen published video material from a Swedish KRAV slaughterhouse. The KRAV label stands for organic/good animal welfare. The material, filmed with a hidden camera, shows what the animals are exposed to when employees assume that no one is watching. Pigs are kicked in the face, hit with chains, beaten with sticks, and given electric shocks. In addition to the animal abuse, the videos show serious animal welfare violations in the practices of ordinary slaughter. The slaughterhouse has now been forced to close down.

Läs mer
Köttindustrin

Seger: avslöjade KRAV-slakteriet lägger ner

Efter att Djurrättsalliansen i veckan offentliggjorde filmmaterial från ett svenskt KRAV-slakteri, vilket TV4 var först att rapportera om, blev reaktionerna massiva och nu stängs slakteriet ner.

Läs mer
Köttindustrin

Landsbygdsministern reagerar på vårt filmmaterial från ett svenskt KRAV-slakteri

”Jag blir oerhört illa berörd och förbannad å alla näringsidkare och konsumenters vägnar”, säger landsbygdsminster Jennie Nilsson efter att ha sett vår film där slakteripersonal bland annat misshandlar grisar. Frågan vi ställer oss är: Borde inte det enda rimliga vara att bli illa berörd och förbannad för djurens skull?

Läs mer