Apornas journaler

På Karolinska Institutet i Stockholm finns nordens enda anläggning för djurförsök på primater – Astrid Fagræus laboratorium. Varje apa som finns där har en egen individuell försöksdjursjournal. I den framgår det bland annat vad apan har för ID-nummer (som även tatureras in på bröstet), namn, vilket försök den ingår i och vilka ingrepp som utförts på apan. Det är inte ovanligt att en apa återanvänds i flera försök.

Att hålla primater i fångenskap är svårt och innebär risker och problem för aporna, även utanför försöken. Det har framkommit att laboratoriet haft incidenter där individer som inte trivts ihop börjat bråkat till den grad att de fått amputera fingrar, fått djupa rivsår, skador och tänder utslagna. Det har även förekommit att apor har fastnat i delar av buren där de kvävts. Det framgår av försöksdjursjournalerna.

Djurrättsalliansen har sammanställt ett dokument med utdrag ur journalerna. Här kan du se vilka apor som finns på Karolinska Institutet just nu och används i försök. Du kan också läsa en del av de anteckningar som gjorts av personalen på KI. Informationen i detta dokument kommer från försöksjournalerna som kommer från Karolinska Institutet. Dessa är inte helt uppdaterade då den är släpande, eftersom det tar tid att få tillgång till de allmäna handlingar som informationen kommer ifrån.

 

Här kan du även se framsidan på en försöksdjursjournal i sin helhet och vilken information som finns i dessa. Detta är ett exempel på en apa. Dessa kan begäras ut från Karolinska Institutet.

Exempel på försöksdjursjournal för apa vid Karolinska Institutet.