Aktiva och ensamlevande djur

För minkarna är tillvaron på en svensk farm långt från den anpassning evolutionen mejslat fram åt dem. I vilt tillstånd är de ensamlevande djur med stora revir och på de markerna kan de ha flera olika gryt som de alternerar mellan. De kan klättra, har simhud mellan tårna och lever alltid i närheten av vatten; vid kustlinjer, sjöar eller flodremsor där de simmar och dyker för att fånga fisk.

Den amerikanska minken tillhör mårdfamiljen Mustelider. Minken är ett väldigt aktivt rovdjur som jagar genom att följa doftspår, dyker, simmar och klättrar. Varje vuxen mink har ett revir som kan sträcka sig upp till sex kilometer, alltid längs ett vattendrag. Den har oftast två till fem gryt som den växlar mellan. Minken är mest aktiv i eller omkring vatten och fångar upp till 70 procent av sin föda i vatten.

Livet instängd i en minimal nätbur utan tillgång till vatten är alltså raka motsatsen till det liv en mink lever i frihet och verkligheten på minkfarmerna går inte hand i hand med djurskyddslagens ord om naturligt beteende. Stäng minkfarmerna!