Vad du kan göra:

🐾 Sprid information

Hjälp oss sprida informationen om SWECCLIM och vår kampanj Stoppa SWECCLIM så att fler får upp ögonen för att det planeras ett center för djurförsök på stora djur i Sverige. www.stoppaswecclim.se

🐾Blås i visselpipan
Om du har mer information om SWECCLIM, som kan vara användbar för oss, ta kontakt med oss. Givetvis kan du vara helt anonym.

🐾Kontakta de delaktiga
Skicka ett mail till de fem universitet och den myndighet som ska vara inblandade i att finansiera SWECCLIM och vädja till dem att dra sig ur projektet. 73 procent är enligt Vetenskapsrådets undersökning som presenterades i april 2019 mot försök på sällskapsdjur och större djur som hundar och katter. Istället bör de här pengarna satsas på djurfria metoder. Tänk på att skriva på ett trevligt och respektfullt sätt.

Sveriges Lantbruksuniversitet: rektor@slu.se

Uppsala universitet: rektor@uu.se

Karolinska Institutet: prorektor@ki.se

Göteborgs universitet: rektor@gu.se

Linköpings universitet: rektor@liu.se

Statens Veterinärmedicinska anstalt: sva@sva.se

🐾Stöd vårt arbete
Djurrättsalliansen är en ideell och oberoende organisation som inte tar emot statliga bidrag. Vårt arbete för djuren är helt beroende av frivilliga bidrag och ditt bidrag gör det möjligt för oss att ta kampen för försöksdjuren och stoppa SWECCLIM.
Plusgirokonto: 42 54 11 – 6
Swish: 123 0730 739
Du kan även välja att bli månadsgivare.

🐾Engagera dig
Bli en del av Djurrättsalliansen och hjälp oss att stoppa SWECCLIM. Vi behöver volontärer till grafisk design, filmklippning, flygbladsutdelning, brevskrivning, insamlingar och mycket annat. Skicka ett mail till oss, info@djurrattsalliansen.se.