Djurförsök

Två år sedan GU-hundarna dödades

2019 uppmärksammade Djurrättsalliansen ett djurförsök med hundar på Göteborgs universitet vilket snabbt väckte enorm uppmärksamhet och stort engagemang. Vi drev kampanjen ”Rädda GU-hundarna” i ett försök att få universitet att avbryta försöket och låta de sex labradorerna Luna, Mimosa, Venus, Lotus, Zuri och Milia leva. Men trots protester världen över tog Göteborgs universitet beslutet att döda hundarna den 26:e och 27:e februari 2019. 

I mitten av januari 2019 uppmärksammade Djurrättsalliansen ett djurförsök med hundar på Göteborgs universitet och inledde kampanjen ”Rädda GU-hundarna” i ett försök att få universitet att avbryta försöket och låta hundarna omplaceras. Avslöjandet om försöket och kampanjen för att rädda hundarna spred sig snabbt och väckte ett enormt engagemang. Men trots protester världen över och tusentals människors engagemang för hundarnas liv valde Göteborgs universitet att döda hundarna i slutet av februari 2019. Det var de sex labradorerna Luna, Mimosa, Venus, Lotus, Zuri och Milia som utnyttjades och dödades i försöket. Luna, Mimosa och Venus dödades den 26:e februari 2019 och Lotus, Zuri och Milia dödades dagen efter. Den 28:e februari fick Djurrättsalliansen beskedet att hundarna hade dödats.

Längst ner på sidan kan du se de sista anteckningarna som gjordes i hundarnas journaler.

Här kan du läsa vår debattartikel ”Ni hade ett val – och dödade hundarna”. 

Inga nya hundförsök på Göteborgs universitet

Nu har det gått två år sedan den uppmärksammade kampanjen och sedan vi med en enorm sorg fick beskedet att hundarna hade dödats. Trots att vi gjorde allt i vår makt och arbetade intensivt lyckades vi inte rädda livet på labradorerna. Men kampanjen förde med sig att djurförsöksfrågan sattes på agendan och efter kampanjen har inga nya djurförsök med hundar påbörjats på Göteborgs universitet.

Försöket som de sex labradorerna utnyttjades och dödades i var ett försök med syftet att testa hur tandimplantat orsakar inflammation och nedbrytning av ben. Hundarna sövdes flera gånger och fick tänker utdragna innan de dödades. I denna pdf går det att läsa beslutet och godkännande samt beskrivning av försöket som hundarna utnyttjades och dödades i.

På bilden syns hundar som tidigare utnyttjats och dödats i samma försök på Göteborgs universitet. FOTO: Mathilda Andersson Nwachukwu/Spionen

 

Hundarna som utnyttjades och dödades på Göteborgs universitet kom från en uppfödning i Norge som heter Løken gård. Det är en ökänd uppfödning som djurvänner länge kämpat med att stänga. Läs mer om uppfödningen här.I samband med vårt avslöjande hördes kritiska röster mot försöket.

– Dessa djurförsök på hundar är inte bara väldigt grymma utan även vetenskapligt meningslösa för mänskliga patienter. Jag utmanar dessa forskare att försvara sin forskning i en offentlig debatt, sa Djurrättsalliansens vetenskapliga expert, veterinären och forskaren Dr. Andre Menache.

Men Göteborgs universitet ställde aldrig upp i någon sådan offentlig debatt.Även professor emeritus Lars Folke kritiserade försöken.

– Den här försöksmodellen på hundar är föråldrad av flera skäl. Den har spelat ut sin rätt, säger Lars Folke, till GP.

Han menade även att det är effektivare och bättre att studera det kliniska utfallet på människor.

84 232 namnunderskrifter lämnades över till Göteborgs universitet

Hundförsöket och kampanjen ”Rädda GU-hundarna” uppmärksammades i media, väckte ett enormt engagemang i sociala medier och spred sig över hela världen. På bara en vecka skrev 84 232 personer under Djurrättsalliansens namninsamling för att rädda hundarna. Namninsamlingen lämnades över till representanter från Göteborgs universitet och Djurrättsalliansen anordnade då även en manifestation utanför EBM, det hus där hundarna fanns. Ytterligare en manifestation anordnades veckan efter.

 

Den 7:e februari 2019 fick Djurrättsalliansen ett mail från Göteborgs universitet där de meddelande att de inte tänkte avbryta försöket på hundarna och därmed döda dem.

