Stoppa swecclim!

SWECCLIM - djurförsökscentret som stoppades

Under sommaren 2019 kunde Djurrättsalliansen avslöja att det planerades för ett svenskt centrum för djurförsök på större djur som hundar, apor, katter, hästar, getter, kor, grisar och får. Det skulle heta SWECCLIM (Svenskt experimentellt kliniskt center för innovativa stordjursmodeller/Swedish Experimental Clinical Center for Large-Animal Innovative Models). Bakom centret stod Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som samordnare tillsammans med Uppsala universitet, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset och Linköpings universitet. Inom SWECCLIM planerade man att utföra upp till 600 djurförsök varje år och till viss del fungera som ett kontraktslaboratorium där olika företag kan hyra in sig och utföra djurförsök. SLU ansökte om närmare 90 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, som är statlig forskningsfinansiär, till projektet.

Djurrättsalliansen mobiliserade kampanjen ”Stoppa Swecclim” i syfte att belysa frågan och väcka opinion i den och lyckades få stor uppmärksamhet i media. Djurrättsalliansen var även initativtagare till en protestlista som på bara två månader fick 47 481 underskrifter som överlämnades till Vetenskapsrådet.

I slutet av september 2019 avslog Vetenskapsrådet ansökan. I nuläget är det oklart hur projektet kommer att fortskrida, men det finns planer att försöka få igång projektet under 2021 under namnet NILAR (National Infrastructure for Laboratory Animals Research). Djurrättsalliansen kommer fortsätta att bevaka och agera i frågan.

Nedan går att se filmer från djurförsökslabroatorier med större djur, bland annat apor och hundar, i USA.

Inga djur är försöksobjekt - ett centrum för djurförsök på stora djur är inte vägen mot en mer etisk värld!
#stoppadjurförsöken

Bli månadsgivare

Ett enkelt och betydelsefullt sätt att hjälpa till är att bli månadsgivare.

Bli månadsgivare »

Skänk en gåva

Din gåva till Djurrättsalliansen gör skillnad. Skänk en gåva och hjälp oss försvara djuren.

Skänk en gåva » 

Bli stödmedlem

Var med och gör Djurrättsalliansens arbete för alla djurs rättigheter möjligt. Som stödmedlem bidrar du och hjälper oss att göra skillnad för djuren.

Bli stödmedlem »

Testamente

Genom att testamentera till Djurrättsalliansen kan du låta ditt eget engagemang för djuren leva vidare efter din bortgång.

Testamentera till djuren »

Starta en egen insamling

På Facebook kan du starta en insamling till vårt arbete för djuren, till exempel i samband med en födelsedag. Tillsammans med dina vänner samlar ni in till en målsumma som du själv bestämmer.

Starta en insamling via Facebook »