Aktiva och ensamlevande djur

För minkarna är tillvaron på en svensk farm långt från den anpassning evolutionen mejslat fram åt dem.

Den amerikanska minken tillhör mårdfamiljen Mustelider. I vilt tillstånd är minken ett ensamlevande och väldigt aktivt rovdjur. Varje vuxen mink har ett revir som kan sträcka sig upp till sex kilometer, alltid längs ett vattendrag. Den har oftast två till fem gryt som den växlar mellan. Den kan klättra, har simhud mellan tårna och lever alltid i närheten av vatten; vid kustlinjer, sjöar eller flodremsor där den simmar och dyker för att fånga fisk. Minken fångar upp till 70 procent av sin föda i vatten.

Livet instängd i en minimal nätbur utan tillgång till vatten är alltså raka motsatsen till det liv en mink lever i frihet och verkligheten på minkfarmerna går inte hand i hand med djurskyddslagens ord om naturligt beteende. Stäng minkfarmerna!

 

Foto: Malin Hanning