När det gäller det pågående försöket, så kommer det att slutföras på det sätt som godkänts i det djuretiska prövningstillståndet. Vi kommer därför inte att ha något möte för att diskutera önskemålen om att det skall avbrytas i förtid.

Efter det beskedet gjorde Djurrättsalliansen ytterligare försök att få till ett möte med universitet för att få till en dialog kring hundarna som engagerade otroligt många människor. Vi framförde att bristen på öppenhet och oviljan till dialog är förvånande och fortsatte att uppmana universitetet att ge hundarna en andra chans i livet. På våra fortsatta försök till dialog fick vi följande svar från universitet:

Vi är väl medvetna om kritiken mot den aktuella forskningen där tandimplantat testas på hundar och får in en stor mängd frågor och synpunkter. Det framförs också mycket kritik mot användning av djur i försök över huvud taget. Vi tar till oss att vi behöver bli tydligare i att kommunicera varför och hur vi forskar och hur vi arbetar med att minska, förfina och ersätta djurförsök (3R).

Det pågående försöket kommer att slutföras på det sätt som godkänts i det djuretiska prövningstillståndet. Det handlar inte om att avliva hundarna efter försöket, utan om undersökningar efter avlivningen som är en del av försöket. Att byta arbetsmetod under pågående försök är inte i linje med vetenskap, etik eller finansiering. Det är därför inte aktuellt att diskutera att avbryta försöket i förtid för att omplacera hundarna.

”Rädda Gu-hundarna” fick nationell och internationell uppmärksamhet 

Hundförsöket fortsatte att uppmärksammas i media både i Sverige och internationellt och även flera kändisar tog ställning för hundarna. Bland annat uttalade sig Anders Bagge om att han gärna adopterade en av hundarna och han skrev att han ”tycker inte att detta ska få ske”.  Även journalisten och TV4:s politiske expertkommentator Marcus Oscarsson uppmärksammade hundarnas situation i Facebook-inlägg som fick stor spridning. Läs ett av hans inlägg här.Den brittiska komikern Ricky Gervais och skådespelaren Peter Egan backade upp Djurrättsalliansens kampanj för de sex labradorerna. Läs mer om det här.

Hundförsöket anmäldes till polis och länsstyrelsen

Göteborgs universitet anmäldes även till både polis och länsstyrelsen gällande hundförsöket. Polisanmälan lades ner, det vill säga ingen förundersökning inleddes. Motiveringen var att ”uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.” Där menar Djurrättsalliansen att svensk lagstiftning inte står på djurens sida. Det måste till en lagändring för att djur inte ska ses som försöksobjekt. Länsstyrelsen gjorde en kontroll på Göteborgs universitet där brister uppmärksammades och i kontrollrapporten framgick att länsstyrelsen ”bedömer att djurskyddslagstiftningen inte har följts. Länsstyrelsen anser därför att anmälan som ligger till grund för kontrollen var befogad”. Tidigare hade länsstyrelsen dock uppgett till Djurrättsalliansen att ”det fanns dock inget skäl att förbjuda försöket utifrån gällande lagstiftning”. Här kan du läsa mer om de brister länsstyrelsen uppmärksammade på Göteborgs universitet. 

 

Minnesstund för Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus och Zuri 

Djurrättsalliansen anordnade en minnesstund för Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus och Zuri utanför den byggnad på universitetet där hundarna hade hållits. 

– De togs ifrån rätten till sina liv och slutligen togs hela deras existens. Djur är inte försöksobjekt och ur ett etiskt perspektiv är det inte försvarbart med djurförsök. Av precis samma anledningar som vi inte utsätter människor för försök mot deras vilja bör vi inte heller göra det med andra djur. Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus och Zuri och alla andra djur som utnyttjats och dödats i djurförsök kan aldrig få sina liv tillbaka. Men vi glömmer dem aldrig och vårt fortsatta fokus är att stoppa djurförsöken. Vi kommer aldrig att sluta kämpa för att inga djur ses som försöksobjekt, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen. 

Dessvärre utförs många djurförsök på Göteborgs universitet, inte på hundar men många andra djurarter. Djurrättsalliansen anser att man bör satsa på djurfria metoder och djurfri forskning och lämna djuren ifred. Djurrättsalliansen är emot allt utnyttjande av djur – oavsett om det är labradorer, grisar, katter, kaniner, marsvin eller möss som blir utsatta. Vi anser alltså att inga djur är försöksobjekt och att det inte är etiskt försvarbart med djurförsök. Här kan du läsa mer om djurförsök i Sverige. 

