Sverige

Bonde lämnade kalvar och kor att självdö

Flera kor och kalvar som lämnats att självdö, avmagrade djur, samt djur med gödselföroreningar och kraftigt förväxta klövar. Det är några exempel av de brister som länsstyrelsen i Jönköping uppmärksammade hos en djurhållare under april i år. 

Det var efter en inkommen anmälan som länsstyrelsen i Jönköping i början av april gjorde en djurskyddskontroll hos en djurhållare med djur på två fastigheter. På den ena gården möttes kontrollanterna av flera döda kor och kalvar som låg utanför ladugården. I kontrollrapporten framgår det att dessa djur inte var avlivade och därmed hade självdött. ”En ko låg med gödsel baktill vilket tydligt indikerar på att denna ko tagits ut medan hon levde och sedan fått ligga där tills hon självdog”, går att läsa i rapporten. Enligt länsstyrelsens bedömning hade flera av dem legat där en längre tid. 

Länsstyrelsens kommentar. Bild: Länsstyrelsen

Länsstyrelsens kommentar. Bild: Länsstyrelsen

De djur som fortfarande var i livet på gården var utsläppta i en hage, men länsstyrelsen beskriver hur det såg ut inne i ladugården: ”utgödsling och renhållningen av ladugården var kraftigt eftersatt. Det var en mycket dålig miljö för de djur som har hållits där.” 

Länsstyrelsens kommentar. Bild: Länsstyrelsen

 

– Var och ett av de här djuren var precis som du och jag en tänkande och kännande individ. Myndighetens kontrollrapport ger oss en liten inblick i vad de här djuren tvingades genomlida och det går knappt att föreställa sig vad de utsatts för. Och detta sker enbart för att vi människor felaktigt tar oss rätten och makten att utnyttja djur i livsmedelsindustrin, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen. 

På den andra fastigheten uppmärksammades bland annat flera uppbundna djur som inte hade tillgång till en ren och torr liggyta. Detta då utgödslingen var trasig vilket hade resulterat i stora högar av gödsel bakom de uppbundna djuren. Flera djur på gården var gödselförorenade och hade gödselbrännor. Länsstyrelsen skriver att ”gödselföroreningar/-pansar kan ge klåda, smärta och hudskador samt orsaka omfattande lidande för djuren. När djuren är gödselförorenade och blöta förlorar pälsen sin isolerande funktion”. Flera kor var under normalhull och på de djuren var ”skelettstruktur, ländkotornas torn- och sidoutskott samt revben väl synliga”. En uppbunden ko var avmagrad och hade kraftigt förväxta klövar. I rapporten framgår det att myndigheten uppmärksammade flera allvarliga brister gällande tillsyn, hull och renhet och att dessa brister även uppmärksammats vid tidigare kontroller. 

Länsstyrelsens kommentar. Bild: Länsstyrelsen

 

– Vi berättar om fall efter fall som dessa, men viktigt att komma ihåg är att det grundläggande problemet är det som lagstiftningen tillåter. Även de gårdar som följer lagen till punkt och pricka innebär miserabla levnadsförhållanden, lidande och brutal död för djuren. Den enda lösningen som skulle innebära ett slut på det här djurplågeriet är då vi slutar behandla andra djur som produkter, slutar se dem som mat och låter dem finnas för sin egen skull, säger Malin Gustafsson

Vid kontrollen uppgav djurhållaren att djurhållningen skulle avvecklas men då länsstyrelsen efter kontrolltillfället fått uppgifter om att det trots allt skulle finnas djur kvar på gårdarna så gjorde myndigheten nya kontroller i slutet av april. De fann då ytterligare döda djur, men kunde konstatera att djurhållningen upphört på båda platserna. Länsstyrelsen har gjort en polisanmälan och därför omfattas samtliga ärenden rörande gårdarna nu av sekretess. 

Gillar du vårt granskande arbete? Stöd oss genom att bli medlem, månadsgivare eller skänk en gåva. Läs mer här.

Vill du sluta stödja djurplågeriet, och leva mer djurvänligt? Anta Veganutmaningen!

Fler nyheter
Djurförsök

Hjälp oss rädda apor från djurförsök – kontakta KI

Djurrättsalliansen driver kampanjen Stoppa primatförsöken för att sprida information, väcka opinion och slutligen få igenom ett förbud mot användning av primater i djurförsök. Som en del av kampanjen försöker vi även rädda livet på fem av aporna som just nu utnyttjas i djurförsök på Karolinska institutet.

Läs mer
Djurparker

Manifestation vid Furuviksparkens öppnande

Lördagen den 13 maj öppnade djurparken Furuviksparken upp för allmänheten. Djurrättsalliansen var på plats och manifesterade budskapet ”fångenskap dödar – avveckla djurparkerna”.

Läs mer
Djurförsök

Försöksdjurens dag – tiden rinner ut för aporna

Den 24 april är det ”Försöksdjurens dag”, en dag då människor världen över uppmärksammar djur som utnyttjas i djurförsök. Tiden börjar rinna ut för de fem aporna Fox, Nanuq, Lynx, Hyena och Grizzly som används i försök på Karolinska Institutet i Stockholm – hjälp oss rädda dem! 

Läs mer