Hantering av personuppgifter

 

Djurrättsalliansen värderar personlig integritet högt. När vi samlar in personuppgifter är det för ett tydligt syfte och vi begär inte in fler uppgifter än nödvändigt. Vi sparar inte dina uppgifter efter att de har tjänat sitt syfte och vi delar inte dina uppgifter med någon annan.

När du anmäler dig som månadsgivare, skriver under våra namninsamlingar eller prenumererar på våra nyhetsbrev och andra utskick godkänner du att Djurrättsalliansen (org.nr. 802428-9293) behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) de personuppgifter du lämnar i enlighet med gällande lagstiftning. Vi behöver vissa kontaktuppgifter för att kunna meddela om något gått fel med t ex inbetalningar eller leverans. Du kan alltid begära att bli raderad från utskickslistor som du har anmält dig till.

Du har rätt att gratis, efter undertecknad ansökan skickad till Djurrättsalliansen, Box 3010, 400 10 Göteborg, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dem. Du har rätt att begära rättelse av personuppgifter om dig om de är felaktiga. Du kan också återkalla ditt samtycke.

Cookies