Päls

Djurrättsalliansen avslöjar: Jordbruksverket går minkfarmarnas ärenden

År 2012 gick Jordbruksverkets nya föreskrifter för svenska minkfarmer igenom. En av föreskrifterna innebar att minkfarmerna från och med 1 januari 2017 bara skulle få hålla två minkar i varje bur, en ändring från tidigare tre. Nu har Djurrättsalliansen tagit del av dokument som visar att Jordbruksverket har gått ifrån sina egna föreskrifter och gett alla minkfarmer som är knutna till branschorganisationen Svensk mink dispens från de nya reglerna – vilket innebär att en stor del av landets minkfarmer får fortsätta hålla tre minkar per bur.

2012 införde Jordbruksverket nya föreskrifter för minkuppfödning. I föreskrifterna fanns bland annat krav på att man skulle få hålla max två minkar i samma bur istället för tre – en regel som skulle införas senast 1 januari 2017. Detta mötte kritik från minkfarmarna, eftersom det skulle innebära kostnader, cirka 785 000 kr för en medelstor farm, för att fler burar behövde byggas. Minkfarmaren Håkan Karlsson fördömde reglerna och kallade dem för ”kosmetiskt dravel”. Djurrättsalliansen har nu tagit del av dokument (Dnr 5.2.18-8287/17, Jordbruksverket) som visar att Jordbruksverket inte verkar tro på sin egen föreskrift, utan låter nu minkfarmarna gå ifrån de nya föreskrifterna. 

– Att minkfarmare dömde ut den nya föreskriften berodde såklart på den ekonomiska smäll regeln skulle innebära. Vi håller med om att regeländringen är kosmetiskt dravel, men av en helt annan anledning. För djuren innebär det exakt samma djurplågeri oavsett antalet minkar i de minimala burarna, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

2013 gav myndigheten pengar till en studie som skulle undersöka om det verkligen var bättre med två minkar i samma bur istället för tre: en regel de alltså redan beslutat om. Studien, som gjordes av Sveriges Lantbruksuniversitet, visade inte på några större skillnader i djurvälfärden hos minkar som levde två respektive tre i varje bur. Efter det utredde Jordbruksverket olika alternativ till reglering av grupphållning av minkar utan att komma till någon lösning i frågan. Branschorganisationen Svensk mink menar i sin ansökan om dispens att de fått besked att Jordbruksverket skulle komma att ge lättnader i den aktuella föreskriften och menar därmed att de haft fog att anta att de 2017 skulle få hålla tre djur i varje bur. I juni 2017 beslöt därför Jordbruksverket att ge dispens till alla minkfarmare som är med i branschorganisationen Svensk mink program ”Minkhälsan”, vilket är större delen av Sveriges minkfarmer. Undantaget från reglerna gäller fram till 31 december i år.

– Att införa en ny regel och sedan ge industrin dispens från denna regel visar bara att myndigheten försökt rädda näringen, gå industrins ärenden och utåt ge ett sken av att man gjort något för att ”förbättra” för djuren. Det är oacceptabelt och det fruktansvärda är att det är djuren som lider och dödas på landets minkfarmer som just nu betalar priset, säger Malin Gustafsson.

2010, två år innan de nya föreskrifterna togs fram, presenterade Djurrättsalliansen omfattande dokumentation som visade vanvård och djurplågeri på svenska minkfarmer. Det visade sig då att vissa av farmerna inte hade haft besök av kontrollmyndigheterna på åratal. En statlig pälsdjursutredning hade gett minknäringen till just 2010 på sig att förbättra förhållanden för djuren, annars skulle den ”helt eller delvis läggas ner”. Svensk pälsindustri hamnade rejält i blåsvädret efter Djurrättsalliansens avslöjande. Länsstyrelserna fick efter avslöjandet i uppdrag att besöka en stor del av landets minkfarmer. De kunde då konstatera att 85 % av farmerna inte följde lagstiftningen vad gäller inredning i burarna. Omkring en tredjedel av farmerna hade inte heller tillstånd för sin verksamhet. Men minkfarmerna lades inte ner. För att rädda minkindustrin sydde Jordbruksverket på den borgliga regeringens initiativ snabbt ihop de nya föreskrifter som gick igenom 2012.

När Djurrättsalliansen frågar Jordbruksverket varför de har gett minkfarmerna dispens, svarar de att motiveringen är att de farmer som är knutna till branschorganisationen Svensk mink har god djurhållning. Detta på grund av Svensk minks eget omsorgsprogram ”Minkhälsan”. Enligt Svensk mink och Jordbruksverket besöker veterinärer varje farm fyra gånger per år. De protokoll som skrivs under besöken är inte offentliga för varken djurrättsorganisationer, politiker eller journalister. Tidigare har Svensk mink angett att de skickar alla dessa rapporter till länsstyrelserna. 2015 granskade Djurrättsalliansen det påståendet och upptäckte att det var någon enstaka rapport som hade kommit in under 2012 och 2013, när det egentligen borde ha varit flera hundra rapporter. Djurrättsalliansen anser att det är anmärkningsvärt att flertalet minkfarmer inte behöver följa de nya föreskrifterna, och att anledningen till det inte går att granska.

– Trots att vi i Djurrättsalliansen flera gånger har kunnat visa upp det djurplågeri minkfarmning innebär och trots att majoriteten av det svenska folket vill förbjuda minkfarmning sviker myndigheter och politiker djuren gång på gång. Nu måste det vara nog. Det är dags att stänga minkfarmerna för gott, säger Malin Gustafsson.

Här kan du se Djurrättsalliansens dokumentation från svenska minkfarmer. 

More news
Internationellt

Dokumenterade minkfarm – får över en halv miljon i skadestånd

Personer från den norska djurrättsorganisationen Nettverk for dyrs frihet döms att betala 553 577 norska kronor efter att de har dokumenterat och avslöjat djurplågeri på en minkfarm i Norge.

Läs mer
Cirkus

Länsstyrelsen om Cirkus Maximum: Djurskyddslagstiftningen har inte följts

Djurrättsalliansen anmälde i slutet av september Cirkus Maximum till länsstyrelsen och nu har vi tagit del av kontrollmyndighetens rapport där det framgår att cirkusen inte har följt djurskyddslagstiftningen.

Läs mer
Päls

Tre år sedan 243 chinchillor räddades

I oktober 2014 stängdes den sista chinchillafarmen för pälsproduktion i Sverige efter en intensiv kampanj från Djurrättsalliansens sida. Samtliga chinchillor på farmen, inte mindre än 243 chinchillor, kunde räddas. De omplacerades i nya hem som Djurrättsalliansens hade hittat. Chinchillafarmaren dömdes för två brott mot djurskyddslagen och fick djurförbud. Farmen hade varit verksam i över 50 år och var den sista chinchillafarmen i Sverige.

Läs mer