Ett liv som gris

I över tio år har Djurrättsalliansen dokumenterat förhållanden på hundratals grisfabriker i Sverige. Det omfattande material som vi samlat in ligger till grund för den här kampanjen. Syftet är att visa hur svenska grisar lever och dör inom grisindustrin. Majoriteten av de omkring 2,5 miljoner grisar som dödas varje år för att bli mat i Sverige lever hela sina liv inomhus och deras verklighet når därför sällan allmänhetens ögon. Därför väljer vi att ta oss in bakom köttfabrikernas betongväggar och visa upp det som industrin helst håller bakom stängda dörrar – liv präglat av trängsel, smuts, tristess, sjukdomar och hårda betonggolv.

Stort genomslag i media

Vårt första avslöjande av grisindustrin rapporterade Ekot om i november 2009. Under två år dokumenterade vi över hundra grisfabriker runtom i Sverige och skandalen var ett faktum. Materialet var omfattande och för första gången kunde allmänheten få en ordentlig inblick i hur grisar i Sverige lever sina liv innan de dödas. Under flera veckor var vårt avslöjande i fokus i media och grisarna stod äntligen på agendan. Vi hoppas att vår dokumentation bidrar till att ingen i framtiden ska kunna säga ”jag visste inte” och vårt första avslöjande var en viktig del för att människor med egna ögon ska få se hur köttindustrin fungerar. Djurrättsalliansen är den första organisationen i Sverige som valt att arbeta med research och dokumentation som metod för att hjälpa djuren. Sedan 2009 har vi fortsatt vårt arbete med att dokumentera grisfabriker och har avslöjat grisindustrin ett flertal gånger.

Visar upp grisarnas verklighet

För att visa hur grisindustrin i Sverige generellt ser ut har vi dokumenterat slumpvis utvalda grisfabriker över hela Sverige, allt från stora industrifabriker till mindre gårdar. Vi väljer att göra oanmälda besök och går in genom öppna dörrar utan att fråga om lov när vi dokumenterar – helt enkelt för att kunna visa hur det verkligen ser ut inom grisindustrin. Genom att använda gps och göra omfattande dokumentering inuti grisfabrikerna, av allt från dokument, skyltar och hur stallarna invändigt ser ut, går det att se vart vårt material är dokumenterat. Media får alltid tillgång till vårt råmaterial för att kunna säkerställa att det är i Sverige och på vilken specifik fabrik vi har filmat. Däremot är det inte något vi själva går ut med då vårt syfte generellt inte är att peka finger åt enskilda bönder utan att påvisa hur industrin generellt ser ut.

Djurskyddslagen legaliserar djurplågeri

Enligt svensk lag ska djur behandlas väl, skyddas mot onödigt lidande och få utlopp för sina naturliga beteenden. Den svenska djurskyddslagen kallas ofta för den bästa i världen och företrädare för grisindustrin, politiker med flera använder djurskyddslagen som försäljningsargument och för att legitimera djurindustrierna. Djurrättsalliansens dokumentation visar att djurskyddslagens ord inte går hand i hand med verkligheten. Samma lag som ska skydda djuren tillåter samtidigt att djur lever under miserabla förhållanden för att dödas. På grund av ekonomiska intressen och vanan att äta kött orsakas kännande varelser svårt lidande och död.

Stå på djurens sida – ta avstånd från djurutnyttjandet

Vi kan välja att ta in djurens situation och agera utifrån vår medkänsla eller så vänder vi oss bort. Med den här omfattande dokumentationen hoppas vi att varje människa i Sverige ska ha tillräckligt med information för att göra ett aktivt val om man vill stödja detta djurplågeri eller inte. Bilderna och filmerna på denna sida visar den ocensurerade verkligheten bakom köttprodukterna i mataffären. Se, tänk och känn efter. Varför utsätter vi andra individer för detta lidande och död när vi inte måste? Är våra smakupplevelser, vanor och traditioner viktigare än någon annans hela liv? Med vilken rätt utsätter vi andra individer för detta? Stå på djurens sida och lägg dem inte på din tallrik.