Under 2020 genomförde länsstyrelsen fem kontroller av djurhållningen vid Lunds universitets försöksdjursverksamhet. Vid fyra av dessa fem kontroller kunde man konstatera att de inte följt djurskyddslagstiftningen på flera punkter, bland annat var djurens utrymmen smutsiga, det hölls för många djur och djur som hade frusit ihjäl.

Läs mer