Sverige

9 av 10 slakterier har brutit mot djurskyddslagen

Djurrättsalliansen kan i en stor granskning avslöja att nio av tio slakterier som har haft minst en kontroll av länsstyrelsen har brutit mot djurskyddslagen. Djur som varit vid medvetande när deras halsar skurits av, anställda som saknat kompetensbevis och djur som fått elchocker på väg mot sin död är några av bristerna som uppmärksammats. Undersökningen visar även att 18 procent av Sveriges 117 slakterier aldrig har kontrollerats av länsstyrelsen. 

I början av året chockades många över fruktansvärda filmer från ett svenskt KRAV-slakteri som Djurrättsalliansen tagit med hjälp av dolda kameror. Nu kan vi avslöja att de dokumenterade brotten inte var en engångshändelse. En ny granskning visar att 9 av 10 svenska slakterier som har kontrollerats av länsstyrelsen har brutit mot djurskyddslagen vid minst ett tillfälle. Av Sveriges 117 slakterier har 21 stycken aldrig haft någon djurskyddskontroll av länsstyrelsen. Enbart 11 av de kontrollerade slakterierna har aldrig haft några brister. Bland annat Aftonbladet har uppmärksammat vår granskning.

 

Fåglar dödas på ett skånskt slakteri. Foto: Länsstyrelsen

 

Länsstyrelsen mörkar slakteriernas brister

Djurrättsalliansen har inte kunnat granska på vilka sätt en stor del av de svenska slakterierna bryter mot djurskyddslagen. Detta då länsstyrelserna valt att maskera – alltså täcka över i de utlämnade handlingarna – de allra flesta brister som uppmärksammats. 

– Länsstyrelsen sätter uppenbart slakteriernas intressen främst genom att dölja de brister och lagbrott som myndigheten funnit. Det är anmärkningsvärt att en kontrollmyndighet skyddar verksamheter som bryter mot lagstiftningen och därmed gör det omöjligt för allmänheten att få en insyn i hur djuren behandlas, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

En sida ur en av länsstyrelsens kontrollrapporter som visar hur myndigheten maskerar brister som uppmärksammats på slakterier.

 

Hundratals brister på svenska slakterier

Djurrättsalliansen har granskat allt ifrån små gårdsslakterier till storskaliga som HK Scan och Kronfågel. Även om det oftast inte framgår vilka bristerna är kan man utläsa att slakterierna brutit mot djurskyddslagen hundratals gånger. Flera slakterier har brutit mot djurskyddslagen på över 25 punkter vid ett och samma kontrolltillfälle.

Några av bristerna som inte maskerats är att djur har varit vid medvetande när de fått halsen avskuren, elpåfösare har använts olagligt, personal inte har kontrollerat om djuren bedövats korrekt och stallutrymmen har varit smutsiga. Detta är synnerligen grova överträdelser. Anställda har även saknat kompetensbevis, inredning har varit utformad så att djuren riskerar att skadas, tillsynen av djuren har brustit, sjuka djur har inte fått vård och golv har varit så hala så att djur halkat och skadat sig.

– De få brister som inte varit maskerade ger oss en liten inblick i djurens fruktansvärda verklighet på svenska slakterier. Men slakteriernas syfte är ju att döda djur och det innebär brutala våldshandlingar. Det är alltså inte enbart eller huvudsakligen lagbrotten som innebär lidande och djurplågeri för djuren utan det sker även inom lagens ramar. Det finns inget slakteri som behandlar djur väl och enda lösningen att få stopp på våldet är att välja växtbaserad mat, säger Malin Gustafsson.

Citat från en av länsstyrelsens kontrollrapporter.

 

Alla kontrollerade slakterier i Skåne bryter mot lagen

Hur många kontroller som gjorts på respektive slakteri skiljer sig åt. Förutom de slakterier som aldrig har kontrollerats av länsstyrelserna har flera bara kontrollerats en enda gång. Sedan finns de slakterier som haft flera kontroller och brutit mot lagen i flera år. Även hur kontroller görs skiljer sig åt. I vissa fall har länsstyrelsen kontrollerat hela slaktprocessen – från uppstallning av djuren till bedövning och avblodning. Vid vissa kontroller har bara en del av processen kontrollerats, och i många fall har bara slakt av ett fåtal djur kontrollerats. 

Skåne är det län som har flest slakterier. 19 av 20 slakterier har haft minst en kontroll av länsstyrelsen – alla har brutit mot djurskyddslagen. Ett av de slakterierna hade sin senaste kontroll 2018 – då 27 brister uppmärksammades. Länsstyrelsen har efter det inte gjort någon uppföljning för att kontrollera om bristerna har åtgärdats. 

