Sveket mot minkarna

Sedan 2009 har Djurrättsalliansen avslöjat minkarnas liv inom den pälsindustrin genom att vi tagit oss till minkfarmerna och dokumenterat djurens situation. Vår första granskning av svenska minkfarmer skedde under 2009 och 2010 då vi dokumenterade inne på 17 av landets då omkring 75 minkfarmer. Våra bilder fick enorm genomslagskraft när de släpptes till media i augusti 2010. Allmänhetens reaktioner tvingade dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson och Jordbruksverket att agera snabbt. Men de agerade inte för att göra livet bättre för minkarna, utan för att lägga locket på, dölja missförhållanden och rentvå sig själva för sin dåliga kontroll. I dagsläget finns det ett 40-tal minkfarmer i Sverige och årligen dödas omkring 500 000 minkar (2018).

Djurrättsalliansens mål är inga minkfarmer alls och vi kommer att kämpa för minkarna tills vi når dit.

Försökte tysta ner vårt avslöjande

Kort efter avslöjandet i augusti 2010 gick Jordbruksverket ut med informationen att minkarna generellt sett mår bra på de svenska minkfarmerna. Vi gav oss då ut igen och filmade på fem minkfarmer. Vad vi möttes av var även då detsamma som vid tidigare granskning: döda djur, djur med sår och bitskador, djur med stereotypa beteenden, stressade och frustrerade djur och kannibalism. Trots att Jordbruksverket gick ut och sa att minkar var ”välskötta djur i god kondition” kom myndigheten i maj 2011 med ett förslag på ett antal regeländringar för att förbättra djurens situation på pälsfarmerna. Två av Jordbruksverkets förslag, som numera har trätt i kraft, var att minkar ska hållas i så kallade ”etageburar” och att de ska ha tillgång till föremål att sysselsätta sig med. En ”etagebur” är en liten bur ovanpå den minimala standardbur minkar hålls instängda i. Djurrättsalliansen fick möjlighet att lämna in en remiss på Jordbruksverkets förslag och vårt remissvar blev en ny utredning, denna gång med ytterligare ny dokumentation från sju svenska minkfarmer varav fyra av dem hade ”etageburar”. Vad vår utredning från 2011 visar är att samma djurplågeri förekommer i båda typer av burar. Minkar mår dåligt och kan inte bete sig naturligt i en bur avsett om den kallas standard- eller etagebur. Vi samlade under 2011 även in dokumentation från Danmark, Norge och Finland där ”etageburar” används i större utsträckning än i Sverige och även det materialet visade på att samma djurplågeri uppmärksammats i båda typerna av burar. Vi anser att det är uppenbart att lidandet minkarna utsätts för på farmerna inte kan rättas till med marginella regeländringar och att nya burar inte är en lösning på de extrema konsekvenser det blir för djuren av att hållas i små burar. För minkarna innebär det exakt samma lidande.

Nya avslöjanden gång på gång

Under 2013 och 2014 dokumenterade vi återigen på minkfarmer och även då stod vi öga mot öga med döda minkar, minkar med stora bitskador och sår, sjuka minkar, kannibalism och stressade djur som mår extremt dåligt. Den omfattande vanvård som vi mött på landets minkfarmer är svår att beskriva. Minkar som föds och dödas på en minkfarm växer upp under extrema och onaturliga förhållanden vilket får allvarliga psykiska och fysiska konsekvenser, som vi har kunnat dokumentera i form av exempelvis sår och skador, döda djur, djur med stereotypa beteenden, apatiska djur och kannibalism. Vi vill hävda att materialet vi presenterat under årens lopp ger en generell och riktig bild över de förhållanden som minkar lever under i den svenska pälsindustrin. Våra besök på ett stort antal minkfarmer gör att vi med säkerhet kan säga att det inte handlar om ett fåtal misskötta farmer där djur far illa utan att det som syns i vår dokumentation har vi mötts av på varje farm vi besökt. Exempelvis de bitskador och sår vi kunnat dokumentera uppkommer inte av farmare som sköter djuren illa utan av frustration över att djuren hålls i små nätburar, vilket ser likadant ut på alla farmer.

Sveket mot minkarna

I den svenska djurskyddslagens fjärde paragraf står det att alla djur ska få utlopp för sitt naturliga beteende och att de ska skyddas mot onödigt lidande. År 2003 gav den statliga pälsdjursutredningen pälsbranschen till 2010 på sig att komma till rätta med de djurskyddsproblem inom minkuppfödningen som länge varit kända annars skulle branschen helt eller delvis avvecklas. Därför släppte vi vår första utredning 2010 för att visa på att ingenting hade förändrats under de sju år pälsindustrin fått på sig och att minkarnas situation var densamma. Ändå får industrin ytterligare tid och djurplågeriet pågår än i dag. Och därav kampanjnamnet §4-Sveket mot minkarna i och med att paragrafen i djurskyddslagen i våra ögon är meningslös utifrån hur verkligheten för djuren ser ut. Och att ekonomiska intressen gång på gång gått före djuren.

Innehållslösa försäljningsargument

En bransch som är konstruerad utifrån att vara effektiv och ekonomiskt lönsam får extrema konsekvenser för djuren, men rättfärdigas av industrin, myndigheter och politiker med argument om djurvälfärd och att Sverige har världens bästa djurskyddslag. I verkligheten och för djuren betyder sådan argumentation inte mycket, vilket vår omfattande dokumentation från farmerna visar. Istället för att stå upp för och vara ärliga med att minkar får stora bitskador, äter på varandra, blir stressade och ett stort antal djur dör innan de ens blir ett halvår då de annars gasas ihjäl och flås gör pälsindustrin allt för att flytta fokus från vad våra bilder visar. De har påstått att vårt material är manipulerat, att det inte är från svenska farmer eller försökt ursäkta bilderna med att de är få undantagsfall och att verkligheten inte alls ser ut så för minkarna. Det är fegt, men förmodligen grundat i att det är minkarna de tjänar pengar på och att djurens verklighet är långt ifrån de bästa försäljningsargumenten branschen har att komma med.

Stäng minkfarmerna

Sedan vi började dokumentera svenska minkfarmer har industrins främsta krafttag handlat om att avfärda vår dokumentation med lögner och förskönande försäljningsargument som inte har med verkligheten att göra. De har även lagt mycket resurser på att se till att vi inte kan komma in på farmerna och dokumentera, med larm och övervakning. Verkligheten för minkarna är densamma men industrin gör allt de kan för att hålla den verkligheten väl dold från våra kameror och allmänhetens ögon. Vi tycker att det är dags för politiker och allmänheten att ta minkarnas situation på allvar. Vi måste våga ställa oss frågan om vi verkligen kan stå för ett samhälle där vi utsätter djur för det lidande pälsindustrin innebär. Det finns inga hållbara argument för att utsätta kännande och tänkande individer för ett sådant lidande för att kunna döda dem och ta deras päls och därför anser vi att svensk pälsindustri bör avvecklas omgående.