Päls

Förlängd tidsfrist för minkfarm

Sedan 2016 har en av Sölvesborgs större minkfarmer haft ett föreläggande utfärdat av länsstyrelsen för att få farmen att sluta släppa ut minkgödsel direkt på marken. Minkfarmen har genom olika ursäkter sluppit att installera gödselrännor och nu har även Mark– och miljödomstolen beslutat om att ge dem en förlängd tidsfrist till 2022, den här gången med coronan som ursäkt. Tidigare så har minkfarmen även fått anmärkningar då den haft minkar i för små och olagliga burar med för mycket djur.

Minkfarmen i Sölvesborg fick krav från Miljöförbundet Väst att senast till nästa sommar sluta släppa ut minkgödsel direkt på marken. Nu dubblerar Mark– och miljödomstolen tidsfristen till två år. Minkfarmen menar att det är för farligt av smittoskäl att släppa in hantverkare. Redan 2014 uppmärksammades gödselhanteringen för första gången, men trots det har inget gjorts under sex år.

Länsstyrelsen förlängde tidsfristen till 2022
I juni 2020 beslutade Miljöförbundet Blekinge väst att förbjuda minkfarmen som varit verksam i över 50 år att hantera gödsel och urin i verksamheten om det inte sker i enlighet med de försiktighetsmått som Miljöförbundet beslutat om. Miljöförbundets beslut förenades med ett löpande vite om 50 000 kronor att betala för varje tillfälle som minkar påträffas i burar utan täta anordningar för uppsamling och omhändertagande av gödsel och urin. Minkfarmen överklagade miljöförbundets beslut till Länsstyrelsen i Blekinge län som beslutade att ändra miljöförbundets beslut endast på så sätt att tiden för förbudet i beslutet ändras till den 20 augusti 2022. Miljöförbundet har överklagat beslutet.

Minkar på den aktuella minkfarmen. Bild: länsstyrelsen Blekinge

Minkfarmen har föreläggande sedan 2016
Verksamheten har ett föreläggande med försiktighetsmått sedan den 19 december 2016. I det beslutet ställs krav om att installation av gödselrännor skulle vara gjort senast den 31 december 2018 vid de skugghus som inrymmer avelsdjur och senast den 31 december 2019 vid resterande skugghus. Detta beslut delgavs minkfarmen den 20 december 2016, varefter farmaren haft två respektive tre års tid på sig att göra nödvändiga förberedelser och inköp inför installation. Den 26 september 2018 inkom verksamhetsutövaren med en förfrågan om förlängd tid för att installera gödselrännorna på grund av dålig lönsamhet och hälsoskäl. Miljöförbundet medgav då verksamheten förlängd tid om ett respektive två år; att installera gödselrännor under avelsdjurens burar till den 31 december 2019 och till den 31 december 2020 för resterande skugghus. Även om man bortser från den långa förberedelsetid som verksamhetsutövaren har haft anser förbundet att det är praktiskt genomförbart att installera gödselrännor på ett års tid. Ägaren till minkfarmen har inte kunnat redovisa varför installation inte kunnat ske genom till exempel bankutdrag, offerter och liknande.

Ytterligare dispens går emot likhetsprincipen
Minkfarmen menar att det råder en ansträngd ekonomisk situation i pälsbranschen sedan de senaste fem åren och att det går fortsatt dåligt för minkfarmer. Denna situation är densamma för alla minkfarmer, men trots det har merparten av dessa gjort de installationer för gödselhantering som krävts av dem. Miljöförbundet bedömer att det går emot likhetsprincipen att bevilja ytterligare fördröjning gällande installation av gödselrännor på en minkfarm med hänvisning till dålig lönsamhet för den enskilde.

–  Sedan 2014 har man varit medveten om bristerna på den här minkfarmen. Trots det så har inget skett och nu har farmen fått förlängd tidsfrist. Det är orimligt att en minkfarm ska komma undan med att bryta mot reglerna under så många år. Det här är bara en av många anledningar till att minkfarmerna måste avvecklas. Tiden är inne, säger Daniel Rolke, ordförande för organisationen Djurrättsalliansen.

Anmärkningar för olagliga burar och för mycket djur
Minkfarmen har även fått anmärkningar för hur minkar hålls på farmen. Bland annat då det varit olagliga burar som har varit för smala och därmed inte godkända för produktion enligt jordbruksverkets föreskrifter. Det har även rört sig om överbeläggning, det vill säga för mycket minkar i burarna och en otillåten könssammansättning av minkarna.

Djurrättsalliansen har tidigare dokumenterat hur minkarnas verklighet ser ut på svenska minkfarmer och arbetar för att stänga minkfarmerna i Sverige. Stöd kampanjen genom att skriva under protestlistan.

Fler nyheter
Djurförsök

70 274 namn mot apförsöken inlämnade

Djurrättsalliansen har samlat in 70 274 namn via en protestlista mot att apor används i djurförsök i Sverige. Nu har listan lämnats över till regeringen och Karolinska institutet, och förhoppningsvis kan listan få makthavare att förstå hur många vi är som kräver ett slut på djurplågeriet.

Läs mer
Köttindustrin

Slakteriskandalen: Två personer åtalas för djurplågeri

I början av 2021 offentliggjorde Djurrättsalliansen filmer från ett svenskt KRAV-slakteri. Filmerna, som togs med hjälp av dolda kameror, visade bland annat hur djur blev sparkade och slagna med kedjor. Två dagar efter avslöjandet publicerades stängde slakteriet ner. Nu åtalas två av slakteriarbetarna. 

Läs mer
Djurförsök

Stäng Lidköpings kaninfarm

Djurrättsalliansen har under flera år rapporterat om turerna kring Lidköpings kaninfarm. Djuren har utsatts för ett ofattbart lidande och trots indragna tillstånd och anmälningar om brott mot djurskyddslagen har myndigheterna inte stängt ner verksamheten. Men nya beslut kanske kan innebära slutet för kaninfarmen. 

Läs mer