Djurförsök

2486858.main_image

Djurförsök i Sverige

Vi ger djuren olika virus, förändrar deras DNA, dödar dräktiga djur för att studera deras foster, syr igen deras ögon, förlamar dem, kapar deras tår, bränner dem levande, utsätter dem för extrema temperaturer, tillför olika irriterande ämnen för ögonen och deras hud och tvingar dem andas in giftiga ämnen. Alla dessa grymheter mot dem görs i forskningens namn.

Läs mer

Djurfria metoder

Djurrättsalliansen är positivt inställda till forskning och vetenskapliga framsteg, men inte till vilket pris som helst. Det går att utföra forskning utan att djuren behöver betala priset för det och redan i dagsläget sker mycket forskning utan djurförsök, bland annat kring cancer och AIDS.

Läs mer

Försök på apor

I Sverige finns det endast ett laboratorium som använder apor i djurförsök och det är Astrid Fagreus Laboratorium vid Karolinska Institutet i Solna. Under årtionden har de fått kritik om allt från var aporna föds upp, transporterna, försöken och hur de hålls på laboratoriet.

Läs mer