Stoppa de plågsamma djurförsöken på möss!

På Karolinska Institutet i Stockholm pågår ett extremt plågsamt djurförsök som innebär att tusentals möss kommer att utsättas för smärta i olika former, bland annat genom att tassarna kläms och sticks med nålar, kemiska lösningar som fräter på huden, elchocker och genom ett ångestframkallande test där mössen tvingas ligga i vatten till dess att de inte längre orkar simma. Försökets godkännande strider mot både djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Vi kräver att försöket stoppas!

 

IN ENGLISH

Stop the painful experiments on mice!
In an extremely painful experiment at Karolinska Institutet in Stockholm, thousands of mice will be exposed to pain in various forms, including squeezing and sticking their paws with needles, chemical solutions that corrode the skin, electric shocks and an anxiety-inducing test where the mice are forced to lie in water until they can no longer swim. The approval of the experiment violates the Swedish Animal Welfare Act. We demand that they stop the experiment!

Ange ditt namn / Enter your name
Ange en ort / Enter your country
Ange en giltig e-postadress / Enter a valid email address
* Obligatoriska fält

Namninsamlingen kommer användas i opinionsbildande syfte.
Dina uppgifter kommer inte användas i några andra syften. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.