Hundarna hölls på laboratoriet för experimentell biomedicin, EBM, i Göteborg. I filmen här under syns hundarnas små och kala rastgårdar.

 

Vi glömmer aldrig Astra-hundarna

Djurrättsalliansen har en historia av att ta fighten för djur som utnyttjas i djurförsök i Sverige. Vi har tidigare drivit den uppmärksammade kampanjen ”Låt Astrahundarna leva”. Företaget Astra Zeneca hade tidigare en försöksdjurskennel utanför Örkelljunga. Där föddes hundar upp för att sedan användas i djurförsök och dödas. Då uppfödningen var på väg att läggas ner som en del av Astra Zenecas nedskärningsplaner kämpade Djurrättsalliansen dygnet runt för att rädda de hundar som då fanns på kenneln.

Det hela började med att vi fick ett tips om att kenneln skulle läggas ner. Vad som skulle hände med de 400 hundar som fanns på kenneln var först oklart. När vi sedan fick höra att företaget planerade att massavliva hundarna gick vi ut med kampanjen ”Låt Astrahundarna leva”. Genomslaget blev otroligt stort. Nyheten spred sig snabbt och tillslut gick Astra Zeneca ut med att inga hundar skulle dödas, de skulle istället skickas till England där de skulle utsättas för plågsamma djurförsök. Vi försökte få Astra Zeneca att omplacera hundarna. Rekordmånga engagerade sig i kampanjen och fler människor än det fanns hundar hörde av sig och erbjöd att öppna upp sitt hem för att kunna rädda hundarna. Vi arrangerade protester, vi skrev insändare, pratade med media, låg på flygbolagen och försökte fysiskt att stoppa transporterna när hundarna skulle transporteras från kenneln. Men Astra Zeneca vägrade låta hundarna få en andra chans. Tyvärr lyckades vi inte rädda hundarna. Vi gjorde allt vi kunde.

Vi glömmer aldrig Astrahundarna. Och vi kommer aldrig att sluta kämpa för att inga djur i framtiden ska utsättas för det de utsattes för. Här under kan du se filmen om vår kampanj ”Låt Astrahundarna leva”.

 

VAD DU KAN GÖRA

🐾Stöd vårt arbete
Djurrättsalliansen är en ideell och oberoende organisation som inte tar emot statliga bidrag. Vårt arbete för djuren är helt beroende av frivilliga bidrag och ditt bidrag gör det möjligt för oss att ta kampen för att stoppa djurförsöken.
Plusgirokonto: 42 54 11 – 6
Swish: 123 0730 739
Du kan även välja att bli medlem eller månadsgivare.

🐾 Skriv under protestlistan
Skriv under
vår protestlista mot djurförsök på apor. Sprid den gärna till andra du tror skulle vilja underteckna den. Här kan du läsa mer om vår pågående kampanj Stoppa primatförsöken. Djurrättsalliansen försöker även rädda livet på fem av de apor som just nu utnyttjas i djurförsök på Karolinska Institutet. Läs mer om det här.

Fler nyheter
Djurförsök

70 274 namn mot apförsöken inlämnade

Djurrättsalliansen har samlat in 70 274 namn via en protestlista mot att apor används i djurförsök i Sverige. Nu har listan lämnats över till regeringen och Karolinska institutet, och förhoppningsvis kan listan få makthavare att förstå hur många vi är som kräver ett slut på djurplågeriet.

Läs mer
Köttindustrin

Slakteriskandalen: Två personer åtalas för djurplågeri

I början av 2021 offentliggjorde Djurrättsalliansen filmer från ett svenskt KRAV-slakteri. Filmerna, som togs med hjälp av dolda kameror, visade bland annat hur djur blev sparkade och slagna med kedjor. Två dagar efter avslöjandet publicerades stängde slakteriet ner. Nu åtalas två av slakteriarbetarna. 

Läs mer
Djurförsök

Stäng Lidköpings kaninfarm

Djurrättsalliansen har under flera år rapporterat om turerna kring Lidköpings kaninfarm. Djuren har utsatts för ett ofattbart lidande och trots indragna tillstånd och anmälningar om brott mot djurskyddslagen har myndigheterna inte stängt ner verksamheten. Men nya beslut kanske kan innebära slutet för kaninfarmen. 

Läs mer