Djurförsök

Djurplågeri på försöksdjursuppfödning i Lidköping

Lidköpings kaninfarm har tillstånd att varje år föda upp 2 500 marsvin och 2 500 kaniner till djurförsök. De säljer djuren till de flesta svenska universitet samt till laboratorier och universitet i Norge, Finland och Danmark. Djuren på farmen lever under fruktansvärda förhållanden och nu utreder länsstyrelsen om det finns skäl att besluta om ett föreläggande eller till och med ett förbud enligt djurskyddslagen.

I över 30 år har försöksdjursuppfödningen funnits och fött upp kaniner av raserna new Zealand White och holländsk kanin samt marsvin till djurförsökslaboratorier. Kontrollerna av anläggningen har varit extremt få, men redan 2012 kunde länsstyrelsen konstatera att det inte fanns tillräcklig miljöberikning eller tillgång till hö. Det saknades även någon form av botten i burarna och kaninerna satt direkt på nätet i burar som var alldeles för små. Länsstyrelsen gjorde då aldrig någon uppföljning av dessa brister som uppmärksammades. 

I mitten av juni i år utfördes en ny inspektion av länsstyrelsen som återigen kunde konstatera flera brister på farmen. I kontrollrapporten står det att ”Samtliga djur bedömdes hållas i en mycket torftig miljö som inte erbjöd tillräckligt komplexitet eller gav djuren möjlighet att bete sig naturligt”. Bland annat så hölls kaninerna i för små burar, utan upphöjt område och burarna bestod enbart av nät. Både bullernivån och ammoniakhalten var för höga och anläggningen saknar rutiner kring hygien, skötsel och sjukdomsutbrott. Kaninerna avlivas även med koldioxid, vilket inte är tillåtet. Både marsvin och kaniner saknar tillgång till grovfoder som till exempel hö.

Länsstyrelsen skriver även i sin kontrollrapport att kontrollen inte var fullständig då de inte tilläts gå in i djurutrymmerna på grund av att ägaren var orolig för smittor. Därför fick kontrollen göras utanför djurutrymmena, i ett så kallat förrum, där kontrollanterna fick titta in på djuren via ett glasfönster. I kontrollrapporten står det att ”Observera att vid en uppföljande kontroll måste länsstyrelsen få tillgång till att gå in i djurutrymmena.

Här är farmen där 2500 kaniner och 2500 marsvin årligen föds upp för att utnyttjas i djurförsök.

 

Listan över brister och brott mot lagstiftningen är lång och omfattande och vi har gjort en sammanfattning:

Brister hos kaninerna:

– För små burar (50×60 cm)

– Inga hygienrutiner

– Inga rutiner kring sjukdomsutbrott

– Samtliga kaniner saknar upphöjt område. Farmaren har sökt dispens hos Jordbruksverket för detta 2013/2014, men fick avslag.

– Ingen berikning

– Inga skötselrutiner

– Ingen journalförning

– Ingen veterinär knuten till verksamheten

– För hög bullernivå (nivåer på 73 dBA uppmättes, 65 dBA rekommenderas)

– Hög ammoniakhalt (12 ppm) som kan inverka negativt på kaninernas välbefinnande. Enligt L80 får kaniner endast utsättas för värden högre än 10 ppm väldigt tillfälligt. Detta beror på bristande utgödsling eller undermålig ventilation.

– Inget tillgång till grovfoder/hö

– För små bolådor

– Inget djurskyddsorgan

– Bolådorna tas bort från ungarna för tidigt

– Kaninungarna avvänds för tidigt

– Hanar hålls ensamma

– För hög luftfuktighet. (Vid kontrollen uppmättes luftfuktigheten till 75%, den ska helst vara över 40% och max 65%)

– Djurens hölls i oinredda burar med nätgolv utan bäddmaterial

– Kaninerna avlivas med olaglig metod, koldioxid

Brister hos marsvinen:

– Tillräcklig berikning saknades hos marsvinen

– Ingen tillgång till hö

– För många djur i varje bur

Under liknande förhållanden lever kaninerna på farmen i Lidköping. Bilden är från en annan uppfödning, då det inte finns några bilder från den aktuella farmen.

 

Djurrättsalliansen kan avslöja att ett 10-tal svenska universitet är regelbundna kunder hos den här uppfödningen. Även flera laboratorier i Danmark, Norge och Finland köper in djur från denna uppfödare.

