Stoppa de plågsamma djurförsöken på möss!


NAMNINSAMLINGEN ÄR NU STÄNGD.

Tillsammans samlade vi in 10 000 namn mot djurförsöket.
Stort tack till alla som skrivit under! 


På Karolinska Institutet i Stockholm pågår ett extremt plågsamt djurförsök som innebär att tusentals möss kommer att utsättas för smärta i olika former, bland annat genom att tassarna kläms och sticks med nålar, kemiska lösningar som fräter på huden, elchocker och genom ett ångestframkallande test där mössen tvingas ligga i vatten till dess att de inte längre orkar simma. Försökets godkännande strider mot både djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Vi kräver att försöket stoppas!

 

IN ENGLISH

Stop the painful experiments on mice!
In an extremely painful experiment at Karolinska Institutet in Stockholm, thousands of mice will be exposed to pain in various forms, including squeezing and sticking their paws with needles, chemical solutions that corrode the skin, electric shocks and an anxiety-inducing test where the mice are forced to lie in water until they can no longer swim. The approval of the experiment violates the Swedish Animal Welfare Act. We demand that they stop the experiment!

————————————

THE PETITITION IS NOW CLOSED.
Together we collected 10,000 names against the experiment.
Many thanks to everyone who signed!

Ange ditt namn
Ange en stad
Ange en giltig e-postadress
* Obligatoriska fält

Namninsamlingen kommer användas i opinionsbildande syfte.
Dina uppgifter kommer inte användas i några andra syften. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.