– Många har en stark tilltro till kontrollsystemet men kanske inte vet hur det faktiskt fungerar. I många fall sker kontrollerna sällan och när grova brott och brister uppmärksammas får verksamheterna oftast fortsätta och får tid på sig att åtgärda bristerna. Det kan sedan dröja flera år innan myndigheterna följer upp och eventuellt gör någonting ytterligare. Och under tiden betalar djuren priset med sina liv. Det är definitivt inte deras intressen som sätts främst. Om så vore fallet skulle det inte funnits några slakterier över huvud taget, säger Malin Gustafsson.

Avslöjade och stängde slakteri

Det här är inte första gången Djurrättsalliansen granskar svenska slakterier. Bland annat kunde vi i januari 2021 avslöja ett svenskt KRAV-slakteri. Med hjälp av dolda, monterade kameror kunde vi visa grisar som sparkades, slogs med kedjor och stampades i ansiktet. Materialet visar grova djurskyddsbrott samt hur helt laglig slakt går till. Fallet fick enorm uppmärksamhet och upprörde många. Slakteriet stängde två dagar efter att filmmaterialet offentliggjordes och länsstyrelsen har åtalsanmält fyra personer för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen.

Här under kan du se Djurrättsalliansens filmmaterial från det svenska KRAV-slakteriet.

 

Information om granskningen:

Vi har granskat länsstyrelsernas rapporter som upprättas efter djurskyddskontroller på svenska slakterier. Totalt är det 117 slakterier – allt ifrån små gårdsslakterier som enbart slaktar sina egna djur till storskaliga som HK Scan och Guldfågeln. För att få fram antalet slakterier har vi gått efter Livsmedelsverkets lista över registrerade slakterier samt Jordbruksverkets lista över slakterier som slaktade år 2020. Vi har kunnat utesluta en del slakterier, som vi har kunnat bekräfta är nedlagda.

Vi har begärt ut kontrollrapporter från länsstyrelsen från samtliga slakterier. 21 slakterier har aldrig haft någon kontroll. Av de 117 slakterierna i Sverige har 96 stycken kontrollerats av länsstyrelsen vid minst ett tillfälle. I vissa fall har länsstyrelsen kontrollerat hela slaktprocessen – från uppstallning av djuren till bedövning och avblodning. Vid vissa kontroller har bara en del av processen kontrollerats, och i många fall har bara slakt av ett fåtal djur kontrollerats.

85 av de 96 kontrollerade slakterierna har brutit mot djurskyddslagen vid minst en av de kontroller som gjorts på anläggningen. Enbart 11 stycken av de 96 kontrollerade slakterierna har följt lagen vid samtliga kontroller.

47 av de 96 kontrollerade slakterierna har haft sin senaste kontroll 2019 eller senare. 17 av de kontrollerade slakterierna hade sin senaste kontroll 2015 eller tidigare.

Vi har granskat djurskyddskontroller gjorda fram till augusti 2021. Något eller några slakterier kan därför ha haft en kontroll efter det, som inte finns med i vår granskning.

 

Nedan ser du några bilder och citat från länsstyrelsens rapporter från kontrollerna gjorda på de svenska slakterierna.

🐾 Stöd vårt arbete och hjälp oss fortsätta visa djurens verklighet genom att bli månadsgivare eller medlem. Vill du skänka en engångsgåva går det bra att Swisha till vårt nummer 123 0730 739 eller genom att sätta in din engångsgåva på vårt plusgirokonto 42 54 11 – 6. Stort tack för ditt stöd!

Fler nyheter
Köttindustrin

Enormt genomslag för avslöjandet om Kronfågels kläckeri

Den 4 december offentliggjorde Djurrättsalliansen unikt filmmaterial från Kronfågels kläckeri. TV4 publicerade bilderna, som har fått ett enormt genomslag. I medier och samhällsdebatt pratas nu om vem som bär ansvaret för misären på kläckeriet, och hur man ska lösa problemet. Men Djurrättsalliansen, organisationen som står bakom avslöjandet, tycker att den viktigaste frågan har uteblivit. 

Läs mer
Köttindustrin

Avslöjande: Misär på Kronfågels kläckeri

Genom att ha arbetat undercover kan Djurrättsalliansen nu visa hur svenska kycklingars första dag i livet ser ut. De slungas runt i en maskin, sprutas ut på rullband, äter på varandra, kläms mellan backar och lämnas att plågas i timmar. 

Läs mer
Köttindustrin

Revealed: Misery at Sweden’s largest chicken producer’s hatchery

Through an undercover investigation, Djurrättsalliansen can now reveal what the first day of a chicken’s life in the Swedish chicken industry looks like. They are tossed around in a machine, thrown onto conveyor belts, eat each other and are left to suffer for hours.

Läs mer
Köttindustrin

Djurrättsalliansen avslöjar en aldrig tidigare visad del av kycklingindustrin

Djur plågas och lever under miserabla förhållanden på det största avelsföretaget i kycklingindustrin. Genom att ha arbetat undercover och filmat med dolda kameror kan idag Djurrättsalliansen – tillsammans med Uppdrag granskning – avslöja en bärande del av den svenska och europeiska kycklingbranschen. 

Läs mer