De laboratorier vi med säkerhet kan säga har köpt djur från Lidköpings kaninfarm är:

AstraZeneca

Göteborgs universitet

Linköpings universitet

Lunds universitet

Karolinska Institutet

Karolinska Sjukhuset

Uppsala Universitet

S:t Eriks Ögonsjukhus

Umeå Universitet

Totalförsvarets forskningsinstitut

Syddansk universitet (Danmark)

Köpenshamns universitet (Danmark)

Östra Finlands universitet (Finland)

Jyväskylä universitet (Finland)

Åbo universitet (Finland)

Veterinärhögskolan (Norge)

Bild från Stockholms universitet på en kanin som utnyttjades i djurförsök.

 

Hjälp oss stänga farmen!

Bristerna i djurhållningen är helt oacceptabla och vi kräver att länsstyrelsen utfärdar ett förbud enligt §26 i djurskyddslagen. Kontakta länsstyrelsen och be dem utfärda ett förbud.

Farmen har även för avsikt att söka dispens för grovfoder (hö) hos Jordbruksverket. Kontakta Jordbruksverket och be dem att inte bevilja dispensansökan och be dem återkalla tillståndet som destinationsuppfödning med omedelbar verkan. I ett telefonsamtal till länsstyrelsen uppgav farmaren att han lika väl kan lägga ner om han inte får dispens från Jordbruksverket. 

Hjälp oss genom att ta kontakt med länsstyrelsen och Jordbruksverket vänligt men bestämt.

Länsstyrelsen Västra Götaland:

Tel: 010-224 40 00

E-post: [email protected]

Postadress: Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg

 

Statens Jordbruksverk

Tel: 036-15 50 00

E-post: [email protected]

Postadress: Statens Jordbruksverk, 551 82 Jönköping

 

Om du är osäker på vad du ska skriva får du gärna använda våra exempelmail:

Till länsstyrelsen:

Hej!

I mitten av juni i år utförde länsstyrelsen i Västra götaland en kontroll hos försöksdjuruppfödningen Lidköpings kaninfarm (282-17334-2018) och hittade allvarliga brister och lagbrott. Ni konstaterade att ”Samtliga djur bedömdes hållas i en mycket torftig miljö som inte erbjöd tillräckligt komplexitet eller gav djuren möjlighet att bete sig naturligt”. Bland annat så hölls kaninerna i för små burar, utan upphöjt område och burarna bestod enbart av nät. Både bullernivån och ammoniakhalten var för höga och anläggningen saknar rutiner kring hygien, skötsel och sjukdomsutbrott. Kaninerna avlivas även med koldioxid, vilket inte är tillåtet.

Både marsvin och kaniner saknar tillgång till grovfoder som till exempel hö, som uppfödningen sagt att de ska söka dispens från Jordbruksverket för.

Jag skriver till er för att be er att ge Lidköpings kaninfarm förbud enligt 26 § djurskyddslagen.

Tacksam för svar hur ni kommer agera i frågan.

Med vänliga hälsningar,

 

Till Jordbruksverket:

Hej!

I mitten av juni i år utförde länsstyrelsen i Västra götaland en kontroll hos försöksdjuruppfödningen Lidköpings kaninfarm (282-17334-2018)och hittade allvarliga brister och lagbrott. De konstaterade att ”Samtliga djur bedömdes hållas i en mycket torftig miljö som inte erbjöd tillräckligt komplexitet eller gav djuren möjlighet att bete sig naturligt”. Bland annat så hölls kaninerna i för små burar, utan upphöjt område och burarna bestod enbart av nät. Både bullernivån och ammoniakhalten var för höga och anläggningen saknar rutiner kring hygien, skötsel och sjukdomsutbrott. Kaninerna avlivas även med koldioxid, vilket inte är tillåtet. Både marsvin och kaniner saknar tillgång till grovfoder som till exempel hö, som uppfödningen sagt att de ska söka dispens från Jordbruksverket för.

Jag skriver till er för att dels be er att inte bevilja deras dispens samt att återkalla deras tillstånd att föda upp försöksdjur.
Tacksam för svar hur ni kommer agera i frågan.

Med vänliga hälsningar,

 

Här kan du läsa mer om djurförsök i Sverige samt alternativa metoder.

Fler nyheter
Djurparker

83 djur döda på Borås djurpark

Under förra året dog 83 djur på Borås djurpark. Flera av djuren tillhörde arter som är akut eller starkt hotade – nio afrikanska vildhundar, en bomullshuvudtamarin och en röd panda. Men Borås djurpark vill inte svara på frågor om vad som hänt med de enskilda djuren, utan svarar istället att de inte ser en dialog med Djurrättsalliansen som ”särskilt värdefull”.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda på Ölands djurpark

Under förra året dog 38 djur på Ölands djurpark. Bland dessa finns flera djur tillhörande hotade djurarter. Men djurparken svarar inte på Djurrrättsalliansens frågor om vad som hänt med djuren.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer